Övergripande

 • Utveckla Glimminge tillsammans med våra verksamheter
 • Fler träffpunkter/mötesplatser för våra kommuninvånare
 • Ge föreningar förutsättningar för utökade aktiviteter
 • Nytt bad
 • Arbeta för en långsiktig hållbar samhällsutveckling med attraktiva bostäder, parker och verksamheter
 • Bygga ut e-tjänster för våra kommuninvånare
 • Fiberutbyggnad till alla är vårt mål under mandatperioden
 • Möllan ska bevaras och utvecklas
 • Fortsätta trygghetsarbetet genom bättre belysning, trygghetsvandringar samarbete med fastighetsägare, näringslivet, skola, verksamheter etc.
 • Bygga fler spontanidrottsplatser
 • Arbeta förebyggande så att vårdinsatserna minskar
 • Arbeta förebyggande för att minska risken så att unga hamnar i kriminalitet och missbruk
 • Bygga ut verksamheterna för våra ungdomar med hjälp av deras inflytande
 • Under de fyra kommande åren kommer vi inte att sälja några verksamheter.
Sidan uppdaterades senast: 2016-01-21 14:35