Ledamöter i Nämder och Utskott

 

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Miljö- och byggnämnden

Carl- Olof Landgren               Ordförande

Zita Petersson

Petra Ekström                        Ersättare

Pertti Wannerqvist                 Ersättare

 

Socialnämnden

Inger Borgenberg                  Ordförande

Cecilia Wollmer

Lisbeth Jensen                     Ersättare

Tamara Cifuentes                 Ersättare

 

Utbildnings- och kulturnämnden

Bengt Åström                      Ordförande

Margareta Abelsson

Selvete Murtezi

Petra Malmqvist                 Ersättare

Johan Svensson                Ersättare

Lillian Johansson               Ersättare 

 

Utskott

 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Katja Larsson                  Ordförande

Kent Wollmer

Bengt Åström                  Ersättare

Inger Borgenberg            Ersättare

 

Planutskottet

Katja Larsson                 Ordförande

Kent Wollmer                 Ersättare

Carl - Olof Landgren      Ersättare

 

Tekniska Utskottet

 Hans Åke Mårtensson    Ordförande

Jonas Lyberg                  Ersättare

Katja Larsson                  Ersättare

 

Miljö- och Byggutskottet

Carl – Olof Landgren      Ordförande

Zita Petersson

 

Socialutskottet

Inger Borgenberg          Ordförande

Cecilia Wollmer             Ersättare

 

Kultur- och Fritidsutskottet

Margareta Abelsson     Ordförande

Petra Malmqvist           Ersättare

Johan Svensson         Ersättare

 

Barn- och utbildningsutskottet

Bengt Åström              Ordförande

Selvete Murtezi          Ersättare

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-02-12 13:57