Äldreomsorgen

Yrkande från Socialdemokraterna vid Socialnämndens sammanträde den 14 oktober 2013 ang. ärendet Justering av ersättning till särskilda boenden

Vi Socialdemokrater vill framhålla att god äldreomsorg och demensvård förutsätter rätta politiska beslut och modiga politiker.

De nya föreskrifterna från Socialstyrelsen som ska gälla från 2015 att boendena ska ha ”tillräckligt” med personal och vara anpassad till de boendens behov, kommer självklart att leda till en större personaltäthet. En sådan anpassning av personalstyrkan kommer att kosta åtskilliga miljoner kronor. Vi föreslår att den förutsebara kostnadsökningen tas i steg och att vi börjar genomföra intentionerna i föreskrifterna redan 2014. Det måste ju anses helt rimligt redan nu att äldreboendena har en bemanning anpassad till de boendes behov!  Då  kanske det kan bli så att

  • alla få det individuella stöd de behöver vid måltiderna
  • alla får gå på toaletten när de behöver
  • den som behöver gångträning får det många gånger om dagen
  • personalen sitter ner hos de boende
  • de äldre får mycket egen tid för samtal, promenader
  • att få lägga sig när man själv vill
  • att det alltid finns tillräckligt med personal på natten
  • personalen har tid för reflektion kring arbetet och vad som ska göras

 Den föreslagna ökningen på 0,8 % tycker vi är ynklig.

Vi socialdemokrater yrkar en ökning av äldrepengen med 4 % till en kostnad på cirka 6,5 mkr utöver den uppräkning på 2,5 % som ligger i budgetförslaget.

 

 

Ingar Beckman Hirschfeldt                                                        Ulla Lilja

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-14 21:36