Aktuell politik

Aktuell politik

1. Vår skuggbudget – tyngdpunkt på äldre och yngre. Motsätter oss besparingar på vägar och kommunala fastigheter, samt inom kultur-och fritid, t ex neddragning av fritidsgårdarna.
2. Barnperspektiv som norm för politiken.
3.Åtminstone 1 kommunal förskola med FLEXIBLA ÖPPETTIDER för barn mellan 1-12 år vars föräldrar arbetar kväller, helger och nätter. En flexibel förskola för att möta en flexibel arbetsmarknad.
4. Vi måste öka andelen pedagoger i förskolan. Gör det möjligt för kommunens barnskötare att vidareutbilda sig på betald arbetstid.
5. Ökade resurser till att vidareutbilda förskolelärare i specialpedagogik. Alla barn är speciella och bör få möjligheter att utvecklas och stimuleras i sitt lärande. ALLA barn ska ha tillgång till en förskola som utmanar och uppmuntrar till lärande och kreativt tänkande.
6. Att öka personaltätheten särskilt andelen förskolelärare.
7.  Vi vill se särskilda öronmärkta resurser för att möjliggöra individuell lönesättning och andra incitament för att attrahera förskolelärare att söka tjänster i Danderyds kommun.
8. Sänk kostnaderna för barnens fritidsaktiviteter. Nermontera Danderydsmodellen.
9. Kommunens bostadsbyggande. Bostadsförsörjningsplan. Studentbostäder i anslutning till Danderyds sjukhus, samt Åkarnas Hus.
10. Rinkebyskogens naturreservat. (S) i Danderyd reserverade sig mot  ett naturreservat i Rinkebyskogen utan att särskild hänsyn tas till framtida infrastrukturprojekt såsom tunnelbana, vägtunnel eller mark för eventuella framtida skolor, mot bakgrund av luftpartiklar och buller vid kommunens skolor belägna invid E18. Rinkebyskogen skall bevaras som grönområde och rekreationsområde, men inrättande av naturreservat gör det komplicerat att genomföra för Danderyds kommun angelägna projekt nu och i framtiden.
11. Infrastruktur- och miljöfrågor. Tunnelbana (grön linje), Roslagsbanan.  E18. Vi arbetar för att få bort barn och äldre (skolor/äldreboende) från stråket kring E18.

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-03 14:16