Skola och Barnomsorg

Centralt kommer en Socialdemokratisk regering att satsa på lärare, förskolelärare. Stärka det pedagogiska ledarskapet, obligatorisk sommarskola, investera i skolor med tuffa förutsättningar, detta är bara en bråkdel om vad som kommer att hända vid regeringsskifte. Det ger oss i burlöv möjligheter att satsa mycket på vår skola.

Vi ska ha en skola där varje barn ges de bästa förutsättningar att lyckas nå sina mål. Våra skolor ska vara en plats där eleverna trivs och känner sig trygga och med modernt utrustade skolor där IT är ett av hjälpmedlen i undervisningen.

Vi vill...

  • Införa mindre klasser i de mindre årskurserna
  • Investera i lärarna. Läraryrket ska utvecklas genom kompetensutveckling, gäller även förskolan
  • Investera i tidiga insatser genom att satsa på fler speciallärare och specialpedagoger
  • Alla Burlövs skolor ska vara bra skolor med höga mål. Alla ska vara behöriga till gymnasiet
  • Satsa på mindre barngrupper och låta riktlinjen om max 15 barn vara kvar
  • Fortsätta och satsa på språkskolan
  • Utveckla vårt OB dagis för att erbjuda plats helger och nätter
  • Investera i vuxenutbildningen genom fler platser inom Yrkes- Vux och Komvux
Sidan uppdaterades senast: 2015-01-30 12:27