Vår kyrkopolitik

Kyrkopolitiskt program i Danderyd

Så här vill vi socialdemokrater i Danderyds församling arbeta under mandatperioden.

Vi vill arbeta för
att Svenska kyrkan skall vara en öppen och demokratiskt uppbyggd folkkyrka som visar engagemang i samhällsfrågor

att kyrkan präglas av den kristna trons praktiska konsekvenser. Vår utgångspunkt är kristendomens idé om människors lika värde och om solidaritet med de svaga. 

att utveckla och utöka diakonin. Den skall arbeta offensivt och uppsökande och medverka till att orättvisa och utslagning förhindras

att Andrum i Mörby Centrum fortsätter att vara en plats för stillhet mitt i vardagen

att värna de kulturhistoriska värden som våra unika kyrkobyggnader i Danderyd utgör genom att underhålla dem väl

att kyrkogårdarna skall vara vackra och välkomnande platser, där vi kan minnas våra bortgångna

att lyfta fram kyrkans roll som kulturbärare. Det innebär bl a att vi vill utveckla den kyrkomusikaliska verksamheten

en ansvarsfull personalpolitik som tar tillvara församlingspersonalens kompetens och visioner
 

Våra representanter är Inger Jerstedt Ahl och Bernt Hofström Ahl som ordinarie ledamöter i kyrkofullmäktige och Jan Lilja n  som ersättare. Inger Jerstedt Ahl är ordinarie i kyrkorådet med Bernt Hofström som ersättare. Inger Jerstedt Ahl är ordförande i Kyrkogårdsutskottet.

 

 

 

 
 

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-25 11:31