Burlövs arbetarekommun

Socialdemokraterna i Burlöv

Torngatan 6

Box 237 
232 23 Arlöv
Kanslist Gun-Britt Penderos
Kansliet öppet tisdagar och torsdagar kl. 9,00 – 13,00

Telefon 070-509 88 99

E-post: burlov@socialdemokraterna.se
Kontaktperson: Kent Wollmér, tel. 040 - 46 12 22

   

Vi bedriver politisk verksamhet  i våra olika lokala/stadsdelsföreningar samt i Burlövs Arbetarkommun. Möten anordnas varje månad där ofta lokala frågor debatteras. Dessa möten är öppna för alla och man behöver ej vara medlem i partiet för att deltaga på möte.

Arbetarekommunens styrelse 2016

 

Kent Wollmér Ordf.          

Carl-Olof Landgren          

Bengt Åström                    

Johan Svensson                 

Lilian Johansson               

Hans-Åke Mårtensson      

Vlasta Ekman                    

Katja Larsson                    

Tamara Cifuentes              

 

Kassör

Hans- Åke Mårtensson

 

Styrelseersättare valda på ett år

Elsie Nilsson

Jonas Lyberg

Gun Larshag

Cristina Nordén

Petra Ekström  

Jan Holm     

Inger Borgenberg

Gun-Britt Penderos

Selvete Murtezi

 

Revisorer valda på två år

Arne Andersson  

Karin Magnusson

Dahn Pettersson 

 

Revisorsersättare valda på ett år

Margareta Abelsson

Lars-Olle Olsson

Anita Danielsson

 

Första maj kommittén

Gun Larshag sammankallande

Johan Svensson

Tamara Cifuentes

Bo-Arne Hansson

Anita Danielsson

Lilian Johansson

Carl-Olof Landgren

Petra Ekström

Ramath Khousousi

 

Studieorganisatör

Vlasta Ekman

 

Kulturombud

Vakant

 

Fanbärare

Hans-Åke Mårtensson

Bo-Arne Hansson ersättare

 

Ombud ABF:s års och halvårsmöte

Vlasta Ekman

 

Valberedning på ett år

Han-Åke Mårtensson sammankallande

Katja Larsson

Gun Larshag för SAP Åkarp

Carl-Olof Landgren för SAP Åkarp

Lilian Johansson för SAP Nordvästra

Tamara Cifuentes för SAP Nordvästra

 

Internationella utskottet för ett år

Selvete Murtezi sammankallande

Katarina Abdallah

Subhija Besic

Malihe Hajizadeh

 

Pensionärsutskottet

Elsie Nilson sammankallande

Bengt Jönsson

Zita Petersson

Leo Harvigsson

Gun Larshag

Anna-Greta Svensson

Jan Holm

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-11-13 15:13