Det behöver inte vara ett naturreservat

Särskilt uttalande
(S) i Danderyd reserverar sig mot det fortsatta arbetet med att inrätta ett naturreservat i Rinkebyskogen utan att särskild hänsyn tas till framtida infrastrukturprojekt såsom tunnelbana, vägtunnel eller mark för eventuella framtida skolor, mot bakgrund av luftpartiklar och buller vid kommunens skolor belägna invid E18.
Rinkebyskogen skall bevaras som grönområde och rekreationsområde, men inrättande av naturreservat gör det komplicerat att genomföra för Danderyds kommun angelägna projekt nu och i framtiden.

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-09 20:26