Bostadspolitik

2014-2018

Vår bostadspolitiska framtidsvision för Danderyd

Vi Socialdemokrater anser att det är dags för Danderyd att tänka nytt när det gäller bostadsbyggande. Vi måste bygga så att våra unga, studenter och de som håller på att etablera sig på arbetsmarknaden, får möjlighet till en första bostad. Det måste finnas ett utbud av billiga bostäder såväl hyres- som bostadsrätter.

Vi vill också satsa på bostäder till äldre som behöver särskilt stöd och till personer med funktionsnedsättning. Danderyd behöver också skynda på projekteringen av nya äldreboenden. Planeringen för att ersätta Odinslunds och Mörbylunds särskilda boenden har tagit orimligt lång tid.

Det är viktigt at bygga med eftertanke. Många vill ha nära till affärer, service och social samvaro. Tillgång till kulturliv och restauranger bidrar också til bostäders attraktivitet.Nyckeln är att bygga stad i och runt Mörby centrum. En stad med lokalgator och cykelstråk och med motorvägen i tunnel.

    Förtäta befintliga centrummiljöer

I flera olika delar av vår kommun finns stora förtätningsmöjligheter. Det är resurseffektivt att förtäta, eftersom infrastruktur och service ofta redan finns. Dessutom bidrar det till ökade ekonomiska värden för omkringliggande bebyggelse. Områden nära  kollektivtrafik kommeri första hand. Ett bra exempel är Enebybergs torg där ytterligare bostäder planeras.

Det gröna är en viktig del av kommunens attraktivitet. 

Man kan bygga – utan att förstöra attraktiv parkmark eller välutnyttjade friluftsområden. Även i Danderyd finns grönområden som är illa utnyttjade och som ingen sätter särskilt värde på.

Ett exempel är  parkmarken i backen nedanför Mörby Centrum mitt emot Danderyds sjukhus patienthotell.  Marken är idag otillgänglig. Där vill vi Socialdemokrater bygga studentlägenheter och forskarbostäder.

Det finns andra områden som på sikt skulle kunna bebyggas. I takt med att kraftledningen läggs i marken så frigörs markområden som tidigare ej varit lämpliga för bostäder.

Man kan samordna infrastruktur och bebyggelseplanering

Danderyds kommunfullmäktige har fattat beslut om att utreda en tunnelförläggning av motorvägen. När trafiken leds om eller grävs ner skapas stora ekonomiska värden som möjliggör bostads-bebyggelse i hela E18 stråket och värdet på befintliga fastigheter höjs. Vi vill också verka för att tunnelbanan byggs ut mot Täby och Arninge. Vi Socialdemokrater värnar om Danderyd och vill att kommunen hänger med i utvecklingen och inte blir ett reservat. För att citera en amerikansk president:

Det vi vill ska bestå måste vi förändra!

Vi vill

 

ü bygga flerfamiljshus i befintliga centrumområden

ü bygga fler billiga hyres- och bostadsrätter

ü bygga fler äldreboenden

ü bygga i det gröna utan att fördärva attraktiv parkmark

ü ha tunnelbana till Täby och Arninge

ü påskynda att Norrtäljevägen läggs i en tunnel

 

 

 

2010-2014

Danderyd behöver en bostadspolitik.
Moderaterna har ingen bostadspolitik. Ivrigt påeldade av Danderydscentern motarbetar snarare moderaterna uppförandet av nya lägenheter – trots att efterfrågan är stor. Det har lett till att boendekostnaderna i Danderyd är bland de högsta i landet.
För oss socialdemokrater är tillgång till bostad en mänsklig rättighet. Fattig, rik, gammal, ung – alla skall ha tillgång till ett bra boende. I Danderyd är det inte så.
Tillgången på bostäder är mindre än efterfrågan. Det har lett till att boendekostnaderna i Danderyd är bland de högsta i landet.
Detta drabbar i första hand de yngre som skall in på bostadsmarknaden. De  tvingas oftast flytta från kommunen, eftersom lämpliga bostäder saknas. Detta gäller också ensamstående som vill bo kvar i kommunen, t.ex. efter en skilsmässa. 
Det finns fortfarande områden i vår vackra gröna kommun som går att bebygga eller förtäta utan att man gör stora ingrepp i miljön.
Vi vill skapa en bostadsmarknad som är anpassad efter människors olika behov. Vi vill att de som arbetar här i kommunen också ska kunna bo här. Därför motarbetar vi utförsäljning av hyresrätter. Vi vill skapa blandade bostadsformer och bygga fler hyresrätter, bygga goda bostäder där alla kan bo, ung som gammal, utan miljoner på fickan.
I det nya Mörby Centrum ska det också finnas bostäder, både hyres- och bostadsrätter, som passar såväl yngre som äldre medborgare. Om byggandet av ett höghus skapar större ekonomiska möjligheter att utforma ett vackert och ändamålsenligt centrum så är vi villiga att medverka till det


Vi vill
  motarbeta utförsäljning av hyresrätter, skapa blandade bostadsformer och bygga fler hyres- och bostadsrätter
  återinföra en kommunal bostadskö
  bygga fler äldrebostäder med tillgång till gemenskap, service och friskvård
  bygga bostäder i östra delen av Rinkebyskogen
  verka för att Norrtäljevägen läggs i tunnel mellan Danderyds sjukhus och Danderyds kyrka och bygga bostäder på den frigjorda marken ovanpå
  att det nya Mörby Centrum inte bara skall vara vackert utformat och innehålla större och bättre affärer. Där skall också finnas kultur och bostäder.

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-03 21:30