Sveriges bästa skola?

Baracker vid Hagaskolan/Brage i Enebyberg? 

Elevantalet öka i Enebyberg på såväl lång som kort sikt. På kort sikt kommer kommunen att möta det ökande elevantalet genom att ställa upp paviljonger. Enligt information från Tekniska kontoret så är det fyra klassrum.

Föräldraföreningen vid berörda skolor har framfört oro kring att barnen ska gå i paviljonger som de inte anser fungerar vare sig för barnen eller för personalen. Ett stort antal föräldrar har också skrivit brev där de uttrycker oro och missnöje med den föreslagna lösningen. Flera föräldrar uppger att de haft sina barn under hela skoltiden i paviljonger och att de nu är trötta och uppgivna när problemet med brist på skollokaler kvarstår år efter år.

Kommunalrådet Olle Reichenberg har i skrivelse till föräldrarna lovat att barnen ska få en bra skola och skolmiljö till hösten. Vi undrar hur kommunalrådet menar att det ska gå till? Är paviljonger/baracker/ verkligen en rimlig lösning för barn som bor i en kommun som anses vara Sveriges bästa skolkommun?

Sidan uppdaterades senast: 2013-06-08 20:57