Socialdemokratin inom Burlövs församling

Burlövs församling

Vi socialdemokrater ser det som ett mycket viktigt uppdrag att vara engagerade inom Svenska kyrkan. Vi arbetar för en medmänsklig kyrka och en kyrka för alla. Vi har en tro som bygger på alla människors lika värde. Vi samarbetar med andra kristna samfund och för dialog med företrädare för andra religioner. Vi samarbetar, med företrädare för Moskén i Arlöv, kring religion.

Vi arbetar för en kyrka som är mycket aktiv inom samhällets olika grenar. Vi vill ha kvar en fortsatt stor Barn- och Familjeverksamhet. Här har bland annat erbjudits aktiviteter under februarilovet och det har anordnats familjeläger för familjer med speciella behov. Här finns också ett samarbete med Kulturskolan. Inom ungdomsverksamheten erbjuds många aktiviteter som t ex sportlovsläger, grillkvällar och påsk vandringar. Varje vecka får Vårboskolan och Dalslundskolan besök av en präst. Vår konfirmationsundervisning genomförs med olika alternativ och utifrån deltagarnas olika behov. Vi stödjer olika projekt i andra länder.

Vi vill ha kvar den förstärkta diakonverksamheten för att kunna vidga kontaktytorna gentemot samhälle och organisationer. Vi vill arbeta tillsammans med kommunen för att bidra till arbetet med integration.

Under 2015 tog församlingen över huvudmannaskapet för Prästkragens förskola (gick att genomföra trots att det fanns en nomineringsgrupp som motsatte sig detta). Det är en mycket väl fungerande förskola som drivs utifrån ”alla människors lika värde”. Det finns fullt med barn i förskolan samt kö med barn som vill komma dit. Förskolan arbetar mycket med sin närmiljö och besöker även olika kulturella tillställningar.

Vi vill även i framtiden ha möjlighet att genomföra arbetsmarknadsprojekt liknande projektet ”Växa” som vi har idag. Ett projekt med stöd från Europeiska Socialfonden. Ett aktivitets- och rehabiliteringsprojekt där man bl.a. sysslar med trädgårdsskötsel, café och en secondhandaffär.

Burlövs församling ansvarar för kyrkogårdarna vid Burlövs gamla kyrka och Arlövs kyrka. Dessa kyrkogårdar fungerar också som en rekreationsplats för många människor som promenerar där. Vi ser det som viktigt att dessa platser upplevs som välskötta och rogivande.

Vi socialdemokrater ser arbetsmiljön som en mycket viktig fråga. Vi arbetar därför aktivt för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt, både den fysiska som den psykiska.

Det är också viktigt att vi ser till att underhålla våra kulturbyggnader. Här finns det kyrkoantikvarisk ersättning att ansöka om. Under förutsättning att vi själva har en del pengar att tillföra och det finns det inom Burlövs församling. Burlövs församling har mycket bra ekonomi och finansieringen är placerad utifrån etiska principer.

Genom att ge oss socialdemokrater fortsatt stöd kan vi bli garanter för att kyrkan kan fortsätta att driva sin mycket viktiga gärning. Det finns annars krafter som vill ta bort en stor del av kyrkans verksamhet och de har en helt annan politisk inriktning.

Vi vill citera Stockholmsbiskopen Eva Brunne: Tro och politik kan inte skiljas åt. Kyrkan ska blanda sig i alla samtidens viktiga samtal. 

 


Bild: Arlövs Kyrka

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-27 18:27