Miljö

 • Öka vår beredskap och det förebyggande arbetet när det gäller dagvattenhantering och extrema väderleksförändringar
 • Maten i våra verksamheter ska vara närproducerad
 • Skapa en vänlig och inspirerande utemiljö i kommunen.
 • Giftfri vardag inom kommunens verksamheter.
 • Minskad användning av fossila bränslen.
 • Exploatering ska ske klimatsmart med stor respekt inför framtida klimatförändringar.
 • Elbilar inom kommunen
 • Återplantering
 • Tillgänglig kommun, trottoarer, bänkar etc.
 • Cykelstråken utvecklas och utrustas med cykelpumpar på strategiska platser.
 • Vi vill verka för en utökning av kollektivtrafiken
 • Stimulera en effektivare användning av energi.

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-21 14:33