Flyktingpolitik

Catharina Melians svar på fråga om vår flyktingpolitik 28 augusti 2014:

 

Under 2013 har vi i kommunfullmäktige, KS och Socialnämnden stöttat Folkpartiet i frågan som rör ensamkommande flyktingbarn. Vi har inte haft någon egen reservation. Ingar Beckman Hirschfeldt har i Socialnämnden och Kommunfullmäktige markerat att vi Socialdemokrater anser att vi har mycket goda möjligheter att ta hand om asylsökande barn samt barn med upphållstillstånd.
I tjänsteutlåtande 2013-05-08 uppger Socialnämnden att de med 'dagens bemanning och arbetssätt' endast går att erbjuda 5 boendeplatser för asylsökande barn (Länsstyrelsen och Migrationsverket önskade 7 platser). Vi tyckte och tycker att brist på personal och resurser inte ska vara ett giltigt skäl. Birgitta Lindgren (FP) yrkade att kommunen skall tillhandahålla de 7 platser som Migrationsverket/Länsstyrelsen efterfrågat. Ingar Beckman Hirschfeldt biträdde FP:s yrkande.
På samma sätt gick ärendet via Kommunstyrelsen och till Fullmäktige. Jag kan inte se att vi gjorde något eget yrkande eller reservation - utan vi stödde FP.
Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna yrkade bifall till det ursprungliga förslaget (5 asylbarn).
Jag tycker inte att vårt parti gör tillräckligt för att 'driva' flyktingfrågan i Danderyd. Vi är väldigt få aktiva. Och har mycket låg representation. Men det finns inget tvivel om att  våra medlemmar vill att Danderyd ska visa sin solidaritet.
Majoriteten i kommunen hänvisar alltid till att det finns inga bostäder som kommunen kan erbjuda och därför kan man inte ta emot flyktingar.
Moderaterna sålde det kommunala allmännyttiga bostadsbolaget för mer än 20 år sedan. Det var en mycket dålig ekonomisk affär för kommunen. Det är också en bidragande orsak till att kommunen har svårt att hitta bostäder för människor som behöver stöd. 
De ensamkommande flyktingbarn som vi har ansvar för är samtliga placerade i familjer eller andra boenden i andra kommuner. Tjänstemännen planerar och följer upp deras situation.
Tyvärr är de underbemannade vilket i praktiken gör det omöjligt att ta emot fler.
Så ser det ut i vår kommun.
Karsten Inde har skrivit en insändare i vår lokaltidning Mitt i Danderyd på våren 2014. Det är den insändaren som ligger på vår hemsida.
Socialdemokraterna i Danderyd ställer sig positiv till att särskilt vår kommun ska ta ett betydligt större ansvar än vi gjort tidigare.
I valet till Europaparlamentet i våras valde mer än 800 personer att rösta på SD i vår kommun. Det är något vi är mycket oroade över. Om trenden håller i sig kan SD få in flera ledamöter i kommunfullmäktige.
Vi står för en solidarisk och humanistisk grundsyn. Vi vill att vår kommun tar ett större ansvar än tidigare i flyktingfrågan.

 

 Öppna Danderyd för flyktingbarnen. Insändare av Karsten Inde i Mitt i  Danderyd våren 2014.

 I skolorna i Danderyds bedrivs uppskattade projekt för barn och ungdomar i andra länder. Via Operation Dagsverke och i direkta samarbetsprojekt med lokala biståndsorganisationer genomför elever insamlingar och dagsverken som ger intäkter. Ibland reser man t o m till sina projektländer för att på plats inspektera arbetet för mänskliga rättigheter och bättre levnadsvillkor särskilt för unga människor. 

Ungdomar i Sverige har idag en stark känsla för barn och ungdomar som tvingas lämna sina hem på grund av krig, förtryck och hunger. När ungdomar från Syrien, Afghanistan och Somalia flyr sina hemländer hoppas man få en säng att bo i i Europa. Kanske i Sverige och kanske till och med Danderyd. I Danderyd finns de bästa skolorna med elever som känner solidaritet och har ett internationellt perspektiv. Här finns också många föreningar där nya ungdomar kan få vänner – och hjälp med sin oro över framtiden. 

Sverige fylls nu med ensamkommande ungdomar som söker trygghet och en framtid värd namnet. Men Danderyd tar emot få ungdomar. När aktiviteterna i skolorna i Danderyd talar om solidaritet, humanism och delaktighet så gömmer sig de kommunala företrädarna i sitt slott. Man håller emot. Få ensamkommande flyktingar kan räkna med att hitta en fristad i Danderyd.

 Det hade varit stort om den politiska majoriteten i Danderyd generöst hade välkomnat ungdomar från andra delar av världen till en kommun som har råd att visa givmildhet och kärlek till ungdomar i nöd. Danderyds kommun finns inte på våra ungdomars förebildskarta. Det måste vi ändra på. 

............................................................................................................................................................................................................................

Reservation i Kommunfullmäktige hösten 2013

Vi reserverar oss mot majoritetens förslag om förnyad överenskommelse om mottagande av flyktingar. Vi socialdemokrater vill se en högre ambition när det gäller flyktingmottagandet i Danderyds kommun. Vi ser inga skäl till varför vi med våra goda socioekonomiska förutsättningar ska ta emot färre flyktingar än under tidigare år.

Vi yrkar därför att kommunstyrelsen beslutar att Danderyds kommun ska planera för mottagandet av 35 flyktingar per år.

Sidan uppdaterades senast: 2011-02-22 20:41