Hälso-och sjukvård

En hälso- och sjukvård med förbättrad tillgänglighet
Moderaterna har infört Vårdval Stockholm som har flyttat pengarna från de sjukaste till de friskaste. Oansvariga upphandlingar har gett sjukt dålig sjukhusmat
Grundläggande krav för hälso- och sjukvården är att den finns tillgänglig när vi behöver den och att den håller högsta möjliga kvalité. Vi är övertygade om att vårdens organisation har stora möjligheter till förbättring som skulle kunna ge stockholmarna betydligt mer sjukvård för de skattekronor vi betalar.

Därför vill vi socialdemokrater i landstinget
  säkerställa att vårdgarantin hålls, istället för att gömma undan väntande patienter i kön.
  minska smittspridningen i vården, till exempel genom bättre städning på våra sjukhus.
  införa hälsokök. Den som är sjuk ska få mat som smakar gott, ser god ut och innehåller de näringsämnen man behöver för att bli frisk.
  säkerställa att alla vårdgivare arbetar enligt samma förutsättningar och lever upp till landstingets krav.
  ge invånarna verklig valfrihet genom att införa Hälsoval Stockholm som ger en mer jämlik fördelning av vården och ger mottagningarna möjlighet att profilera sin verksamhet utifrån patienternas behov.
  införa jourläkarbilar kvällar och helger för hembesök hos sjuka barn.
  minska väntetiderna inom barnsjukvården genom stärkt bemanning på sjukhusens barnkliniker, barnspecialister i närsjukvården och fler specialistutbildade sjuksköterskor.
  låta sjuka barn få möjligheten att kommunicera med anhöriga och kompisar med hjälp av skype och webkamera.
  säkerställa att alla nyblivna pappor/partners får sova kvar på sjukhuset första natten.
  ge intresserade kommuner möjlighet att ta ett helhetsansvar för hemsjukvården för att undvika att äldre ramlar mellan stolarna.
  säkrställa en ökad geriatrisk forskning i syfte att öka läkarnas intresse för denna specialisering.
utveckla närsjukhus som kan genomföra röntgen, provtagning och enklare ingrepp i syfte att avlasta akutsjukhusen och förenkla för patienterna.

EN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MED FÖRBÄTTRAD TILLGÄNGLIGHET
Vi socialdemokrater går i bräschen för förnyelse och utveckling av den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården. Tack vare ökad specialisering, nya forskningsrön, nya behandlingsmetoder och ny teknik förändras vården i rasande takt.

Vi vill att den här utvecklingen ska komma alla till del. Därför kan vi aldrig acceptera privata försäkringslösningar och gräddfiler för dem som har råd att betala medan resten får nöja sig med ett andra klassens basutbud.

Ett grundläggande krav för hälso- och sjukvården är att den finns tillgänglig när vi behöver den. Under den här mandatperioden har vi därför infört vårdgarantin och arbetat hårt för att öka telefontillgängligheten på vårdcentralerna.

Vi har byggt ut närsjukvården för att det ska vara lätt att komma i kontakt med en läkare nära hemmet. För att förenkla för patienterna och avlasta akutsjukhusen har vi skapat nya närakuter som har öppet mellan 8 och 22 alla dagar.

Men detta är inte nog. Vi vill fortsätta förbättra tillgängligheten och patienternas rätt i vården

För oss socialdemokrater är det självklart att i de perioder av livet när vi behöver mer hälso- och sjukvård ska vi få det. Alla barn ska ges samma möjligheter till en god start i livet och alla invånare ska kunna känna en trygghet i att få åldras med värdighet.

Vi vill också peka på att personalen är den viktigaste resursen i sjukvården.

Det är självklart för oss att sjukvårdens utveckling de närmsta åren måste prioriteras före stora skattesänkningar.

Därför vill vi i landstinget…

säga nej till moderaternas mål att sälja ut de samhällsägda akutsjukhusen i Stockholms län till vinstmaximerade aktiebolag


sätta stopp för privata gräddfiler till vården


göra allt för att alla stockholmare ska erbjudas en hälso- och sjukvård i världsklass utifrån var och ens medicinska behov


öppna ytterligare åtta närakuter före 2010 varav en i Danderyd och förstärka dem med barnkompetens


ge alla patienter med svåra diagnoser en egen vårdlots (kontaktperson i vården).


arbeta för att patienterna ska kunna boka tider och ta del av sina journaler på Internet..


införa trygghetskvitto vid utskrivningar från psykiatrisk slutenvård. Alla som skrivs ut ska veta vem som ansvarar för den fortsatta vården


utöka antalet jourläkarbilar kvällar och helger för hembesök hos äldre och barnfamiljer


att barnsjukvården ska vara fortsatt avgiftsfri


införa minst ett äldreteam eller en äldrevårdscentral i varje kommun


att alla över 65 år ska erbjudas ett förebyggande hälsosamtal som följs upp vid 75 år


erbjuda ett telefonnummer in till vården för att förenkla för dem som har stora vård- och omsorgsbehov, vare sig det är kommunens eller landstingets ansvar


utveckla de offentligt drivna arbetsplatserna till mönsterarbetsplatser med heltidsarbete för dem som så önskar


anställa fler i vården och ge personalen rimliga ar-betsvillkor med en fullgod kompetensutveckling

 

 


    
 

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-05 12:10