Möt våra kandidater till Danderyds kommunfullmäktige

Våra kandidater till kommunfullmäktige i Danderyd

1. Catharina Melian

Jag bor i Djursholm med mina barn. Jag har ägnat mig åt kommunalpolitiken under två mandatperioder. De senaste fyra åren har jag engagerat mig som gruppledare i fullmäktige, kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.

Jag är utbildad vid Handelshögskolan och har ägnat mig åt att forska och undervisa. Det är roligt att möta unga människor på väg mot yrkeslivet. En viktig uppgift för politiken är att se till att alla unga får en bra start med förskola, skola och gymnasium. Högskolor och universitet finns i vår kommuns närhet. Därför behöver vi se till att det byggs studentbostäder. Det är positivt för vår kommun att profilera sig mot studenter, och det hjälper även företag som vill etablera sig. Området kring Danderyds sjukhus kan utvecklas i framtiden, särskilt om vi tunnelförlägger motorvägen.

I mitt uppdrag i kommunstyrelsen så har jag fått insyn i vår fina kommun. Mycket är bra. Men det finns utmaningar. Skolan behöver trots goda resultat mer resurser. Lärarlönerna behöver höjas och det behövs mer personal. Mindre barngrupper behövs såväl i skolan som på fritids och i förskolan. Alla barn måste bli sedda.

En annan utmaning är omsorgen om våra äldre och funktionsnedsatta.

Önskelistan är lång och därför måste man prioritera rätt. Skattepengar måste användas klokt där de gör mest nytta. En röst på Socialdemokraterna innebär politik med inriktning på barn och äldre. Det är det jag jobbar för.

 

2. Jan Lilja

Jag är 64 år och idag pensionär och bor i västra Danderyd. Jag har tidigare arbetat inom telekombranschen. Jag har varit verksam inom Socialdemokraterna i Danderyd i 34 år och idogt arbetat för ett Danderyd ”som kan bättre”.

Under min tid i politiken har jag haft olika kommunala uppdrag såsom ledamot i fastighetsnämnden, gatunämnden, naturvårdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, produktionsstyrelsen och kommunfullmäktige.

Idag är jag ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige.

Under alla år har jag sett hur moderaterna prioriterat skattesänkningar framför omsorg om kommuninvånarna. För mig är det en omöjlig politik som vi alla måste hjälpas åt att förändra.

Idag finns inga möjligheter för resurssvaga ungdomar att bo i vår kommun beroende på den politik som förs.

Därför behövs vi socialdemokrater för att kunna säkerställa en kommun byggd på solidaritet och omtanke om alla invånarna.

 

 

3. Anette Jellve

Jag är 61 år och bor nära Mörby Centrum. Jag flyttade till Danderyd från Täby för cirka 20 år sedan. Stockholms tingsrätt är min ordinarie arbetsplats men jag har nu ett fackligt uppdrag som avdelningsordförande för fackförbundet ST inom Sveriges Domstolar.

Jag var verksam inom Socialdemokraterna i Täby under 1970- och 1980-talet och därefter i Danderyd.

Jag har suttit i fullmäktige och som ledamot i byggnads- och socialnämnden.

Socialdemokraterna har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro i ett solidariskt och rättvist Sverige. Den visionen driver mig att arbeta politiskt och för att förändra Danderyd.

Det ska finnas bra skolor och bra omsorg för barnen, likaväl som det ska finnas en god omsorg för våra äldre. Här finns mycket att göra även i Danderyd.

På arbetsplatser i kommunen ska medarbetare känna sig delaktiga och motiverade. Det gör man med en positiv personalpolitik där det ges möjlighet att påverka och förändra. Här har Danderyd ett arbete att göra.

Våra ungdomar måste ges en chans att kunna bo kvar i kommunen. Bostadsbyggandet måste ta fart där vi bygger lägenheter med en hyresnivå som även ger studerande och resurssvaga möjlighet att hitta en bostad.

 

4. Olov Johansson

Jag är en samhällsengagerad 30-talist, född, uppvuxen och bosatt i Stock-sund. Alla människor föds i samma värld, men lever inte sällan i skilda världar. Klyftan mellan fattig och rik ökar och medborgarinflytandet minskar. Detta är inte en naturlag utan ett resultat av fattade politiska beslut.

Ingen människa skall ställas utanför samhällets gemenskap med motiveringen att hon eller han inte är lönsam.

Ett samhälle är inte en marknad där individen är en vara. Samhället får inte svikta i att stödja dem som behöver samhällets stöd. Barnen, de äldre, de sjuka och funktionsnedsatta måste få den hjälp och det stöd som är en förutsättning för ett aktivt liv med en hög kvalitet.

Jag är byggnadsingenjör med lång erfarenhet av politiskt arbete och vana av att driva projekt. De kommunalpolitiska frågorna kan ibland tyckas små och oviktiga, men det är de små besluten som sammantaget formar det samhälle vi lever i. Beslut i små frågor formar samhällets färdriktning och är därför politiskt betydelsefulla.

Danderyd behöver idag ett större mått av medborgarinflytande i de politiska besluten. Den nuvarande politiska majoriteten lever i en sluten värld långt från medborgarnas vardag.

 

 5. Taslima Moon Sheikh

Jag är född 1965 och uppvuxen i Bangladesh. Min far var en politisk ledare, intellektuell och frihetskämpe. Större delen av sitt liv var han fängslad som politisk fånge. Min far är den största inspirationen i mitt liv.

Jag utbildade mig i Bangladesh i juridik och arbetade aktivt i en politisk miljö. I Sverige har jag utbildat mig i internationell folkrätt på Stockholms universitet. Jag arbetar nu på Försäkringskassan.

Min äldsta son studerar på KTH och den yngre sonen är 13 år. Han är autistisk och jag har egen erfarenhet av vikten att stödja barn och ungdomar med särskilda behov.

Människovärdet och alla människors lika värde är min kärna. Jag flydde från ett land där mänskliga rättigheter förolämpades varje sekund. Okunskapen växte och negativa krafter tog plats.

Jag kom från ett land där jag som barn upplevt ett blodigt krig. Jag kom från ett land där trehundra tusen människor mördades bland andra min far, min bror och morbror.

Ett folkmord begicks där vilket jag har erfarenhet av. Detta gjorde mig stark och gav mig insikt om att kämpa mot orättvisa.

Sverige är mitt andra hem. Jag vill stå vid de svagas sida i min kommun och mitt samhälle. Jag vill kämpa för ett mer jämlikt och jämställt Danderyd.

 

6. Karsten Inde

Jag är 67 år och bor sedan 20 år i Stocksund med min fru Åsa och fem barn. Mina rötter finns i Östergötland.  Jag är gymnastiklärare och speciallärare för synskadade.

Jag växte upp under den tid då Sverige och världen förändrades. Vietnamkriget och det politiska uppvaknandet i Sverige med många alternativrörelser. Jag blev engagerad. Olof Palme var min förebild.                                

Jag har på olika sätt försökt göra skillnad med ett socialt engagemang där jag tagit egna initiativ som inte sällan utmanat och ifrågasatt. Idrott och hälsa är en röd tråd i de projekt och program som jag startat. Barn, ungdomar och vuxna som drabbats av sjukdom eller olyckor kan återhämta sig genom att möta förebilder och att utveckla sin fysik. I olika verksamheter drivna både ideellt och i företag har jag utvecklat ny teknik och modeller för rehabilitering, vård och omsorg. Idag driver jag Team Olivia som arbetar för att ge barn, ungdomar och vuxna vård, omsorg och rehabilitering.

Danderyd borde kunna mycket bättre. Den insikten fick jag i arbetet i olika föreningar i kommunen och som förälder till fem barn.

Jag är starkt kritisk till hur kommunens stöd till föreningslivet är utformat. Resurssvaga familjer i kommunen har inte ekonomi att låta barnen delta i fritidsaktiviteter.                                  

I Danderyd finns inga visioner att skapa resurser så våra barn kan utveckla sina talanger och intressen. Här kretsar allt kring den låga skatten. Ungdomar skall inte behöva söka sig från kommunen för att förverkliga sina drömmar.

 

 

7. Ulla Lilja

Jag är 70 år och pensionär. Jag bor i västra Danderyd. Socialdemokraterna i Danderyd har varit ”mitt” parti i 34 år. Under den tiden har jag haft olika kommunala uppdrag såsom ledamot i socialnämnden, handikapprådet och i det kommunala pensionärsrådet.

Jag har arbetat som barnskötare, undersköterska och sjuksköterska. På Danderyds sjukhus rehabilitering för ungdom och vuxna arbetade jag som undersköterska hela 70-talet, en otroligt lärorik tid i mitt liv. Jag förstod redan då att det krävs resurser och alla kategorier med engagemang och utbildning för att motivera och rehabilitera trafikskadade ungdomar och vuxna. Jag arbetade senare som sjuksköterska med svårt sjuka barn, ungdomar, vuxna och äldre på Vidar-kliniken, det var mycket lärorikt att lära känna den antroposofiska synen på omvårdnad, omsorg och alternativ medicinsk behandling.

De sista 10 åren i mitt arbetsliv var i äldreomsorgen. Där fanns det inte resurser som jag var van vid från tidigare arbeten. Sjuksköterskan är ensam ansvarig för bedömningar, arbetsledare, läkemedel. Det var den svåraste tiden i mitt arbetsliv.

Medarbetarna hade ingen utbildning och vi var alldeles för få. Tid för handledning var inte lätt att hinna med. Det behövs utbildning och många händer för att kunna ge en god och bra omsorg och sjukvård såsom politikerna lovar.  

Under mina år i socialnämnden har jag insett att resurserna inom barnomsorg, fritidsverksamhet för ungdomar, skola, äldreomsorg samt för de socialt svaga i kommunen behöver förstärkas.

 

 

8. Iraj Oraji-Guivi

Jag är 59 år gammal och är född 1955 i nordvästra Iran. Jag har bott i Sverige sedan den 19 januari 1983, är gift och bor i västra Danderyd.

Jag är civilingenjör och arbetar som teknikansvarig för vägutformning i olika vägprojekt. Jag är socialdemokrat och medlem av Socialdemokratiska partiet.

Skola, infrastruktur med fokus på kollektivtrafik och fritidsverksamhet är områden som jag känner mest för och vill över parti- och blockgränser satsa på för hållbara lösningar.

Mitt mål är varken att höja eller sänka kommunala skatten utan nå resultat som garanterar ett välmående och ett hållbart samhälle i alla led.

 

9. Jenny Åkervall

Jag är journalist och författare och bor sedan tio år tillbaka med min familj i Stocksund. Jag har tidigare arbetat politiskt, bland annat som talskrivare hos Göran Persson och varit gruppledare för Socialdemokraterna här i Danderyd. Numera ägnar jag mig åt att skriva romaner, varvat med ideellt arbete i fotbollsföreningen IFK Stocksund.

Grunden för min politiska övertygelse vilar på idén om alla människors lika värde. Men också en stark tro på det gemensammas kraft. Jag tror inte på samhällen med stora klyftor.

Danderyd är en på många sätt fantastisk kommun att bo i – nära storstaden, nära vattnet och naturen och med ett kulturellt bagage sedan generationer.

Men Danderyd är trots – eller på grund av? – sin låga skatt en mycket dyr kommun att bo i. Det är tufft för kultur- och idrottsföreningarna att få ekonomin att gå ihop eftersom kommunen skjuter ifrån sig allt mer av ansvaret.

Danderyds skolor borde ha ännu högre ambitioner både när det gäller bredd och spets.

Danderyds infrastruktur har kraftiga investeringsbehov efter decennier av försummelse. Vi ligger efter i byggandet av lägenheter som är reella alternativ för personer som inte har miljoninkomster, nya familjer, ensamstående och studenter. Vår kommun har de bästa förutsättningar.

Tillsammans kan vi bättre!

 

10. Sivert Svärling

Jag är född 1932 i Roslagen och flyttade till Stockholm 1948. Jag tenterade in på Socialhögskolan och var aktiv i både SSU och i Studentförbundet. Under några år arbetade jag som politisk sekre-
terare i Stadshuset och var också ordförande i S-föreningar och hade uppdrag i olika nämnder.

Fram till 1984 var jag ledare i Hammarby och Ishockeyförbundet. Sedan mitten av 1980-talet är jag bosatt i Mörbyskogen. Ganska omgående erbjöds jag kommunala uppdrag. Under de senaste mandatperioderna har jag varit gruppledare för S i Danderyd. Jag har främst arbetat för att få en ännu bättre förskola/skola, ökat kulturstöd och en satsning på äldreomsorg. Jag har också arbetat mot majoritetens hårda prioritering av lägsta kommunalskatt. 

Jag vill att det byggs fler bostäder i Danderyd. Detta kan uppnås genom en viss förtätning och genom en utbyggnad av Danderydsberg. I dag är endast var 5:e anställd i kommunalt finansierade verksamheter boende i Danderyd. Jag vill påstå att Danderyd har utvecklats till en Gulfstat, helt beroende av ”gästarbetare”.

Föräldrarna betalar för höga medlemsavgifter för ishallar och konstgräsplaner. Det kan ”slå ut” vissa barn och ungdomar från breddidrott.

Eftersom jag nu är över min 80-årsdag, har jag nu valt att ”trappa ned” den politiska verksamheten. Det har dock blivit ett 60-årigt ”dagsverke” inom arbetarrörelsen och idrottsrörelsen.

 

 

Fler Socialdemokratiska kandidater till Danderyds fullmäktige

 

 

11. Ingrid Elmér, Charlottenberg                                       

12. Robert Cloarec, Mörbyskogen

13. Karl Stenqvist, Stocksund

14. Jelena Röshoff Wedberg, Inverness

15. Ingar Beckman Hirschfeldt, Stocksund

16. Bernt Hofström, Skogsvik

17. Margareta Schwartz, Stocksund

18. Jan Lindström, Stocksund

19. Inger Jerstedt Ahl, Ekeby

20. Inger Ruin, Stocksund

21. Åke Johansson, Mörbylund

22. Karin Löfdahl, Långängen

23. Åke Werner, Enebyberg

24. Gunilla Sundberg, Ekeby

25. Kerstin Eliasson, Stocksund

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-09 19:34