Djursholms ridhus

 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 
Kommunstyrelsen uppdrog den 29 november 2010 åt tekniska nämnden (nuvarande fastighetsnämnden) att genomföra förstudie och programarbete avseende investering i Djursholms Ridhus.
2010 uppskattades investeringen till 17,7 MSEK. Kostnaden beräknades av tekniska kontorets konsult. Tekniska nämnden beräknade då investeringens årliga kostnad till 1,1 MSEK vid en ekonomisk livslängd om 25 år. Tidigare investeringar var vid den tiden helt avskrivna och den årliga kostnaden uppskattades stanna vid ca 700 000 kronor.
I januari 2012 uppskattas projektkostnaden till 57,5 MSEK enligt tekniska nämnden.
Ridskolan har tidigare haft ett avtal med tekniska kontoret, men tekniska kontoret vill nu dela upp ansvaret så att de rent verksamhetsmässiga kraven hanteras av kultur- och fritidsnämnden och att de frågor som rör lokal- och markupplåtelsen sköts av tekniska kontoret.
Tekniska kontorets förslag till avtalskonstruktion är att hela området hyrs ut till kultur- och fritidsnämnden för att de sedan kan teckna avtal med berörda verksamheter.
Ridhuset i Djursholm har en mycket framgångsrik och uppskattad verksamhet som omfattar såväl ridning, som teori och fritidsverksamhet. Socialdemokraterna i Danderyd ställer sig mycket positiv till verksamheten. Vi är nu oroade över att kostnaderna för verksamheten ska påverka prisbilden negativt. Det är viktigt att det inte blir dyrare att gå och rida och delta i fritidsverksamheten. Kostnaderna för barns och ungdomars fritidsverksamheter är redan allt för dyra för många familjer, och särskilt ridning. Det vore önskvärt att det på sikt skulle bli billigare - inte dyrare att rida så att fler barn kan få möjlighet att delta. Samtidigt så är Kultur och Fritidsnämndens budget redan mycket hårt ansträngd. Det finns inget utrymme att banta befintliga verksamheter. När verksamheter ställs mot varandra är det viktigt att på förhand redovisa konsekvenserna utav olika alternativ.
Mot bakgrund av att kostnaderna för projektet ökat kraftigt, samt att hyreskonstruktionen nu föreslås bli ett ansvar för Kultur och Fritidsnämnden så önskar jag ställa följande frågor:
1. Vad har tillkommit i projektkostnader sedan 2010? Vad är anledningen till att det nu antas vara så pass mycket större åtgärder som krävs?
2. Hur ska kostnaden belasta Kultur och Fritidsnämndens budget? Kommer nya medel i så fall tillskjutas så att övriga verksamheter inte hotas?
3. Hur kommer hyran till Ridhuset att påverkas?

Catharina Melian (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-01-31 13:36
Taggar: