Fritidsgårdarna hotade

Insändare i Mitti den 25 oktober Låt inte fritidsgårdarna drabbas av sparkrav!
Nu är det dags för budget 2012. Och det finns anledning att tro att det blir besparingar på unga. När kultur och fritidsnämnden presenterade sitt förslag till budget för kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 september så uttalade majoriteten i kommunstyrelsen att fler besparingar måste göras. Nämnden fick i uppdrag att tydliggöra konsekvenser av en nedläggning av Djursholms Fritidsgård (Pavven). - Känns det igen? Redan hösten 2009 hängde Pavven löst. Beslutet om nedläggning stoppades i sista sekunden när ungdomarna samlade sig mot dåvarande ordföranden i Kultur och Fritidsnämnden, Anders Paulsen (M). Moderaterna tvingades då att backa men nu tas nya tag. Fritidsgårdarna verkar inte stå högt i kurs, vad än Kultur- och fritidsnämndens ordförande Anders Bergstrand påstår i förra numret av Mitti. Kommunstyrelsens ordförande har en annan mening. Men vi är många som anser att Pavven måste få vara kvar då många unga står utanför föreningslivet, både av ekonomiska skäl och för att de föredrar spontanidrott och kultur, som en fritidsgård kan erbjuda. På Pavven kan man gympa, få hjälp med läxläsning, och delta i filmprojekt. Fritidsgårdarna skapar social trygghet. De är trygga miljöer för ungdomar och möjliggör samverkan med skola, socialkontor och polis. Pavven har en bra verksamhet och är väl förankrad lokalt. I utbildnings och kulturkontorets tjänsteutlåtande står det: "Att under sådana förhållanden föreslå en nedläggning av en välfungerande fritidsgård ter sig fullkomligt obegripligt."Men varför kan man då undra? I dagarna tas första spadtaget till Mörby sporthall. Det medför väsentligt ökade kostnader för kommunen. Vi är positiva till att nya anläggningar byggs, men det är olyckligt att pengarna tas från andra verksamheter för unga. En sådan orättvis omfördelning kan Socialdemokraterna aldrig ställa sig bakom. Vi hoppas nu att Kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg funderar på om det verkligen är en vettig besparing. Kanske dags med en utflykt till verkligheten?

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-21 15:17
Taggar: