Jenny har ordet

Läs inledningsanförandet av vår nya gruppledaren (S), Jenny Åkervall, i budgetdebatten: Vi hörde inledningsvis Olle Reichenberg måla en ganska glättig bild av tillståndet i Danderyds kommun. Det ligger en del i det.

Vi bor i en kommun som är rik på väldigt många sätt. Eller rättare sagt, vi har välsignats med många invånare som har det väldigt bra ställt.

Just därför, med det som bakgrund, kan vi socialdemokrater inte begripa varför den moderata majoriteten i Danderyd så konsekvent väljer att driva en politik som är så snål mot sina verksamheter. Som har så förhållandevis låga ambitioner med sina kommunala åtaganden.
Som är så protektionistisk i sitt förhållande till omvärlden.

Danderyds kommun – som en av Sveriges rikaste kommuner – har ju de bästa av förutsättningar att ha de högsta av ambitioner – inte bara med vår skola – utan också med vår äldreomsorg, vår bostadspolitik, vår flyktingpolitik. Ja, med alla våra verksamheter.

Därför har vi socialdemokrater svårt att se det rimliga i hur vi med vår potentiella skattebas har landets näst lägsta lärartäthet.
Vi har svårt att se det rimliga i varför vår kulturskola ska ha en av landets högsta avgifter?
Eller varför vi ska sänka ambitionen med vår äldreomsorg – från högsta till en hög nationell klass?
Eller hur det kan vara rimligt att det bankas och renoveras på i princip varenda kåk i den här kommunen – samtidigt som asfalten krackelerar och trottoarerna rasar ihop och ombyggnation av skolor ständigt försenas?

Eller framförallt (som fp redan tagit upp?) kan man fråga sig varför, varför.. den moderata majoriteten år efter år väljer att urholka verksamheterna genom att inte kompensera dem fullt ut för sina faktiska kostnadsökningar?

Den här underfinansieringen har vi socialdemokrater påpekat i flera år nu. Också i r i förslaget för 2011 har den moderata majoriteten tillfört mindre resurser till skola, förskola och äldreomsorg än vad de faktiska kostnadsökningarna är. Man höjer anslagen med i genomsnitt en procent när lönekostnaderna och hyreskostnaderna ökar betydligt mer än så. 

Vi socialdemokrater kan inte riktigt se varför vi ska behöva spara/skära ned på våra verksamheter i en så välmående kommun som Danderyd är.
 Och visst, man kan ju hävda att det finns stora ”svarta hål” i administrationen där man skulle kunna spara en massa pengar – som ett av moderaternas stödparti brukar hävda – men vi tror inte det. Verksamheterna är redan så slimmade och den budget som majoriteten nu lägger har verkligen inga marginaler. Tvärtom.

Kommunen har redan tagit ut 8 miljoner ur den så kallade volymregleringsreserven för att täcka volymökningar inom peng- och checkstyrda verksamheter. Och då har man ändå inte tagit hänsyn till socialkontorets senaste prognoser om bla ökade hemtjänsttimmar, som kommer ge ett underskott på 4,5 miljoner kr.

Ska man vara lite realistisk så finns det ju egentligen bara ett sätt att skapa de här resurserna och det är att höja skatten! Hur obehagligt det än må låta för somliga i den här församlingen.

Vi ser inget egenvärde i att höja skatten. Varje skattekrona ska användas effektivt – det är en princip som  vi månar om. ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket,” som socialdemokraten Gustav Möller en gång sa. Men vi ser att det finns ett behov av mer resurser.

25 öre handlar det om.

25 öre är 25 öre - Men vi tror att föräldrarna i Danderyd prioriterar sina barn framför plånboken.
Vi tror att invånarna i vår kommun är beredda att betala några öre mer i skatt för att känna sig trygga med att det inte sker några personalneddragningar på äldreboendena, på förskolorna eller i skolan.
Vi tror invånarna i Danderyd vill att alla verksamheter i vår kommun verkligen håller högsta nationella kvalitet. Och inte minst att det också är en god  och utvecklande arbetsmiljo för medarbetarna  i dessa verksamheter .

* * *

Några ord om bostadspolitiken också – en av socialdemokraternas hjärtefrågor.

Det finns de som anser att vår kommun är färdigbyggd. Vi anser att det finns plats för både fler människor och verksamheter i vår kommun.

Men då behöver det framför allt byggas fler flerfamiljshus med både hyres- och bostadsrätter.

Det handlar om att våga se och möta framtiden.
Vi behöver bostadsalternativ till våra ungdomar, när de flyttar hemifrån. Så att de kan bo kvar i vår kommun. Inte minst för att motverka den åldersstruktur vi redan har i Danderyd med en växande andel äldre.
 
Vi behöver lägenheter till de äldre som vill skala ner sitt boende och inte längre orkar sköta om en villa och ändå vill bo kvar i kommunen. Kanske vill bo nära sina barn- och barnbarn.

Vi behöver bostadsalternativ för de som är eller blir ensamstående. Människor skiljer sig trots allt även i vår kommun, ofta är det barn inblandade och föräldrarna vill inte gärna flytta från kommunen. Barnen har rotat sig i skola eller förskola och har kompisar. Man vill inte rubba hela deras värld. Uppslitande nog med en skilsmässa.  För många är det då idag det är svårt att hitta en bostad.


Men det handlar inte bara om att erbjuda fler alternativ för de som redan bor här.

Vi måste, liksom andra kommuner, se till att Danderyd har en bostadspolitik som möjliggör inflyttning och expansion istället för att förstärka de murar som de höga priserna på villor redan skapar.

Vi socialdemokrater vill bland annat att alla de som arbetar här i kommunen ska kunna bo här.
De flesta anställda inom våra kommunalt finansierade verksamheter kommer inåkande till kommunen. Det gör oss väldigt sårbara. Skulle de bo här skulle vi få en större kontinuitet i våra verksamheter – det skulle dessutom bidra med skatteintäkter.

* * *
.
Allt detta kommer vi att få anledning att återkomma till – inte bara i den kommande budgetdebatten – utan under hela den kommande mandatperioden.

Vi noterar också att socialdemokraterna är det enda parti som har reserverat oss mot majoritetens budgetförslag. Och som har presenterat en alternativ budget i enlighet med de budgetregler man har satt upp i den här kommunen. Det tycker jag nog att vi ska ha lite stilpoäng för!


 

 -------------------------------------

 

”Sossar i Danderyd? Finns det sådana?”
En inte helt ovanlig reaktion man möter när man berättar för omgivningen att man är partipolitiskt aktiv socialdemokrat i Danderyds kommun.
Fördomarna om Danderyd är många och media har sannerligen gjort sitt bästa för att spä på den stereotypa bilden av en rikemanskommun som badar i lyx och överdåd.
Så fort förmögna människor med vräkiga villor ska exemplifieras nämns Danderyd, eller kanske ännu vanligare, Djursholm. Också bland våra egna partiföreträdare bör väl tilläggas.
Det var därför med viss tveksamhet som jag som nyinflyttad i kommunen tackade ja till att tillsammans med partikamraterna dela ut politiska flygblad i Mörby Centrum en lördag förmiddag. Allmänt bespottad och uttittad skulle man väl bli, tänkte jag i mitt stilla sinne och stålsatte mig inför denna pärs.
Förvåningen var därför stor när jag istället möttes av såväl klappar på axeln som uppmuntrande kommentarer som ”Kämpa på, ni behövs”.
För visst, i Danderyd bor några av Sveriges mest förmögna människor. Långt ifrån alla, men många, äger stora villor, är välutbildade och tjänar långt över medelinkomster. 
Men att utgå ifrån att dessa människor därför per automatik skulle förvandlas till anhängare av en nyliberal ideologi skulle vara att skjuta oss själva i foten.
Socialdemokratisk politik har alltid syftat till att höja människors utbildnings- och inkomstnivå, att möjliggöra för människor – alla människor – att göra klassresor.
Målet är ett samhälle med små klyftor och stor jämlikhet. Inte bara för att vi tycker att det är det mest anständiga, utan också för att vi vet att rättvisa är framgångsrikt (det finns ju glädjande nu också forskning som visar att just så är fallet – jämlika samhällen är starkare och presterar bättre). På denna grundläggande idé vilar hela den svenska modellen, som har ett starkt stöd bland svenska folket.
Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti – ett parti för hela det svenska folket, inte enbart för de som är mest i behov av samhällets stöd. Det tål att påminnas om. Det är vår styrka och det måste vi fortsätta att tro på – också när vår politik successivt möjliggör för allt fler människor att flytta till vårt vackra Danderyd.
Min erfarenhet är också att de flesta invånare i Danderyd ser värdet av ett jämlikt samhälle med små klyftor, en stark välfärd av hög kvalitet, gemensamt finansierad via skattesedeln. Någon allmän skattesänkariver finner inget brett stöd. Danderydsborna betalar gärna skatt, bara det går till rätt saker.
Detta ska vi socialdemokrater ta fasta på i vårt fortsatta arbete för att solidariteten och jämlikheten ska få större utrymme i vår kommun.
Själv ser jag framtiden an med tillförsikt: Vårt budskap har en sprängkraft som sträcker sig långt över inkomstgränser och taxeringstak. Så ge det en mandatperiod. Eller kanske två.
En vacker septemberdag kommer också medias och omgivningens fördomar att komma på skam och Danderyd än en gång att bli en socialdemokratisk styrd kommun.

Jenny Åkervall, första namn för Socialdemokraterna i Danderyd

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-16 22:53