Hemtjänsten

Socialnämnden i Danderyd har högt ställda mål för sin äldreomsorg. Att hemtjänsten i kommunen fungerar väl och kan jämföras med de 15 bästa i landet är en målsättning som också kostar pengar. Revideringen av hemtjänstchecken och att inte räkna in dubbelbemanning i checken är ett gott steg på väg. Men att, med den målsättning vi har, lägga oss på ett medeltal för storleken på checken enligt SKL:s statistik för kommuner med elektronisk tidsredovisning, anser vi är för blygsamt. Men vi accepterar förslaget till beslut, inklusive majoritetens förslag om retroaktivitet, som rimligt att göra under löpande budgetår och inom budget. Däremot anser vi att en ny revision måste göras inför beslut i fullmäktige om 2013 års budget. .
Förutom lönenivån är omfattningen av den genomsnittliga kringtiden viktig att belysa. Är det så att en ökning av kringtiden skulle minska stress, skapa en bättre arbetsmiljö, ge mer tid för kompetensutveckling och möjliggöra ett schema som minskar antalet personer kring en kund? Att endast 75% av den biståndsbestämda tiden utförs hos kunden kan ju också ha något med kringtidens omfattning att göra. Vi anser att ett antal intervjuer med hemtjänstkunder skulle ge ytterligare belysning av vad som är kvalitet i hemtjänsten.
Vi föreslår att socialkontoret får i uppdrag att belysa vad som kan vara kvalitetsdrivande komponenter i hemtjänstchecken i Danderyd och lämna reviderat förslag på hemtjänstcheck för 2013.
Danderyd den 15 augusti 2012


Ingar Beckman Hirschfeldt (S) Ulla Lilja (S)

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-09-02 14:24