Partiförhandlingar

När kommunen beslöt att dubbla antalet kommunalråd begärde vi socialdemokrater att få lämna ett särskilt yttrande där vi utvecklade vår åsikt att en utökning av antalet kommunalråd INTE är en prioriterad utgift. Vi ser många mer angelägna områden att lägga skattebetalarnas pengar på:

Avvikande mening från Socialdemokraterna i Danderyd att fogas till protokollet fört vid de förnyade partiförhandlingarna 2011. 

Vi socialdemokrater motsätter oss en utökning av antalet kommunalråd. Vi anser inte att det är en prioriterad utgift att förstärka den politiska ledningen. Vi ser många mer angelägna områden att lägga skattebetalarnas pengar på.

Om Danderydscentern till varje pris önskar sig en kommunalrådspost anser vi att man då får dela på de resurser som finns budgeterade för det nuvarande kommunalrådet. Vi anser inte att det finns anledning att frångå tidigare överenskommelse att inte ha oppositionsråd.
 
Vi tillstyrker tillsättandet av en arvodeskommitté som bör bestå av en representant för varje parti i fullmäktige. Inriktningen för kommitténs arbete ska vara att finna en rimlig nivå på kommunalrådsarvodet i förhållande till kommunstorlek och kopplat till villkoren för riksdagsmannaarvodet.

Stocksund den 6 april 2011

 

Ingar Beckman Hirschfeldt
Ordf. Socialdemokraterna i Danderyd

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-17 14:15