Flexibel barnomsorg

Behöver ditt barn omsorg på kvällar, nätter eller helger?
Arbetsmarknaden ställer andra krav idag än tidigare. En mer flexibel arbetsmarknad medför bl.a. att allt fler arbetar på tider när förskolan och fritids är stängt. Det här innebär ofta att åtminstone en förälder i familjen måste arbeta deltid och för ensamstående blir det i praktiken ofta omöjligt att arbeta heltid. 6 av 10 kommuner, däribland Danderyd, saknar idag barnomsorg på obekväm arbetstid. Det kan räcka med att jobba heltid och ha en timmes resväg till och från jobbet/förskolan/fritids för att behöva omsorg på obekväm arbetstid! Att tvingas säga upp sig p.g.a. bristande barnomsorg medför att man inte är berättigad till A-kassa, i vart fall inte utan längre karenstid.

Det finns många yrkesgrupper där obekväm arbetstid är normen. Inom kultursektorn och på sjukhus, flygplatser, affärer, restauranger, räddningstjänsten, polis, byggen och inom många serviceyrken så jobbas det på, ofta dygnet runt. Att kunna erbjuda barnomsorg med hög kvalitet även på obekväm arbetstid är en viktig fråga. Allt fler föräldrar och särskilt ensamstående tvingas i större utsträckning förlita sig på anhöriga, vänner och/eller barnflickor för att få livspusslet att gå ihop. Vi socialdemokrater vill särskilt betona att det är viktigt att situationen förbättras för ensamstående föräldrar med barn. Att införa en mer flexibel barnomsorg är ett viktigt steg på vägen mot att alla barn i Sverige ska få goda uppväxtvillkor och tillgång till omsorg. I linje med detta så anser vi att det är rimligt Danderyds kommun tillhandahåller en sådan flexibel barnomsorg, dvs en dygnet-runt-öppen pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-12 år vars föräldrar arbetar kvällar, nätter och/eller helger.
Av naturliga skäl kommer antalet platser på den dygnet-runt-öppna omsorgen vara begränsad och i huvudsak riktad till barn i Danderyds kommun. Avsteg skall kunna göras i det fall föräldern är yrkesverksam i kommunen, t ex på Danderyds sjukhus eller annan verksamhet som utövas i kommunen. Mot bakgrund av Danderyds geografiska läge i norra Stor-Stockholm, samt att Danderyds sjukhus är hela norra Stockholms akutsjukhus, så bör man undersöka möjligheterna kring att samarbeta med de närliggande kommunerna kring att införa omsorg med flexibla öppettider, t ex Täby, Vallentuna, Solna och Sollentuna. Sjukvård bygger i mycket stor utsträckning på möjligheterna att rekrytera anställda med hög kompetens – dygnet runt. Det synes därför vara angeläget att underlätta anställdas möjligheter till flexibel barnomsorg.

Arbetstagare som förväntas jobba på flexibla arbetstider bör kunna lita på att kommunerna tillhandahåller barnomsorg. Barn mår bättre som får omsorg med hög kvalitet och med kontinuitet.  Därför vill vi Socialdemokrater i Danderyd att vår kommun genomför ett antal förändringar. Inledningsvis vill vi utreda möjligheten att öppna en sådan flexibel verksamhet inom ramen för befintlig verksamhet på någon av kommunens kommunala enheter.


Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta

att undersöka behovet av och utreda möjligheten att öppna en sådan flexibel barnomsorg inom ramen för befintlig verksamhet på någon av kommunens kommunala enheter.

Att undersöka möjligheterna till samarbete med kranskommunerna .
Danderyd den 9 maj 2011

Catharina Melian (S) Olov Johansson (S) Ingar Beckman Hirschfeldt (S)

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-21 15:24