Vår politik

Danderyd – en del av Stockholm – en del av världen

Stockholmsregionen växer med två busslaster per dag! Om 30 år bor 700 000 nya invånare i vår region. Hot eller möjlighet? Både och! Med Danderyds strategiska läge i regionen och med så många högutbildade överväger möjligheterna. Danderyd har förutsättningar att visa att det går att utveckla samhället på ett hållbart sätt, där alla människor är välkomna och där solidaritet möter för de som nyligen kommit till vårt land undan krig och förtryck.

Vi Socialdemokrater vill se ett modernt Danderyd som i stråket längs motorvägen in mot Stockholm successivt utvecklas till ett spännande och stadslikt område för bostäder, kulturliv och företagsamhet. Vi vill att vår kommun ska vara med och bidra till Stockholmsregionens utveckling och erbjuda en stark arbetsmarknad, ett intressant och innovativt näringsliv, och bra levnadsmöjligheter.

Vårt Danderyd kan fortsätta att växa. Det är inte brist på fysisk yta, utan på politiska ambitioner och prioriteringar. Flaskhalsarna är väl kända: det handlar om att lösa problemen med motorvägen och kollektivtrafiken och att bygga utan att förstöra grönområdena. Men den största utmaningen är att göra vår kommun mer attraktiv för de som står på tröskeln till vuxenlivet.  Om vår kommun inte står högt i kurs bland unga människor har vi stora problem och utmaningar på sikt. Danderyd måste underlätta för unga att bo och arbeta i vår kommun.

Vi Socialdemokrater ser positivt på  den förändring som regionen genomgår. Förändring är bra. Även för vår kommun. Vi kan inte bara sitta och vänta – vi ska vara med och sätta rätt ambitionsnivå, på både lång och kort sikt.Tillsammans skapar vi vår gemensamma framtid!    

 

 

Socialdemokraterna i Danderyd behövs!

På årsmötet 2013 antogs följande inriktning för de närmaste åren.

För den kommunala politiken.

Peka på barnperspektivet på alla politikområden,

Peka på resursbehoven till fritidshem och fritidsgårdar,

Kräv resursförstärkning till stöd för barn med föräldrar som missbrukar, misshandlar, och bråkar om vårdnaden.

Få igenom ett beslut om Kulturhundring till alla barn i förskola/skola

Lobba för att det byggs mer bostäder

Bort med Danderydsmodellen för idrottsanläggningarna

Verka för etiska regler för idrottsföreningarna

Gör en prioriteringslista för säkrare trafik

Se till att de särskilda boendena utvecklas

För arbetarekommunen

Vårda medlemmar och värva nya

Förbered kyrkovalet

Utveckla programverksamheten

Samarbeta i Nordost

Jobba med informationsverksamheten, annonser, flygblad

Jobba med arkivet

Sikta på valet 2014

 

Vad mer?