Vår Politik

 

  Övergripande mål för vår kommunala politik

  • Allas rätt till ett meningsfullt arbete
  • Allas rätt till trygghet och omvårdnad
  • Allas rätt till en bra bostad
  • Allas rätt till utbildning
  • Allas rätt till meningsfull fritid

 

Katja Larsson
Kommunalråd i
Burlövs Kommun

 

Vi som lever i Burlövs kommun tycker att här är bra att bo och leva med skiftande bostadsområden några vattendrag och Kronetropsmölla som är ett av vårt landmärke såväl för oss som för förbipasserande. Den är Burlöv. Vi är den lilla kommunen med den stora närheten. Visst är det bra men det kan bli bättre och ett Burlöv med Socialdemokratisk styre ser vi som det bästa, ett Burlöv där vi kommer att ge dig och alla andra kommuninvånare möjligheter att påverka din vardag, din framtid, din skola, din barnomsorg och ditt boende men också hur du vill leva när du blir gammal.   

 

JPG image, 960 x 648

Våra Kandidater till Kommunfullmäktige