Bli medlem i framtidspartiet!

void(0)

Rekommenderat

Forum för debatt

Medlemsmöte/kommunal grupp äger rum torsdagar kl 19.00 före Kommunstyrelsens sammanträde då ärendena på kommande kommunstyrelse diskuteras och en socialdemokratisk ståndpunkt i de olika frågorna formeras. Kommunala gruppledaren kallar.till möte den...

Senaste nytt

Senaste nytt som RSS

Visa alla nyheter