Catharina Melian: Danderyd måste satsa mer och på rätt saker

Valet 2015 resulterade i att vi fått en ny Socialdemokratiskt ledd regering.  Det innebär en ny färdriktning, med efterlängtade satsningar på Skola, Jobb, Miljö och Välfärd. Flera av satsningarna utgörs av medel som kommuner kan söka.

Socialdemokraterna prioriterar en skolpolitik med satsningar på ökad kunskap. Lärarna ska få konkurrenskraftiga löner, för det är allt svårare att rekrytera och behålla kompetenta lärare.  Eleverna presterar på en hög nivå om vi jämför med övriga Sverige. Danderyd skulle dock kunna göra mer för att möjliggöra den goda skolan. I Lärarförbundets rankning i september 2014 tappar Danderyd i jämförelse med övriga Sverige.  Det finns flera oroande besked. Två kriterier sticker ut: låg andel pedagogiskt utbildade lärare, samt låg lärartäthet. Dessa kriterier anses vara de enskilt viktigaste för skolframgång. Barnens meritvärden är höga, men när dessa justeras efter barnens förutsättningar så är resultaten sämre än förväntat.

Om Riksdagen antar regeringens budget så innebär det 15 miljarder om året i investeringar i skola och utbildning. Satsningarna gör det möjligt för kommunerna att minska barngruppernas storlek i förskolan. Vi får mindre klasser i lågstadiet och fler speciallärare. I kommunens budget vill (S) särskilt förbättra förutsättningarna för fritidshemmens verksamhet.

Vi vill satsa på Kulturskolan. Alla barn och ungdomar borde beredas möjlighet att utveckla sin musikaliska förmåga. Avgifterna ska sänkas med 50 % och verksamheten ska utökas.

Kulturhus i Mörby har diskuterats under lång tid. Nu måste frågan utredas ordentligt.

Danderyd borde ha landets bästa äldreomsorg. Det har vi inte. Satsningar behövs inom hemtjänsten för att säkerställa att medarbetarna får nödvändig utbildning. Dagcentralerna är viktiga trygghetsskapare för äldre. Verksamheten behöver vidareutvecklas och biståndshandläggarna ska kunna besluta om turbundna taxiresor så att alla som vill ska få möjlighet till stimulans så länge de väljer att bo kvar hemma. Äldreboenden måste ha mer personal.

Vi kan förvänta oss ett högre tryck på flyktingmottagande. Det kräver resurser på Socialkontoret att organisera mottagandet på ett bra sätt.

Slutligen: Socialdemokraterna vill ha satsningar som gör vår kommun så bra som den skulle kunna vara. Kommunen måste satsa offensivt på att bygga sitt varumärke och bli en mer attraktiv arbetsgivare. Mer resurser behövs till löneutveckling och kompetensutveckling. Alla som jobbar i verksamheterna ska känna stolthet och engagemang. 

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-13 17:18