Motion om ny bostadspolitik i Danderyd avslogs av fullmäktige den 24 oktober

Det blev en förvånansvärt känslosam debatt om vår motion där vi föreslår att kommunen ska anta en modern bostadspolitik. Det var tydligt att majoriteten anser att kommunen är fullbyggd. Det var mycket statistik som bollades. Danderyds lilla yta framhölls som skäl för att inte bygga men både Solna och Sundbyberg är mindre, och de bygger. Att de som jobbar här också skulle kunna bo här var inte viktigt. Att en sådan inställning kan uppfattas som att man sätter staket om kommunen upprörde sinnena. Det enda som Danderydscentern skulle kunna tänkas bygga var studentbostäder. 

Så här lyder motionen som väckte ilska hos vissa ledamöter av fullmäktiges majoritet så att man avslog den. 

Danderyd är en bra kommun att bo i, men den kan bli bättre – och mer öppen.
Vi socialdemokrater vill bekämpa social och etnisk segregering, något som lätt skapas i en kommun som Danderyd. Men detta får inte bara vara vackra ord utan måste omsättas i verkligheten och bli praktisk politik.

En stor del av Danderyds invånare är välutbildade och välbärgade. Chansen att få flytta hit är inte stor om man inte har miljoner på fickan. Vi vill att de som arbetar här i kommunen också ska kunna bo här. Man ska också ha någonstans att bo när man är ung och flyttar hemifrån, om man blir ensamstående, när man av åldersskäl vill flytta till mindre eller kommer hit som flykting. Det måste byggas flerfamiljshus med både hyres- och bostadsrätter. Vi vill se en modern bostadspolitik som underlättar för människor att leva och vara verksamma i Danderyds kommun.

Det finns de som säger att kommunen är fullt utbyggd. Vi anser att det finns plats för fler människor och verksamheter i vår kommun.

Att befolkningen i Stockholmsområdet beräknas  öka med närmare 200 000 personer i Stockholmsområdet de närmaste åren är en utveckling som vi boende i Danderyd har stor nytta av. Vi måste, liksom andra kommuner, se till att Danderyd har en bostadspolitik som möjliggör inflyttning och expansion istället för att förstärka de murar som de höga priserna på villor och bostadsrätter redan skapar. Vi vill väl inte likna en Gulfstat med många välbeställda innevånare som låter sig betjänas av gästarbetare. De flesta anställda i kommunala och privata verksamheter kommer inåkande till kommunen. Liksom folket som utför rot- och rut- finansierade arbeten i vår kommun.

Vi socialdemokrater vill ha ett öppet Danderyd som visar solidaritet med andra i stället för att förskansa sig bakom sina staket. En modern bostadspolitik omfattar bostäder, service och kultur till kommuninvånarna samt en positiv hållning till de företag och verksamheter som etablerar sig i kommunen. Ett levande Danderyd förutsätter byggande av flerfamiljshus, utbyggnad av service och främjande av kulturutbud. Danderyd ska inte bara vara en sovstad – utan en levande kommun med god service till kommuninvånarna samt många tillfällen till positiva möten över generationsgränserna.

Med anledning av ovanstående hemställer vi
Att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunledningskontoret att utarbeta förslag till en modern bostadspolitik med en bostadsförsörjningsplan för Danderyd med inriktning på byggande av flerfamiljshus med både hyres- och bostadsrätter.

Danderyd den 22 november 2010

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-21 14:38