Aktiva i kommunalpolitiken 2015-16

Nya representante i nämnder och styrelser valda för 2015-16

Catharina Melian, KF, KS, KSAU, Barn-och Utbildningsnämnden

Anette Jellve KF, Fastighetsnämnden 2 vice ordf.

Olov Johansson, KF (ersättare), Tekniska nämnden

Robert Cloarec, Produktionsstyrelsen 2 vice ordf.

Jan Lilja, KF, KS (ersättare), Miljö- och hälsoskyddsnämnd (ersättare), Valnämnden 

Karsten Inde KF (ersättare)  Kultur-och fritidsnämnden (ersättare)

Bernt Hofström, Byggnadsnämnden (ersättare), Valnämnden (ersättare)

Sivert Svärling, revisor

Ulla Lilja, Socialnämnden (ersättare)