Samverkan mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna i Danderyd

Tillsammans har vi sex mandat i fullmäktige och det innebär att vi gemensamt får representation i alla nämnder och styrelser. Förhandlingar är nu avslutade. Val sker i KF den 15 december. 

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-24 15:32