Mörby Centrum

Nya Mörby Centrum är inte demokratiskt

Vad som nu pågår, gällande utbyggnaden av Mörby centrum, är  att man utan insyn och i största hemlighet sopar igen spåren av ett stort politiskt haveri. I lämplig tid före nästa val kommer man att presentera den nya och geniala lösningen av projektets gestaltning. Samma projekt som tidigare med ett lägre höghus?

Diligentias direktörer och Danderyds kommunalråd kommer gemensamt bekräfta att projektet nu ska genomföras till gagn för alla parter och för danderydsbornas bästa. Säkert formuleras det som den enda tänkbara lösningen. Vad man inte kommer att säga är:

Projektet saknar helt folklig förankring och medborgarinflytande

Projektet är framtaget utan ett debattforum för medborgare, politiker och intresseorganisationer

Projektet är framtaget utan hänsyn till framtida infrastruktursatsningar, dvs. utan tunnelbana till Täby samt utan att E18 är förlagd i tunnel under Mörby centrum

Projektet saknar helt visioner om människors framtida livsmönster och därmed sammanhängandecentrumbyggnation.

Projektet är framtaget av Diligentia och för Diligentias behov.

Sammanfaller detta med Danderydsbornas behov?

Olov Johansson kommunfullmäktige (S)

 

2010.

Bygg ut Mörby Centrum.
Vi socialdemokrater vill se ett  utbyggt och vackert centrum som tillgodoser kommuninvånarnas behov av ett varierat kommersiellt utbud, tillfälle till sociala kontakter och  med möjligheter till ett stort kulturellt utbud.
• ett varierat utbud av bostäder av hyres- och bostadsrätter som passar för såväl äldre som yngre medborgare, med tunnare eller tjockare plånböcker.
• ett modernt och rymligt huvudbibliotek i gatuplanet, men utanför själva centrumbyggnaden lättillgängligt på kvällar och helger
• en stor samlingssal i anslutning till biblioteket för föredrag, konserter och fullmäktigemöten
• en lokal där ungdomar trivs och har inflytande över aktiviteterna
Var kommer då höghuset in i vår socialdemokratiska vision av ett nytt attraktivt Danderyds centrum?
I programmet till detaljplanen finns ett höghus med 24-32 våningar. När nu beslut närmar sig har moderaterna och kristdemokraterna fastnat för 32 våningar medan vi anser att 24 våningar är ett bättre beslut. Vi tror på att ett höghus med 16 våningar kontor kommer att skapa ekonomi och  ett efterfrågetryck på centrumet som behövs för att få till stånd en renovering av Mörby Centrum och ett utvidgat utbud.  Från våning 17 är det tillåtet att ha bostäder. Trots att vi socialdemokrater alltid vill bygga bostäder så tror vi inte att det är just på denna plats som vi löser bostadsbristen i Danderyd.  Vi har lyssnat på boende runt Mörby centrum och vi tror att ett lägre hus är lättare att acceptera.  Med 24 våningar blir det ungefär lika högt som Söder torn i Stockholm eller som Wennergrens center. Med 32 våningar skulle det bli två våningar högre en Kista Tower – och att bräcka Kista kan väl inte vara ett egenvärde!
Socialdemokraterna i Danderyd

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-12-03 15:56