Interpellation om planeringen av studentbostäder

I november 2012 lämnade Socialdemokraterna i Danderyd in en bostadspolitisk motion med ett konkret förslag på byggande av studentbostäder.

Även om motionen inte godtogs när den behandlades i fullmäktige lovade flera representanter för majoriteten att andra konkreta planer var på gång och att byggandet av studentbostäder var en av majoriteten prioriterad fråga.

Och den borde vara prioriterad! Danderyd ligger i ett högskole- och universitetstätt område där kommunen med ett aktivt intresse skulle kunna skapa goda förutsättningar för att knyta till sig studenter och forskare. Och förekomsten av studentbostäder i kommunen skulle kunna stärka Danderyd som en studie- och forskningsinriktad kommun, inte sant?

Min fråga är nu till kommunstyrelsens ordförande: Hur går det? Vilket uppdrag har man gett kommunens tjänstemän att utarbeta konkreta planer så att Danderyd snart ska kunna erbjuda studentbostäder?

 

Danderyd 2013-05-06

 

Ingar Beckman Hirschfeldt (S)

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-14 11:27