Skola

Vi vill ha en skola/Förskola:

  • För alla, där man utvecklas till en självständig individ för att kunna ta eget ansvar och fri från rasism och våld.
  • Där lärarna ska ha tid att få vara lärare.
  • Där vi ska ha utbildade pedagoger som ges möjlighet till fortbildning, vi vill investera i lärarna.
  • Som ska klättra i skolrankningen och därmed ska fler elever vara behöriga till gymnasiet.
  • Där man ges möjlighet till utökning till 30 timmar per vecka i förskolan för barn till arbetslösa och föräldralediga
  • Som ger alla möjlighet att få barnomsorg oavsett när man arbetar under dygnet.
  • Där vi vill öka barns inflytande och sätta deras perspektiv i fokus för att de ska få en trygg vardag
Sidan uppdaterades senast: 2016-01-21 14:28