Låt Rinkebyskogen förbli ett friluftsområde

Den 3 februari 2014 beslutade majoriteten att göra Rinkebyskogen till ett naturvårdsområde. Vi socialdemokrater tycker det är onödigt. 

Rinkebyskogen fungerar idag som ett rekreations och friluftsområde.

Den nu föreslagna förändringen till ett naturreservat kommer på intet

sätt att förändra eller förbättra allmänhetens tillträde eller nyttjande av

skogen som ett fritidsområde. Vi kan ej se något motiv till den nu före-

slagna förändringen.

Vi yrkar alltså avslag till det nu framlagda förslaget gällande inrättande

av ett naturreservat i Rinkebyskogen.

 

 

Socialdemokraterna i Danderyd

21 oktober 2013. Vi reserverar oss i kommunfullmäktigestyrelsen  mot att göra Rinkebyskogen till ett naturreservat. Redan tidigare har vi reserverat oss mot  majoritetens förslag att utreda förutsättningarna att göra om Rinkebyskogen till naturreservat. Vi socialdemokrater anser inte att Rinkebyskogen idag är hotad på något sätt. Det finns inga planer på att bebygga eller på annat sätt exploatera området. Marken är i dag klassad som friluftsområde och mycket uppskattad som sådan av invånarna. Vi ser ingen anledning att ändra på det.

Sidan uppdaterades senast: 2011-02-22 20:26