Arbete och tillväxt

 • Ge små- och medelstora företag möjligheter att utveckla verksamheten.
 • I samarbete med kommuninvånarna utforma ett Burlöv för alla.
 • Arbeta för ett jämlikt arbetsliv och en väl fungerande arbetsmarknad
 • Skapa forum för brukarinflytande
 • Skapa möjligheter till praktik/anställning för våra ungdomar
 • Skapa heltidsanställningar istället för visstidsanställningar
 • Fortsätta utvecklingen av grönområden för lek och rekreation
 • Arbeta för en långsiktig samhällsutveckling
 • Införa Sociala upphandlingar

 

Vi vill bland annat….

 • Verka för förskola, grundskola som sammanhålen skola med hög kvalitet för alla
 • Miljöfrågorna får en framskjuten roll i kommunen
 • Behålla Glimminge planering i kommunens ägo
 • Arbeta för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling med attraktiva bostäder och behålla Burlövs bostäder som kommunägd bostadsbolag
 • Arbeta för att klara nya ökande krav och behov av vård och omsorg
 • Möllan är en symbol för Burlöv som skall bevaras
 • Påverka en förbättring för kollektivtrafiken såväl inom som till och från kommunen.
 • Fortsätta arbetet med enkelt avhjälpta hinder för funktionshindrade i Burlövs Kommun
 • Attraktiva sportanläggningar för unga och äldre i föreningslivet
 • Planera ett nytt bad
 • Ge föreningarna bra förutsättningar för ökade aktiviteter för alla åldrar
 • Simulera effektivare energianvändning genom att bygga ut fjärvärmenätet
 • Ha god beredskap när det gäller planer för bostäder och verksamheter

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-01-30 12:27