Medlemsbladet AK-tuellt från Danderyds AK

 

 AK-tuellt från Danderyds AK

2015:6

 AK-tuellt från Danderyds AK

2015:6  

Information om den nationella budgeten

Den 29 september var vi några stycken som samlades för att lyssna på riksdagsledamoten Serkan Köse som informerade om den nationella statsbudgeten.

 

Hans budskap;

 • Det är en bra budget
 • Med bra balans och
 • Bra reformer

 

Men än behöver mycket göras. Därför är det viktigt att vi syns och hörs i debatten i kommunen likväl som i riket i stort.

 

Grundfrågorna är fortfarande;

 • Jobb
 • Skola
 • Klimat 

 

Danderydsborna vill verkligen stötta flyktingmottagandet!

 

Informationsmötet – som socialkontoret inbjudit till - om hur man kan hjälpa till med flyktingmottagandet i Danderyd samlade mycket folk. Mötet ägde rum den 24 september på Djursholms slott medverkande var förutom representanter för Danderyds socialkontor och ordförande för socialnämnden, också Rotary, Röda korset och Danderyds församling.

 

 

 

 

 

Det märktes tydligt att det finns ett; 

 • Stort intresse i vår kommun och
 • Stort engagemang i frågorna

 

Många har anmält intresse för att bli familjehem – många utredningar är igång.

 

Svenska kyrkan driver café i Mörby centrum och i Enebybergskyrkan. Det finns också ett språkcafé i Täby.

 

Caféet i Mörby centrum bemannas tillsammans med Rotary.

 

Röda korset sköter insamlingar och driver ett café bredvid Kupan på Sätraängsvägen .

 

Danderyds kommun kommer fortlöpande informera på sin hemsida om hur man som privatperson eller som förening kan hjälpa till vid flyktingmottagandet i Danderyd.

 

Det lokala budgetarbetet

 

Den 8 oktober träffades flera av de medlemmar som har kommunala örtroendeuppdrag för att diskutera den kommande budgeten som vi ska lägga inför budgetfullmäktige i november.

 

 

 

 

 

Medlemsmöte – kommunal grupp

 

För att diskutera frågor som ska upp på kommunstyrelsen så inbjuder vi alla intresserade medlemmar till möte generellt sett torsdagen innan kommunstyrelsens sammanträde. Kommande möte äger rum torsdagen den 29 oktober klockan 18 00 på Kevinge värdshus.

 

 

Workshop – Framtidspartiet 2.0

 

Den 22 september var Daniel Ferreria som är kommunikationsansvarig för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen på besök hos oss. Tillsammans hade vi en Workshop för Framtidspartiet 2.0.  Vi som var där kom fram till att de viktigaste frågorna att arbeta vidare med är (utan inbördes ordning);

 • Att visa att vi har en tydlig och gynnsam politisk konflikt – här menas inte en intern konflikt utan vår roll i

kommunalpolitiken

 • Att vi ser till att de frågor v vill ha på dagordningen hamnar på dagordningen
 • Att vi ser till att ha en öppen och nyfiken kultur
 • Att vi för en aktiv, engagerad dialog med väljarna
 • Att vi har ett tydligt och öppet ledarskap

Vi var dock mer nöjda med;

 • Att vi har ett tydligt budskap
 • Att vi har förtroendevalda som uppfattas som kompetenta och engagerade/handlingskraftiga
 • Att vi har en politik som svarar mot de stora utmaningarna i skolan

 

 

Val av nämndeman

 

Som jag skrev i förra AK-tuellt så nominerade vi tre stycken som nämndeman vid Attunda tingsrätt. Tyvärr fick vi bara en plats där. På fullmäktigesammanträdet den 19 oktober kommer nämndemän för vår kommun att väljas. Vi – Socialdemokraterna - har nominerat Taslima Moon.  

 

 

Bergakaffe blir Slottskaffe

 

Traditionsenligt har vi träffats innan jul och avnjutit gott bröd och kaffe, haft lotteri och givetvis diskuterat aktuella frågor. Detta har skett på Berga gård. Denna gård ska nu säljas. Vi kan därför inte få ha våra träffar där längre. Men traditioner ska ju inte brytas så vi bjuder istället in till Adventskaffe på Djursholms slott söndagen den 29 november klockan 

14 00. Om någon behöver ha skjuts till detta hör av er. Vi kommer skicka särskild inbjudan lite senare. Eftersom vi inte kommer kunna ordna kaffet själva utan anlita catering så behöver vi ha anmälan.

 

Besök i riksdagen

 

”Vår” riksdagsman Serkan Köse inbjuder oss till riksdagen. Vi får en liten rundvandring och sedan diskuterar vi tillsammans med honom aktuella politiska frågor. Detta kommer ske tisdagen den 24 november klockan 17 00. Han kan ta emot ca 20 deltagare, så först till kvarn gäller. Separat inbjudan till detta bifogas.

 

 

 

 

 Nya medlemsavgifter – alla medlemmar samma avgift från 2016 

 

Vi har ju tidigare beslutat om medlemsavgiften i samband med adventskaffet. Nu är det nya regler som gäller så vi ska inte besluta om detta. Det som gäller är att  partikongressen i maj 2015 tog beslut om nya stadgar för Socialdemokraterna, som bl.a. rör

medlemsavgiften. 

• Medlemsavgiften blir enhetlig för alla organisationsled i partiet. Avgiften för 2016 är 240 kronor för medlemmar med medlemskap i en

(1) socialdemokratisk förening *  • Medlem blir medlem från den dag hen ansöker om medlemskap  • Medlem som har betalat sin medlemsavgift har rätt att rösta vid medlemsmöten, kongressval, allmänna omröstningar samt bli vald till förtroendeuppdrag  • Socialdemokratiska föreningar, arbetarekommuner och partidistrikt fattar inte beslut om sin medlemsavgift. Beslut om medlemsavgiftens storlek fattas av den socialdemokratiska

partikongressen 

 

* Medlemmar som har medlemskap i flera socialdemokratiska föreningar kommer att betala ytterligare 60 kronor/år för varje föreningsmedlemskap. 

 

Hälsningar 

                   Anette Jellve

 

anette.jellve@bredband.net

 

2015:5

 AK-tuellt från Danderyds AK

2015:5  Läs också vår hemsida: www.socialdemokraterna.se/danderyd


 

Hösten gör sitt inträde

Efter en om lite regnig sommar så är nu det mesta igång igen. Möten löper på, budget ska planeras m.m. Jag hoppas vi får en innehållsrik och intressant höst.

 

Information om den nationella budgeten

Riksdagsledamoten Serkan Köse kommer till oss den 29 september kl. 18 30, Idalagården, Vasavägen 34, Stocksund och informerar om den nationella statsbudgeten.

 

Det lokala budgetarbetet Vi har påbörjat det lokala budgetarbetet. Nämndledamöterna eller ersättarna mailar sina synpunkter till vår gruppledare Catharina Melian. Vi mailar sedan slutprodukten mellan oss för synpunkter. Ev. kallar vi sedan till ett slutmöte. 

 

 

Workshop – Framtidspartiet 2.0

Som vi annonserade i förra numret av AK-tuellt så kommer vi ha en

Workshop för Framtidspartiet 2.0.  Den kommer äga rum i Stocksundsgården den 22 september kl. 18 30, Idalagården, Vasavägen 34,

Stocksund. Daniel Ferreira,

Kommunikationsansvarig för

Socialdemokraterna i

Stockholmsregionen, kommer lotsa oss genom kvällen.

 

 

 

 

 

Motioner till riksdagen

Riksdagsledamoten Serkan Köse som är vår kontakt i riksdagen mailade oss under sensommaren och frågade om vi hade något vi tyckte han skulle göra motion av. På styrelsesammanträdet bestämde vi att föreslå två ämnen för motioner:

 1. En ändring av socialtjänstlagen vad gäller skyddat boende. Detta bör gälla även barnen. Här kan info fås från kvinnojourerna.
 2. En ändring från att kommunerna "bara" behöver tillhandahålla umgängeslokal då en förälder träffar barnet. Det bör vara en person som umgängesstöd.

 

Nominering av nämndemän

Vi har nominerat nämndemän till tingsrätten, hovrätten, förvaltningsrätten, kammarrätten,

och Arbetsdomstolen. De nominerade har fått kopia av mailet till kommunen respektive partidistriktet.  

 

 

Hälsningar 

                   Anette Jellve

 

anette.jellve@bredband.net

 

 

 

 

 


 


 


2015:4

 Arkivering av gamla handlingar

Under våren har några av oss träffats i Vattentornet i Djursholm, där vi har våra handlingar. Vi har gått igenom arkivkartongerna och försökt reda ordning utifrån arkiveringsregler. Mycket arbete kvarstår givetvis, men vi har ändå kommit igång.

Medlemsmöte för diskussion om aktuella kommunala frågor

Sedan en tid tillbaka så är det som förr kallades kommunala gruppen öppna medlemsmöten. Vi träffas vanligtvis på Kevinge värdshus klockan 19:00 torsdagen före kommunstyrelsens sammanträde. 

Vi går igenom agendan inför kommunstyrelsens möte. Våra förtroendevalda i nämnderna ger en rapport från deras nämnds pågående arbete.Tyvärr har deltagandet i mötena under våren varit dåligt. Men nu tar vi nya tag inför hösten.

 Höstens möten planeras – preliminärt – till;

 • 27 augusti
 • 24 september
 • 29 oktober Särskild inbjudan med bifogande av dagordning skickas ca en vecka innan mötet. 

 

Nominering av nämndemän

Ny lagstiftning innebär att en ny nomineringsprocess av nämndemän kommer att hållas. Den nya tjänstgöringsperioden är på fyra år, från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2019. 

Nomineringarna avser;

 • Förvaltningsrätten i Stockholm
 • Kammarrätten i Stockholm
 • Svea hovrätt
 • Specialdomstolarna 

 

Jag kommer tillskriva de medlemmar som idag innehar nämndemannauppdrag på berörda domstolar och fråga om de kandiderar på nytt.  

Våra nomineringar ska vara partidistriktet tillhanda senas den 16 september. Vi behöver därför nomineringar från er senast den 31 augusti. Du skickar din/dina nomineringar till

anette.jellve@bredand.net 

 

Workshop - Framtidspartiet

I början av september kommer vi tillsammans med partidistriktet ha en Workshop för att diskutera framtidsfrågor. 

Det gäller att synas och höras även mellan valrörelserna! 

Återkommer med särskild inbjudan om detta.  

Önskar er alla en trevlig sommar!     Hälsningar             

                   Anette Jellve

                   anette.jellve@bredband.net

 

2015:3  

Workshop om Danderyds framtida miljöarbete

Catharina Melian och Anette Jellve deltog den 2 mars i en workshop som anordnats för politiker och tjänstemän i kommunen. Eftermiddagen/kvällen bestod av både föreläsning och grupparbeten. Detta ska sedan utgöra grunden för kommunens miljöpolicy.

 

Stockholms läns partidistrikt har kongress den 25 april

På distriktets kongress den 25 april i Täby kommer Danderyds arbetarkommun att representeras av Anette, Jellve, Catharina Melian och Jan Lilja. Handlingar med de frågor som ska behandlas finner du via denna länk http://www.socialdemokraterna.se/Webben -for-alla/Partidistrikt/Stockholm/Vartparti/medlemsinfo/Arsmote-ochdistriktskongress-2015/ . Har du synpunkter på någon/några av frågorna som ska upp, hör gärna av dig.  Framtiden börjar i skolan!

Under april kommer socialdemokraterna ha en kampanj för en bättre skola. Arbetarkommunens styrelse har inte tänkt använda sig av metoderna dörrknackning eller ringkvällar. Vi planerar ett öppet möte om skolan. Återkommer i särskild inbjudan om detta då vi fått fatt i talare för detta.  

 

1:a maj

Kommer vi traditionsenligt fira med ett torgmöte i Mörby centrum. Vi har ännu inte fått besked om talare från

partidistriktet. Men klart är att vår

kommunala gruppledare Catharina Melian  kommer att prata om aktuella frågor i kommunen. Återkommer med särskild inbjudan för detta. Vi kommer även ha en annons i tidningen Mitt i Danderyd som kommer ut den 28 april.

 

Nytt från medlemsmöte med kommunala gruppen

Den 26 mars träffades vi och gick igenom ärendena som skulle tas upp på kommande kommunstyrelse. De viktigaste frågorna som vi diskuterade var planuppdrag för detaljplan för del av Djursholm 2:241 för idrottsändamål. Good to Great Tennis Academy vill köpa marken och uppföra en tennisanläggning. Eftersom vi vill att alla ska kunna få del av området så bestämde vi att vi skulle avge en avvikande mening vid kommunstyrelsen (KS) sammanträde måndagen efter. Ärendet togs dock bort från KS agenda.

En annan fråga vi diskuterade var förvärv av fastigheten Ginnungagap 1, där särskilt boende ska uppföras. Det sistnämnda har vi inget emot, men vi anser inte att marken ska säljas ut utan att kommunen fortsättningsvis ska äga den. Här lämnades en reservation in vid behandlingen på KSsammanträdet. 

Nästa medlemsmöte med kommunal grupp är den 13 maj och kallelse med kommunstyrelsens dagordning skickas ut av vår kommunala gruppledare Catharina Melian. Vi hoppas så många som möjligt kan komma särskilt de med politiska uppdrag.

 

Hälsningar  Anette Jellve anette.jellve@bredband.net

 

2015:2    

Lyckat årsmöte med Serkan Köse

Vår fadderriksdagsledamot Serkan Köse diskuterade det besvärliga parlamentariska läget för vår rödgröna regering som ska försöka regera med en högermajoritet i riksdagen emot sig. Han påpekade att det är ju ett resultat av att inte tillräckligt många röstade på oss och att vi därför ständigt måste vara i valrörelse. Alla politiska frågor måste granskas med siktet inställt på att beslut ska leda till större frihet, jämställdhet och solidaritet.  

 

Anette Jellve valdes till ny AK-ordförande

 

Avgående ordföranden Ingar Beckman Hirschfeldt gratulerar Anette Jellve till ordförandeskapet i Danderyds AK

Årsmötet valde också flera nya styrelseledamöter: Kerstin Eliasson, Ingrid Elmér och Jenny Åkervall. En ny ersättare valdes också Ulf Bergman.

Styrelsen ska ha sitt första möte den 12 mars då man också fördelar olika uppdrag. Jan Lilja är redan vald till kassör på förra årsmötet då vi också valde Karsten Inde och Tove Sander till ledamöter på två år.

Avgående ledamöter och ersättare avtackades. Catharina Melin och Inger Jerstedt Ahl var dock sjuka i influensa så de enda som fick ta emot sina blommor var Ingar Beckman Hirschfeldt och Inger Ruin som avtackades ordentligt för lång och aktiv tjänst i arbetarekommunen!

 

Skrivarstugan på Berga gård lockade 13 medlemmar

Vi började med en enkel lunch kl. 12 för att sedan jobba på till kl. 15. Nå vi kom aldrig in på skrivandet utan fastnade på idéstadiet. De idéer som kom fram fördelades på deltagarna för att ta fram insändare och förslag till motioner. 

 

Tack för ert deltagande av valet av ombud till partikongressen

Tyvärr fick vi inte med någon från Danderyds AK till partikongressen i maj, de som valdes från vår valkrets var Märtha Dahlberg Nykvarn, Daniel Färm och Jaana Tilles från Vallentuna.

 

Nytt från medlemsmöte med kommunala gruppen

Den 12 februari träffades vi och gick igenom ärendena på kommande kommunstyrelse. Viktigast var frågan om att kommunen vill sälja ut fastigheterna Kabbelekan 14,Solgården, och Ginnungagap 2 till privata intressenter för att de ska bygga och driva äldreboende. På kommunstyrelsen reserverade vi oss mot en utförsäljning.

Nästa medlemsmöte med kommunal grupp är den 26 mars och kallelse med kommun-styrelsens dagordning skickas ut av vår kommunala gruppledare Catharina Melian.

 

Hälsningar

Ingar Beckman Hirschfeldt /Anette Jellve

anette.jellve@bredband.net

AK-tuellt från Danderyds AK

2015:1     

Medlemsmöte på torsdagen den 8 januari 2015 på Kevinge värdshus kl. 19

Välkomna på årets första medlemsmöte då vi diskuterar det uppkomna politiska läget och kommunstyrelsens kommande dagordning.

 Skrivarstuga och idéverkstad söndagen den 18 januari på Berga gård kl.12

Kom och spåna och skriv på förslag till insändare, motioner och inlägg på vår Facebooksida. Om du inte kan komma kan du skicka idéer till mig, som vi kan jobba vidare med. Vi börjar med en enkel lunch kl. 12 för att sedan jobba på, slut senast kl. 15. Välkomna!

 Val av ombud till partikongressen den 29-31 maj 2015. Valet sker per post under perioden 12 - 25 januari

Stockholms läns partidistrikt är uppdelat i flera valkretsar. Vi tillhör en valkrets med små arbetarekommuner: Nykvarn, Vallentuna, Lidingö, Vaxholm, Salem och Danderyd. Vi ska nominera tre ombud till partikongressen i vår. Alla medlemmar i Danderyds arbetarekommun inbjuds att

kryssa för de tre kandidater, som man vill se som ombud. Valet sker per post och 

valsedel, innerkuvert och frankerat svarskuvert finns i detta utskick.

Valperioden är 12-25 januari. Våra kandidater är Catharina Melian, Anette

Jellve och Karsten Inde. Stoppa alltså in din valsedel försedd med tre kryss (varken mer eller mindre) i innerkuvertet vik det och lägg det i svarskuvertet. OBS skriv ditt namn på baksidan av svarskuvertet (inte innerkuvertet) och posta så snart som möjligt dock senast den 25 januari. Jan Lilja och Ingar Beckman Hirschfeldt är utsedda rösträknare. Vi prickar av de röstande och räknar rösterna och för protokoll som skickas till distriktet.  Resultatet offentliggörs den 11 februari. 

 

Kallelse till Årsmöte lördagen den 14 februari på Kevinge värdshus kl 11.

Vi inleder med att lyssna till riksdagsledamoten Serkan Köse. Sedan kaffe och macka. Själva årsmötet har vi kl. 12  då vi bl.a. ska välja nya styrelseledamöter och ny ordförande! Välkomna! Om du kan tänka dig att vara mer aktiv och delta i styrelsearbete och grupper så hör av dig till mig! Jag är sammankallande i valberedningen.

 

Ny ersättare i fullmäktige

Taslima Moon Sheikh har bett att få lämna sin ersättarplats i kommunfullmäktige och näst i tur att träda in är Karsten Inde.

 

Hälsningar

Ingar Beckman Hirschfeldt

Ordf.  

Telefon: 070 404 66 12, 08 854942

ingar.ibh@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------

2014

              AK-tuellt från Danderyds AK

2014:9     

Medlemsmöte på söndag den 23 november kl 13 på BERGA gård.

Det blir ett traditionellt Bergakaffe men det börjar först efter att vi haft ett ordinarie medlemsmöte.

Nomineringsmöte

På mötet ska vi nominera ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser. Vi håller på och förhandla med Miljöpartiet om i vilka nämnder vi kan få ordinarie ledamöter. Vi ska också dela på 3 andre viceordförandeposter och komma överens om vem som ska sitta först i Kommun-styrelsens arbetsutskott och vem som ska få en ersättarplats i Kommunstyrelsen. Vi har kommit överens om att byta efter två år. Vi ska också nominera en nämndeman till Attunda tingsrätt.

Motioner och medlemsavgifter

På mötet ska vi också besluta om eventuella motioner till distriktskongressen eller till partikongressen. Vi ska också besluta om medlemsavgiften som föreslås bli oförändrad. Vi behöver också komplettera vår egen valberedning – kom med förslag!

Budget 2015

Vår gruppledare Catharina Melian kommer att berätta lite om vårt budgetförslag som ska behandlas i fullmäktige den 24 och 27 november. Det innehåller många förslag som vi drivit genom åren, satsningar på personal i såväl skola som omsorg. Sammanlagt föreslår vi en skattehöjning på 65 öre. På måndagen är det allmänpolitisk debatt och den kommer nog bli livlig med

tanke på det dagspolitiska läget. Kom och lyssna på plats i slottet eller lyssna på lokalradion.

Catharina kommer också ta upp de frågor som ska ventileras på Kommunstyrelsen den 1 december.

Klockan 14 blir det Berga-kaffe

Kanske lite tidigt för den rätta julstämningen men vi vill inte krocka med PROs julkaffe eller med distriktskongressen. Vi får göra vårt bästa. Vi kommer sakna Börje Johansson som alltid lagt in fina brasor i kakelugnarna– kanske någon är beredd att efterträda honom? Men med stearinljus, hyacinter, lotteri, saffransbröd och hembakade kakor ska vi väl få upp stämningen till traditionell Bergakaffenivå! VÄLKOMNA

Behöver någon skjuts så hör av er till mig!

Nya  medlemmar

Vi har fått nya medlemmar i samband med valet och det vore trevligt om några av er kan tänka er att vara fadder till en ny medlem. Hör av er till mig.

Hälsningar

Ingar Beckman Hirschfeldt

Ordf.  

Telefon: 070 404 66 12, 08 854942

ingar.ibh@gmail.com

AK-tuellt från Danderyds AK

2014:6     Läs också vår hemsida: www.socialdemokraterna.se/danderyd


Valstugan är öppen i Mörby centrum även nu på lördag

Välkomna att vimla och dela ut rosor och våra broschyrer. Vi har öppet 11-15.

På valdagen har vi fått ihop ett schema för valsedelsutdelare men det finns flera hål att fylla. Hoppas att du också kan tänka dig stå något pass. Hör av dig till vår valledare Catharina Melian, per telefon 0708523383 eller kom till valstugan.

 

Dörrknackning i Rinkeby

 bild v broschyrpåsar

 

Stocksundstorgets dag

På Stocksundstorgets dag delade vi ut 100 röda rosor och Olle Johnsson deltog med den äran i den politiska debatten.

 Bild från diskussionen

 

Danderyds arkivförening har en utställning på biblioteken i höst där AK deltar med en affisch med kvinno-klubbarnas historia speglad i arkivet. 

Bild från utställningen 

 

Olof Ruin kommenterar valet på kommunala gruppen torsdagen den 25 september kl. 19 på Kevinge värdshus. Välkomna!

 

 Bild med

Karin Löfdahl och Olof Ruin lyssnar på Olle Johansson.

 

Ingar Beckman Hirschfeldt                   Ordf. 070 404 66 12, 854942 ingar.ibh@gmail.com

 AK-tuellt från Danderyds AK

AK-tuellt från Danderyds AK

2014:5 

Valstugan är öppen i Mörby centrum vardagar kl 11-19, lördag 11-15.

Välkomna till vår moderna valcontainer. Hoppas att du också kan tänka dig stå några pass under veckorna fram till valet. Hör av dig till vår valledare Catharina Melian, per telefon 0708523383 eller kom till valstugan och skriv upp dig i schemaboken.

Det brukar vara mycket trevligt och intressant att stå i valstugan. Vi har en fin valbroschyr för vår lokala politik och det finnas bra med material och information om den politiska plattformen. Kom och få ditt exemplar!

Valaffischerna har satts upp

Rapportera om du ser att någon affisch har blivit skadad eller fallit ner.

Flygbladsutdelning och dörrknackning

Välkommen att vara med i någon aktivitet. Du kan välja på att stoppa broschyrer i brevlådan eller att knacka dörr och prata för varan eller stå på torgen och dela ut

flygblad, rosor, bjuda på kaffe eller grilla korv – vad vi kan hitta på.

Schema:

19 augusti dörrknackning kl 19 i Mörbylund

23 augusti 11-12 Björn von Sydow till valstugan, rosutdelning

25 augusti Dörrknackning kl 19 i Mörbyhöjden

30-31 augusti aktiviteter i Enebyberg

4 september kl 19 dörrknackning Rinkeby

6 september Stocksundstorgets dag 11-14. Olle Johnsson deltar i den politiska debatten kl 12. Ev. SSU-medverkan

7 september14-16 aktivitet ute i Rinkeby

11 september dörrknackning kl 19 i Lillkalmar

13 september 12-14 Lillkalmar aktivitet ute

14 september val valsedelsutdelning utan-

för vallokalerna. Hör av dig om du har tillfälle att stå någon timma.

Välkommen att delta i valrörelsen! Du behövs!

Socialdemokraterna Danderyd 

928 personer gillar oss på Facebook. Gör det du också!

 Danderyds arkivförening har en utställning på biblioteken i höst där AK deltar med en affisch med kvinnoklubbarnas historia speglad i arkivet.  Invigning den 20/8 kl. 15 på Djursholmsbiblioteket.

 

Kommunal grupp torsdagen den 28 augusti och inte något annat.

 ngar Beckman Hirschfeldt

Ordf. 070 404 66 12, 08 854942

ingar.ibh@gmail.com (ny adress)

 

              AK-tuellt från Danderyds AK

2014:4     

Vi ses på valupptakten med Stefan Löfven i Vasaparken på söndag den 10 augusti kl 13

Hoppas många kan komma med. Evenemanget börjar redan kl 12 med aktiviteter för barn och sångaren Love Antell och man uppmanas ta med picknick.

Valstugan öppnar i Mörby centrum den 16 augusti kl 11 Välkomna att besöka vår moderna valcontainer. Hoppas att du också kan tänka dig stå några pass under veckorna fram till valet. Hör av dig till vår valledare Catharina Melian, per telefon 0708523383

eller på catharina.melian1@gmail.com

Det brukar vara mycket trevligt och intressant att stå i valstugan med spännande samtal. Vi gör en fin valbroschyr för vår lokala politik och det kommer att finnas bra med material och information om den politiska plattformen.

 

Valaffischerna ska sättas upp på söndag den 17 augusti.

Vi önskar frivilliga affischuppsättare och vill också få förslag på var vi kan sätta upp våra affischer. Valaffischerna är numera av plast och sätts upp med spännband runt stolpar. Det är kapplöpning med de andra partierna om bästa stolparna. Catharina samordnar aktiviteten.

 

Förtidsröstningen böjar den 27 augusti.

På biblioteken kan man förtidsrösta. Du också!

Flygbladsutdelning och dörrknackning 

Det blir ett intensivt valarbete för att försöka få fler att rösta på Danderyds Socialdemokrater i detta val. Vi får se framgångarna i kyrkovalet och EU-valet som tecken på att vi har en viss medvind. Men den måste blåsas på och vi hoppas att många vill delta i detta. Du kan välja på att stoppa broschyrer i brevlådan, eller att knacka dörr och prata för varan eller stå på torgen och dela ut flygblad, rosor, bjuda på kaffe eller grilla korv – vad vi kan hitta på. Vi hoppas få support från SSU och att vi får någon torgtalare från distriktet. Men vi ska också använda oss av våra egna förmågor.Hör av dig till mig eller Catharina.

Stocksundstorgets dag är det den 6 september

Då blir det politisk debatt kl 12 som vi kan hoppas hettar till detta valår, Olle Johansson deltar från oss.

Kommunal grupp har vi den 27 augusti på Kevinge värdshus. 

Valsedelsutdelare på valdagen

På valdagen den 14 september vill vi stå utanför vallokalerna med valsedlar. Hör av dig om du har tillfälle att stå någon timma. Det är trevligt om det syns att det finns sossar i Danderyd!

 Socialdemokraterna Danderyd  finns på Facebook

803 personer gillar oss på Facebook. Gör det du också!

 

Välkommen i valrörelsen!

 

Ingar Beckman Hirschfeldt

Ordf. 070 404 66 12, 08 854942

ingar.ibh@gmail.com

 

2014:2    

Vi har 25 kandidater till fullmäktige! Det ska vi fira med en kick off den 11 juni. Boka det datumet! Men innan dess är det ju EU-val 7 till 25 maj. Hör av dig om du vill vara valsedelsutdelare på valdagen. 

Dörrknackning är vägen till fler röster även i EU-valet

Du som har lust att vara med att knacka dörr hör av dig till Catharina 0708523383 catharina.melian1@gmail.com

Jytte Guteland och Lotta Håkansson Harju är länets kandidater. Man kan knacka i grupp eller gå ensam i ett område man känner. Vi har också en bra broschyr om skolan i Danderyd med frågor som man kan samtala om.

 Följ Danderyds socialdemokrater på Facebook!

Facebooksidan är under utveckling. Gå in och kolla på Socialdemokraterna Danderyd, ha synpunkter och bidra! Karsten Inde är administratör. karsten.inde@olivia.se

 AK:s styrelse 2014

Ingar Beckman Hirschfeldt, ordförande

Catharina Melian, vice ordf., valledare

 

Jan Lilja, kassör och sekreterare

Anette Jellve, studieorganisatör

Karsten Inde

Tove Sander

Inger Jerstedt Ahl

Inger Ruin, ersättare

 

Olle Johansson avtackades med blommor för många förtjänstfulla år i styrelsen.

 

Temat för det öppna mötet efter årsmötet anknöt till den 8 maj: Stress och under- 

bemanning i äldreomsorgen. Det var mycket intressant och utredaren på

fackförbundet Kommunal Yeshiwork Wondmeneh berättade om arbetsvillkoren för hemtjänstpersonalen med stöd i färska undersökningar. Hon inledde också med en personlig berättelse hur hon hade lyckats lämna Etiopien samma dag som kupp-makarna slog till mot universitetet och hennes kurskamrater torterades och dödades. En erfarenhet som naturligtvis

präglat hennes liv. Hon har skrivit en roman När bergen andas som finns på huvudbiblioteket i Mörby.

 

Välkomna på första maj i Mörby centrum södra ingången kl 11

Riksdagsledamoten Meeri Wasberg är vår huvudtalare. Hon kommer från Haninge. I riksdagen sitter hon i socialutskottet.

Catharina Melian kommer att vara vår andra talare och tala om vår lokala politik.

 

Vi har fanor, kaffe och förstamaj nålar!

Välkomna!

 

Ingar Beckman Hirschfeldt, AK-ordf.

ingar.beckman@tele2.se

08 854942 070 4046612

            AK-tuellt från Danderyds AK

2014:1     

Engagerade medlemmar sökes till vår fullmäktigelista!

Vi behöver medlemmar som vill stå på vår fullmäktigelista i höst. Vi behöver runt tio namn som kan tänka sig att sitta i nämnd och förr eller senare i fullmäktige. Tjugo namn till ska stå som ”affischnamn” för Socialdemokraterna. Du ska vara beredd att skylta med att du är Socialdemokrat men behöver inte ta något uppdrag om du inte vill.

Styrelsens ledamöter är valberedning och ett förslag på fullmäktigelista skickas ut till medlemmarna för beslut på årsmötet. Vi hoppas att så många som möjligt vill ställa upp och visa att det finns en hel del sossar i Danderyd! Tänk om vi kunde få tillbaka det mandat vi förlorade förra gången! 

Heja Löfven!

I riksdagspolitiken känns det just nu ganska bra. Skolan har ju verkligen vuxit fram som valets stora fråga och partiet har skapat en kampanj som man kan delta i på egna villkor. Läs mer på kampanjsidan http://www.allvar.nu/

 

 • Mindre klasser i de yngre årskurserna
 • Tidiga insatser – fler speciallärare
 • Investera i lärarna
 • Skapa en jämlik skola utan vinstjakt
 • Inrätta en skolkommission.

 

Heja Catharina!

Även i Danderyd som skryter med sina goda skolresultat behövs dessa insatser i hög grad. I den socialdemokratiska budgeten för 2014, som vår gruppledare Catharina Melian fick mycket beröm för, även om inget gick igenom, lade vi 44 mkr mer än majoriteten på skolan. 

Bostäder och Rinkebyskogen

Den stora frågan för oss alla är ju annars bristen på bostäder. Några bostäder i Danderydsberg blir det ju inte med det kommande beslutet om att göra Rinkebyskogen till naturreservat. Det beslutet kommer ju också att lägga käppar i hjulet för en eventuell tunnelbana till Täby. Men den frågan tycks inte vara aktuell ändå på åtskilliga år.

En utredning om överdäckning eller tunnelläggning av E18 kommer upp till beslut på nästa fullmäktige. Det kommer också ta sin tid. Och vem ska bekosta det hela?             

Dörrknackning i Rinkebyområdet

Bostadsområdet i Rinkeby ska planläggas för kompletterande bostadsbebyggelse omkring Slånbärsvägen. Bostadsbolaget Rikshem har haft kontakt med kommunen och visat förslag till utveckling av området.

Nu vill vi gärna höra vad de boende tycker behöver göras. Därför knackar vi dörr i området med början nu idag torsdag kl 17. Hör av dig om du vill vara med! 

Årsmöte den 8 mars på den internationella kvinnodagen.

Vi hoppas få hit en slagkraftig kvinna - besked kommer så snart det är klart! 

Valberedningens sammankallande Anette Jellve kommer att vilja ha kandidater till arbetarekommunens styrelse. Har du förslag kontakta Anette på anette.jellve@bredband.net

 

Ingar Beckman Hirschfeldt, AK-ordf.

ingar.beckman@tele2.se

08 854942 070 4046612

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013:6   

Hur ska det gå för oss i valet?

Den politiska temperaturen har ju höjts något när det gäller rikspolitiken men i kommunpolitiken är det ljummet. Vi kommer att försöka hotta upp det lite på budgetfullmäktige den 25 och 28 november. Och då brukar det kunna bli rätt otrevliga kommentarer från några av de mest nöjda (självgoda) moderaterna och centerpartisterna. Först är det en allmänpolitisk debatt på måndagen sen kommer budgeten på torsdagen. Vi socialdemokrater med Catharina Melian i spetsen ska försöka visa att majoritetens budget inte håller om man vill ha den höga kvalitet i barn- och äldreomsorgen som man lovar. Vi vill ha en idrotts- och kulturpolitik som inte skinnar föräldrarna och utesluter barn från aktiviteter. Det är tydligt att det kommer att fattas pengar i många nämnder. Men majoriteten kommer inte höja skatten ett valår. Men sänka kvaliteten det kan de! 

Resultatet i kyrkovalet

Ett val av vi klarat av och det med den äran. Tack vare en slutspurt med utskick till 16-åringar i flerfamiljshus och lappar i brevlådorna i Mörbylund och Rinkeby. Vi Socialdemokrater är nu tredje största parti, det enda som inte får minskad represen-tation i det nedbantade kyrkofullmäktige.  Församlingen har av besparingsskäl dragit ner på antalet politiker och utskott. Förhandlingarna är inte riktigt klara. Men vi lär få en ordinarie plats i kyrkogårds-utskott, fastighetsutskott och valnämnd och i kyrkoråd och två platser och ersättare i kyrkofullmäktige.

Bara 15 % av invånarna röstade i kyrko-valet. I senaste kommunalvalet var det hela 89 % som röstade.  

 Av dessa röstade 6,71 % på oss i kommun-valet men i kyrkovalet fick vi 8,05 % av rösterna. Uppmuntrande!

 Engagerade medlemmar sökes!

Vi behöver medlemmar som vill stå på vår fullmäktigelista i höst. Vi behöver runt tio namn som kan tänka sig att sitta i nämnd och förr eller senare i fullmäktige. Tjugo namn till ska stå som ”affischnamn” för Socialdemokraterna. Du ska vara beredd att skylta med att du är Socialdemokrat men behöver inte ta något uppdrag i första taget. Styrelsens ledamöter kommer att ringa upp alla medlemmar som bor i Danderyd och fråga om du kan ställa upp.

Hoppas att du vill vara med och se till att sossarna inte faller ur kommunfullmäktige utan i stället kan få något mandat till? Vi behöver dig!

 Taslima Moon Sheikh ny ersättare i kommunfullmäktige efter Jan Lindström

Taslima stod på 9:e plats på vår full-mäktigelista och kommer nu in efter Jan Lindström som lämnat sina uppdrag i fullmäktige och Fastighetsnämnden. Tack Janne för dina insatser och tack för att du lovat att knacka dörr i valrörelsen!

 Nya ersättare:

Sivert Svärling i Fastighetsnämnden. Olle Johansson i kultur- och fritidsnämnden.

 Bergakaffe den 1 december!

 

Ingar Beckman Hirschfeldt, ordf.

ingar.beckman@tele2.se   

08 854942, 070 4046612

AK-tuellt från Danderyds AK

2013:5    

Välkommen tillbaka efter sommaren!

Det politiska arbetet har börjat igen. Flera nämnder har tagit sina budgetar. I de nämnder där vi har rösträtt markerar vi att vi återkommer till budgetfullmäktige med ett samlat grepp.– Det är tydligt att det kommer att fattas pengar i många nämnder.

 

Ersättarposten i kultur- och fritidsnämnden ledig

På senaste kommunala gruppen sa vi tack och adjö till Kalle Hindrikes som flyttar till Malmö nästa vecka. Han avsäger sig ersättarplatsen i Kultur- och fritids-nämnden. Hör av dig om du är intresserad av nämduppdraget!

 

Stocksundstorgets dag

Höstens första politiska debatt kommer på lördag den 7 september på Stocksunds torg kl 11. Olle Johansson kommer att representera oss. Kom och lyssna! Vi kommer också ha ett informationsbord med flygblad om Stocksund och om kyrkovalet. Kandidaterna i kyrkovalet kommer att vara närvarande.

 

Rösta i kyrkovalet

Kandidaterna är Inger Jerstedt Ahl, Bernt Hofström, Jan Lilja, Anette Jellve, Margareta Schwartz och Bengt Erik Thor.

 

Det är viktigt att alla medlemmar som är med i kyrkan och som har fått röstkort  röstar på oss i Kyrkovalet.

 

Valarbetare sökes!

Vi behöver också medlemmar som vill stå utanför vallokalerna och dela ut valsedlar. Hör av dig till Jan Lilja som är valledare för kyrkovalet på telefon 072 5422646.

Kyrkopolitiskt program:

Vi vill arbeta för

att  Svenska kyrkan ska vara en öppen och demokratisk folkkyrka

 

att  församlingsarbetet ska präglas av solidaritet med de svaga och för att utveckla diakonin och den uppsökande verksamheten

 

att  Andrum i Mörby Centrum fortsatt får vara en viktig plats för stillhet i vardagen.

 

att  Kyrkan ska vara en viktig kulturbärare och att  musik-verksamheten får utvecklas.

att  det ska föras en ansvarsfull personalpolitik som tar tillvara församlingspersonalens kompetens och visioner

att  våra vackra välskötta kyrko-gårdar ska vara välkomnande platser.

Valrörelse på gång

I vår är det också EU-val och vi har en kandidat från Danderyds AK: Robert Cloarec. Och redan nästa höst är det val till kommun, landsting och riksdag.

 

Vill du vara med och se till att sossarna inte faller ur kommunfullmäktige utan i stället kan få något mandat till? Vi behöver dig! Hör av dig!

 

Ingar Beckman Hirschfeldt, ordf.

ingar.beckman@tele2.se   

08 854942, 070 4046612

 AK-tuellt från Danderyds AK

2013:3    Kom på debattkväll om den framtida politiken den 25 april. Den Socialdemokratisk kongressen är över. Många beslut har fattats. Vad innebär det för oss och partiets chanser att vinna valet. Några som var med på kongressen kommer att berätta lite inifrån hur det var och om den framtida inriktningen som vi kan debattera med liv och lust!  

Kom till Idalagården torsdagen den 25 april kl 19 (Buss 601V avgår från Mörby C kl 18.33, hållplats Stocksunds torg.) 

Välkommen på Första maj

Huvudtalare i år är Kalle Hindikes, SSU Danderyd och Catharina Melian gruppledare i Kommunstyrelsen. Vi samlas kl 11 vid södra ingången av Mörby Centrum. Fanor, sång och kaffe. 

Årsmötet 2013

Årsmötet var välbesökt och programmet med Olof Ruin som talade om Olof Palme var mycket lyckat och hade lockat ett tiotal utomstående. Det blev en intressant frågestund som avslutades med uppläsning av en fin dikt som en deltagare skrivit. 

Ny/gammal styrelse:

Ingar Beckman Hirschfeldt ordförande

Catharina Melian vice ordförande

Jan Lilja kassör, sekreterare

Olov Johansson

Kalle Hindikes (ny)

Jan Lindström

Tove Sander

Ersättare:

Inger Jerstedt Ahl

Hannes Hultcrantz (ny)

Karsten Inde (ny)

Inger Ruin

Kyrkovalet

Följande kandidater utsågs: Inger Jerstedt Ahl, Bernt Hofström, Jan Lilja, Margareta Schwartz, Anette Jellve och Bengt-Erik Thor.

Inriktning fastställd av årsmötet

För den kommunala politiken.

Peka på barnperspektivet på alla politikområden,

Peka på resursbehoven till fritidshem och fritidsgårdar,

Kräv resursförstärkning till stöd för barn med föräldrar som missbrukar, misshandlar, och bråkar om vårdnaden.

Få igenom ett beslut om Kulturhundring till alla barn i förskola/skola

Lobba för att det byggs mer bostäder

Bort med Danderydsmodellen för idrottsföreningar

Verka för etiska regler för idrottsföreningarna

Gör en prioriteringslista för säkrare trafik

Se till att de särskilda boendena utvecklas

För arbetarekommunen

Vårda medlemmar och värva nya

Förbered kyrkovalet

Utveckla programverksamheten

Samarbeta i Nordost

Jobba med informationsverksamheten, annonser, flygblad

Jobba med arkivet

Sikta på valet 2014

Vad mer?

Kom med förslag!

 

Välkommen att kommentera och förbättra!

 

 

Ingar Beckman Hirschfeldt, ordf.

ingar.beckman@tele2.se   

08 854942, 070 4046612

   AK-tuellt från Danderyds AK 2012:8     

Rösta på fem ombud till partikongressen

Under perioden 22 oktober till 7 november kan du poströsta på fem personer som du tycker ska vara ombud för vår valkrets på partikongressen i april. Vi har också ett tillfälle när vi kan rösta i lokal, nämligen den 1 november på Kevinge värdshus 18.30 när vi har kommunal grupp inför budgeten för 2013. Med i detta utskick finns en valsedel där du prickar för 5 namn, ett frankerat kuvert samt en presentation av våra två kandidater från Danderyd: Catharina Melian och Kalle Hindrikes. 

Det blev en motion till partikongressen:

Slutklämmen lyder: Danderyds Arbetarekommun oroar sig för att den nuvarande borgerliga regeringen inte kommer att genomföra litteraturut-redningens förslag när det gäller Läslyft utan stoppa den i byrålådan med några välvilliga formuleringar. Vi anser att litteraturutredningens förslag är synnerligen väsentliga för att minska klyftorna i samhället och ser förslagen som utmärkt socialdemokratisk politik. För att realisera att varje skola får tillgång till en skolbibliotekarie behöver staten skjuta till särskilda medel. 

En interpellation

Som vi diskuterade på förra medlemsmötet ställde vi på förra fullmäktigemötet en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om att bygga ett äldreboende/sjukhem på OKQ8-tomten vid Djursholms torg – nära till kommunikationer, affärer och utsikt.  

Olle Reichenberg svarade att han trodde tomten var för liten men att nu planerades det för ett boende vid Svanholmsparken. En sådan placering är ju inte idealisk ur kommunikation-synpunkt, vilket vi också framhöll i den diskussion som följde.  

På fullmäktige den 22 oktober

Kommer vår motion upp om studentbostäder där beslutsförslaget är att motionen anses besvarad. Det kommer att bli diskussioner, folkpartiet stöder vår linje. 

Nya motioner kommer att läggas: nästa gång blir det ett förslag om ”en kulturhundring” till varje skolbarn. 

Mörby Centrum

Catharina Melian sitter i styrgruppen för Mörby Centrum och det har nu kommit förslag från Diligentia att ta ställning till den 29 oktober.

Den stora frågan annars är naturligtvis vilka trafiklösningar som finns i sikte.

AK-styrelsen träffas på måndag före fullmäktige för att diskutera förslaget men hör av dig till Catharina om du vill vara med och diskutera. catharina.melian@danderyd.se  

Catharina Melian har svarat på en enkät från Villaägareföreningen som jag har lagt upp på vår hemsida, www.socialdemokraterna.se/danderyd 

Apropå hemsidan, den har gjorts om centralt. Välkomna med synpunkter.

 

Ingar Beckman Hirschfeldt, ordf.

ingar.beckman@tele2.se   

08 854942, 070 4046612

AK-tuellt från Danderyds AK

2012:7   

Rapport från vår Workshop

Den 20 september samlades vi 9 medlemmar på Berga och diskuterade dels vilka frågor som vi vill prioritera i kommunalpolitiken dels om vi hade några idéer om att skriva motioner till partikongressen. Här följer en liten sammanfattning av stundtals mycket livliga diskussioner. Inget konkret skrivande blev av, men fullmäktigegruppen fick i uppdrag att formulera en interpellation till fullmäktiges ordförande på måndag om han inte tycker att det är en bra idé att placera ett äldreboende/sjukhem på OKQ8-tomten vid Djursholms torg – nära till kommunikationer, affärer och utsikt. 

Trafikfrågorna engagerade och flera påpekade behovet av bättre underhåll av gator och cykelvägar. Detta är en fråga som vi (återigen) kan ta upp i vår alternativa budget. En fråga som kan bli föremål för en interpellation är vad majoriteten gör för att säkra gångvägar till skolorna. Ett stort problem är vad vi gör med den kunskap vi fått om den höga partikelhalten längs E18. Fribergaskolan renoveras nu och kring Mörbyskolan växer aktiviteterna. Ska vi säga nej till satsningar på konstgräsplan och ev. skateboardpark vid Mörbyskolan med hänvisning till att våra barn och ungdomar inte ska vistas i partikelregn eller ska vi lita på att kommunen och Vägverket får ner hastigheten så att problemet kanske minskar. Mötet ansåg inte att vi i detta läge ska rösta emot planerna på konstgräs och skateboardpark men att vi i en motion ska utveckla tankarna på att kommunen måste anvisa platser där nya skolor kan ligga, där de inte ligger tätt intill motorvägen.   

 

Andra frågor som diskuterades var hemtjänsten och att vi måste bevaka kvalitén och de anställdas arbetsvillkor. Där är det viktigt att ni alla som har någon inblick i hur det fungerar eller inte fungerar rapporterar till mig som sitter i Socialnämnden eller Robert Cloarec som sitter i Produktionsstyrelsen.

 

Överhuvudtaget vore jag tacksam för lite inrapportering hur vår kommun fungerar på många områden. Känner ni någon som jobbar i kommunen – intervjua dem! Jag försöker beta av äldreboendena. Catharina Melian ska ringa runt till rektorerna och höra sig för vad de ser för problem. 

Hjälp oss med idéer och underlag för kloka motioner och insändare!

 

Vi ska få hjälp av partidistriktet att sammanställa lite frågor till Danderydsbor i några områden, antingen med dörrknackning eller med post. I Rinkeby skulle man kunna be folk lämna svar i vår brevlåda på Slånbärsvägen 8.

 

Den 27 september är det kommunal grupp/medlemsmöte.

Medlemsmötet har en formell uppgift att nominera delegater till partikongressen 2013 och även besluta om vi ska sända in någon motion till partikongressen. Än så länge har vi inte fått in någon. Har du någon på gång skicka den senast den 26/9 så att styrelsen hinner se på den före mötet den 27/9 kl. 18.30 på Stockholmsvägen 74 i Stocksund.

 

Ingar Beckman Hirschfeldt, ordf.

ingar.beckman@tele2.se   

08 854942, 070 4046612

 

AK-tuellt från Danderyds AK

2012:6

Välkomna tillbaka.

Hösten har redan dragit i gång det politiska arbetet. Nämnderna har haft sina budgetmöten där vi socialdemokrater anmält att vi har mycket övrigt att önska.  Vi har också haft vår första AK-styrelse som beslöt inbjuda debattsugna medlemmar till en diskussionskväll som kan resultera i arga insändare, välavvägda motioner och anslående flygblad:

 

Välkomna på en Workshop torsdagen den 20 september på Berga gård kl 19. Kom med och spetsa till vår politik!

 

Den 27 september är det kommunal grupp som vi kombinerar med medlemsmöte.

Medlemsmötet har en formell uppgift att nominera delegater till partikongressen 2013 och även besluta om vi ska sända in någon motion till partikongressen. Har du någon fråga som du vill påverka partiets politik i? Några idéer: lagstadgad hel skoldag, bemannade skolbibliotek, vad mer? Kl. 18.30 på Kevinge värdshus.

 

Den politiska utfrågningen på Stocksunds torgs dag.

Olle Johansson deltog för socialdemokrat-erna i den politikerutfrågning som alltid äger rum på Stocksundstorgets dag. Frågorna gällde bland annat kungens besök, Idalagårdens framtid, var ett nytt äldreboende ska ligga och resurser till hemtjänsten. Det var väl inte precis några skjutjärnsfrågor som Jan Falk från Amorina levererade men Olle Johansson var klar och tydlig och väckte anklang hos åhörarna.

 

Britta Johansson har fyllt 100 år.

Britta tillhörde pionjärerna i Stocksunds

arbetarekommun tillsammans med sin man Sigge Plåtis. Under 50- och 60-talen var de centralfigurer och Britta var med och startade en kvinnoklubb 1950 och hembygdsföreningen Amorina 1971.

 

 

Höjning av hemtjänstchecken ska beslutas på fullmäktige den 24/9

Under sommaren har det varit turbulens om hemtjänstcheckens storlek och Blomsterfonden har sagt upp avtalet med kommunen, som om det fullföljs går ut den 1 oktober. Nivån har ju varit låg länge och införandet av elektronisk rapportering innebar att färre timmar har registrerats. Verksamheten blev tydligen olönsam för Blomsterfonden liksom för kommunens hemtjänst som går back med flera miljoner.

Förhoppningsvis ska förslaget innebära att företagen får en ersättning som de kan acceptera. Vi socialdemokrater måste för 2013 års budget lägga in ytterligare medel för att stärka kvalitén i hemtjänsten och på äldreboendena.

 

Ingar Beckman Hirschfeldt, ordf.

ingar.beckman@tele2.se   

08 854942, 070 4046612

 

AK-tuellt från Danderyds AK
2012:5  
 

Utflykt i Cedergrenska parken
Den 6 juni kl 16 samlas vi i Cedergrenska parken tillsammans med Sällskapet Amorina och blåsorkester bland de blommande äppelträden. Ta med egen picknickkorg så kan vi fira lite avslutning på verksamhetsåret och samtidigt uppmärksamma Siverts 80-årsdag. Vid hällregn är vi hos mig på Stockholmsv.74

Kommunens budget
Innan sedan sommar bryter ut kommer en del nämnder ta sina budgetar. Årets ramar är mer begränsade än någonsin med 1%-ga påslag för 2013 vilket innebär inskränk-ningar då löne- och kostnadsutvecklingen ligger på 2,5-3%. Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden får plus 2% till verksamheterna men det räcker ju inte heller med tanke på påbjudna lärarlyft och kvalitetshöjningar inom äldreomsorgen.

Jämförelser
Danderyds kommun sjunker nedåt i statistiken i nationella jämförelser när det gäller äldreomsorgen. På SKLs hemsida kan man hitta Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2011.T.ex kommer Danderyd på 194 plats när det gäller nöjd kund inom hemtjänsten i sin helhet. Och fortfarande är det 14 hemtjänstpersonal som hjälper den äldre under en 14-dagarsperiod, trots att nämnden har ett prioriterat mål att minska antalet. I Täby, som vi brukar jämföra oss med, är det 9 personer och i Sigtuna 6 och Sollentuna 4.

Socialnämnden beslöt på sitt senaste sammanträde att hemtjänstchecken är för låg sedan man infört elektronisk tidmätning (KTH) och föreslår kommun-

 

 

 AK-tuellt från Danderyds AK 2012:4  
 

”Jämlika samhällen är bättre för alla att leva i. Varför går utvecklingen i motsatt riktning?”
Täby arbetarekommun har bjudit in KG Westlund från LO:s Stockholmsdistrikt. Vi är välkomna att delta i mötet onsdagen den 25 april kl 19 i matsalen i Kommunalhuset i Roslags Näsby.

Tove Sander är vår huvudtalare på 1 maj
Vi ses som vanligt kl 11 i Mörby C. Vår gruppledare Catharina Melian kommer också tala och Kalle Hindrikes ordförande i SSU-klubben i Danderyd.

Med detta utskick finns din förstamajnål.

Bengt Göransson kommer den 2 maj till Danderyds AK och utvecklar sina tankar om politik.
Läs gärna förre skol- och kulturministern Bengt Göranssons bok Tankar om politiken som finns i pocket och var med i en med säkerhet intressant diskussionen. Välkomna till detta öppna möte kl 19 på Kevinge värdshus!  Vi har även bjudit in Täby AK. Tanken är att vi sedan kan fortsätta att diskutera politik i cirkelform. Nästa tillfälle kan bli den 23 maj.

Möten med kommunala gruppen
Kevinge värdshus kl 18.30 den 14/5, 14/6.

Utflykt i Cedergrenska parken
Sällskapet Amorina har utflykt med blåsorkester i Cedergrenska parken den 6 juni kl 16. Jag föreslår att vi ansluter med
picknickkorgar och firar lite avslutning på ett ganska tufft verksamhetsår.

Årsmötet 2012
Ett knappt 20-tal medlemmar genomförde årsmötet under Gunilla Jarpners ledning.
Ny AK:s styrelse 2012 blev:
Ingar Beckman Hirschfeldt ordf
Olov Johansson
Jan Lilja kassör
Jan Lindström
Catharina Melian
Tove Sander
Jenny Åkervall

Ersättare i styrelsen blev:
Ingrid Elmér
Inger Jerstedt Ahl
Pia Klint
Inger Ruin

På årsmötet diskuterades den föreslagna inriktningen. Diskussionen ledde till att vi också betonade behovet av trygghet:
Att sätta barns och ungdomars trygghet och villkor i fokus.
Diskussionen kommer att fortsätta i enlighet med genomförandeplanen och våra representanter i de olika nämnderna ansvarar för att föreslagen kartläggning kommer till stånd.
Hör av dig om du vill hjälpa till!

SSU-klubben i Danderyd.
Den 29 mars valdes en ny styrelse för SSU Danderyd med Kalle Hindrikes som ordförande, Alexander Petersson, Caroline Nordström och Victor Jonsson. Kalle kommer adjungeras till AK-styrelsen.
Vi ser fram emot ett fruktbart samarbete!

Ingar Beckman Hirschfeldt, ordf.
ingar.beckman@tele2.se 
08 854942, 070 4046612

 AK-tuellt från Danderyds AK
2012:3   

Välkomna på årsmöte lördagen den 24 mars kl 11 på Kevinge värdshus
Förutom ett traditionellt årsmöte presenterar styrelsen ett förslag på inriktning för det politiska arbetet i arbetarekommunen för 2012.
Catharina Melian vår gruppledare i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kommer att redogöra för aktuella frågor i den lokala politiken. Efter årsmötet blir det kaffe och smörgås och kl. 12.30 blir det ett öppet möte om de ökande ekonomiska klyftorna.

Öppet möte lördagen den 24 mars kl 12.30 med Maryam Yazdanfar.
Maryam är riksdagsledamot från Solna och ledamot av Finansutskottet. Hon inleder en diskussion om Vad kan vi göra åt de ökande klyftorna?

Nya medlemmar
Är välkomna på ett introduktionsmöte före årsmötet kl 10.30 på Kevinge.

Ordning och reda på svensk arbetsmarknad
Täby arbetarekommun har bjudit in KG Westlund från LO:s Stockholmsdistrikt. Vi är välkomna att delta i mötet den 25 april kl 19 i Kommunalhuset i Roslags Näsby.

Tove Sander vår huvudtalare på 1 maj
Vi ses som vanligt kl 11 i Mörby C

Bengt Göransson kommer den 2 maj
Bengt Göransson kommer till Danderyd och talar om sin bok Tankar om politik   Välkomna till detta öppna möte kl 19 på Kevinge värdshus!


Möten med kommunala gruppen
På Kevinge värdshus kl 18.30 den , 17/4, 14/5, 14/6. 

Mötet om kollektivtrafiken och Roslags-banan den 8 mars på Berga
Trafiklandstingsrådet i opposition Erika Ullberg informerade och diskussionen blev livlig om planeringen av kollektivtrafiken i Nordostsektorn. Etapp ett för upprust-ningen av Roslagsbanan är i stora delar klar vilket innebär större säkerhet och 15- minuterstrafik. Etapp 2 gäller större och mer genomgripande förändringar som skulle möjliggöra 10-minuterstrafik. Genomförandet av etapp 2 går fortfarande att påverka. Tunnelbana till Täby kommer först efter utbyggnaden till Karolinska - Hagastaden - Solna - Danderyd, en sträckning som inte ännu är beslutad av landstinget, då moderaterna är emot.

Kommunfullmäktige
På Kommunfullmäktige i mars kommer bland annat vår interpellation angående om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus att besvaras och en diskussion kommer om kommunens fastighetsunderhåll där vi lagt ett särskilt yttrande och även en reservation mot att Fastighetsnämnden i årets budget åläggs en besparing på 6 milj. kr.

Mörby Centrum
När den ursprungliga detaljplanen för Mörby Centrum nu gäller genom att regeringen avslog överklagandet så kommer Mörby Centrum-frågan bli en het potatis för majoriteten och möjligtvis en ekonomisk kalldusch beroende på vad Diligentia ställer för krav.

 

 

AK-tuellt från Danderyds AK
2012:2  4 mars 2012
 

Möte om kollektivtrafiken och Roslags-banan den 8 mars på Berga
Trafiklandstingsrådet i opposition Erika Ullberg kommer till oss på ett medlemsmöte för att informera och diskutera utvecklingen av kollektivtrafiken och i synnerhet om utbyggnaden av Roslagsbanan. Vi kan behöva slipa våra argument då det ju finns en stark opinion mot, i alla fall i Ekeby bland borgerliga väljare. Väl mött på Berga kl 19.

Årsmötet den 24 mars kl 11 på Kevinge värdshus
Förutom ett traditionellt årsmöte presenterar styrelsen ett förslag på inriktning för det politiska arbetet i arbetarekommunen för 2012.

Öppet möte med Maryam Yazdanfar
Kl 12.30 efter årsmötet och kaffe talar riksdagsledamoten Maryam Yazdanfar om
Vad kan vi göra åt de ökande klyftorna?

Före årsmötet kl 10.30:
Möte med nya medlemmar

Tove Sander vår huvudtalare på 1 maj

Bengt Göransson kommer den 2 maj
Bengt Göransson kommer till Danderyd och talar om sina Tankar om politik. Boken har kapitelrubriker som Medborgare eller kund och Frihet eller valfrihet som kan vara roligt att diskutera med honom.

Vårens möten med kommunala gruppen
På Kevinge värdshus kl 18.30 den 15/3, 17/4, 14/5, 14/6. 

Politisk inriktning för Danderyds arbetarekommun 2012-13 att diskutera på årsmötet.
Övergripande:
Att sätta barn och ungdomars villkor i fokus.
Att uppmärksamma klassperspektivet, olika förutsättningar socialt och ekonomiskt, för att
uppnå den likabehandling som kommunen är skyldig sina medborgare. Hitta former där barn

och ungdomar kan uttrycka sin mening.
Hur gör vi?
Engagerar medlemmar och kommuninvånare i diskussion om barn och ungdomars villkor i Danderyd på öppna möten och bjuda in debattörer.
Ledamöter/ersättare för socialdemokraterna i de olika nämnderna prioriterar frågor som kan bidra till lika förutsättningar för alla barn/ungdomar i kommunen. Efter kartläggning kan man skriva motioner och ställa interpellationer.
Socialnämndens område:
T.ex. Hur har barn med funktionshinder det i Danderyd. Finns fattiga barn i Danderyd? Hur många ungdomar är arbetslösa? Många ungdomar dricker för mycket, vad kan vi göra?
Barn- och utbildningsnämnden:
T.ex. kartläggning av om individanpassningen i förskola och skola fungerar, utbildningsnivå på personalen, resurser till barn med särskilda behov, skolbarnsomsorgens resurser, driva max 20-grupper.
Kultur- och fritidsnämnden
T.ex. Hur dyrt är det att idrotta i en flerbarnsfamilj, Vilka måste avstå från att gå i Kulturskolan. Hur vänder vi tillbaka från Danderydsmodellen?  Hur kan vi stötta fritidsgårdarna och bjuda in ungdomar till deltagande demokrati.
Tekniska nämnden Fastighetsnämnden
T.ex. Vilka upprustningar behövs av skolgårdar, toaletter, lekplatser, badplatser, trafikfrågor
Byggnadsnämnden Planberedning
T.ex. Hur ser behoven och planerna ut för förskolor, skolor, fritidsgårdar, kulturhus, studentbostäder, hyresbostäder
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
T.ex. Vad kan vi göra när det gäller miljö-påverkan på barn och ungdomar kring E18,
Trygg i Danderyd
T.ex. Kartlägg belysning och trafik längs  kommunens skolvägar.

Ingar Beckman Hirschfeldt, ordf. ingar.beckman@transit.se, 070 4046612

 


AK-tuellt från Danderyds AK
2012:1 8 februari 2012
 

Välkomna till ett nytt år med Socialdemokraterna i Danderyd
Håkan Juholt har avgått och vi har fått en ny partiordförande, Stefan Löfven. Partiet har ju varit i kris länge nu och jag hoppas, som vi alla, på en period med tillförsikt om att  socialdemokratiska värderingar ska omsättas i konkreta förslag och praktisk politik.
Här i Danderyd har vi väl drabbats lite av partiets kris, men det största problemet för oss är att vi är så få aktiva. Jag vill verkligen understryka hur roligt och viktigt det vore om några fler ville engagera sig i det lokala politiska arbetet. Vid årsmötet som äger rum den 24 mars blir det tillfälle att engagera sig och bli vald att sitta i styrelsen, eller som fanbärare eller som representant i ABF eller delta i studiecirkelverksamhet.
Sammankallande i valberedningen är Robert Cloarec, robert-c@telia.com

Personnytt
Robert Cloarec har avsagt sig ersättarplatsen i KF och Jan Lilja kommer in efter honom.
Jan Lindström har blivit vald till ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, som ju numera är tillbaka i Danderyd med
kommunalrådet Siv Sahlström som ordförande.
Hans Lemnelius och Bernt Hofström har fått kommunens hederstecken för 30 år som kommunalpolitiker.

Hans får ta emot en vacker silverskål ur kommunfullmäktiges ordförande Björn Hamiltons hand.

Möten:

Möte om kollektivtrafiken och Roslags-banan den 8 mars på Berga
Trafiklandstingsrådet i opposition Erika Ullberg kommer till oss på ett medlemsmöte för att informera och diskutera utvecklingen av kollektivtrafiken och i synnerhet om utbyggnaden av Roslagsbanan. Vi kan behöva slipa våra argument då det ju finns en stark opinion mot, i alla fall i Ekeby bland borgerliga väljare. Väl mött på Berga kl 19.

Årsmötet den 24 mars 11-13 på Kevinge värdshus
Förutom ett traditionellt årsmöte presenterar styrelsen ett förslag på inriktning för det politiska arbetet i arbetarekommunen för 2012. Förslaget är att all politik ska granskas utifrån hur det ”drabbar” barn och ungdomar i Danderyd. Det gäller självklart kultur- och fritidsområdet liksom barn- och utbildning men också miljön kring skolor och förskolor, kommunikationer, bostäder och familjepolitik.  Inriktningen ska antas av årsmötet och förslaget kommer att skickas ut tillsammans med övriga handlingar före årsmötet.

Vårens möten med kommunala gruppen
Kommunala gruppen träffas för att gå igenom aktuella kommunala frågor inför kommunstyrelsens möten. Vi ses vanligen på Kevinge värdshus kl 18.30. Vårens datum: 16/2, 15/3, 17/4, 14/5, 14/6. 

Studiecirkel
Finns något intresse för att delta i en cirkel under våren med politiska samtal med utgångs-punkt i Bengt Göransson Tankar om politik? Boken har kapitelrubriker som Medborgare eller kund och Frihet eller valfrihet som kan vara roligt att diskutera. Vi skulle kunna ha cirkeln tillsammans med medlemmar från Täby AK. Hör av dig till mig om du är intresserad!

Ingar Beckman Hirschfeldt, ordf. ingar.beckman@transit.se,
telefon: 854942, 070 404 66 12

  

AK-tuellt från Danderyds AK
2011:6   

Åter dags för budgetdebatt
Catharina Melian sitter i Kommunstyrelsen och KSAU och får allt mer inblick i hur illa kommunen sköter sin ekonomi och hur det övergripande målet med låg skatt lägger en död hand över mycket. Vi har nu fått kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenbergs förslag till budget som ska tas i KS den 7 november och på kommunfullmäktige den 28-29 november med neddragningar och omprioriteringar på 12.6 mkr och en skattehöjning på 15 öre men det behövs mer för att få budgeten i balans och än mer om man vill utveckla kvaliteten.
Vi har en kommunal grupp den 3 november där vi ska diskutera våra prioriteringar.

Här följer i korthet Olle Reichenbergs förslag på de olika nämnderna och de reservationer som vi gjort på nämndnivå:
Teknisk nämnden
får minskat anslag med 5,4 mkr varav 3,4 är för vägunderhåll. Till detta kan man lägga att KF just avslog nämndens begäran om tilläggsanslag för 2011 för att laga alla potthål som uppstått efter den snöiga vintern. Rapportera gärna eftersatt vägunderhåll i din närhet!
Kultur-och fritidsnämnden  höll sig inom ram med brasklappen att 2013 går det inte att fortsätta så. I budgetramen för 2012 ska inrymmas  nettokostnaderna för den nya sporthallen för andra halvåret på 1,8 mkr - alltså inga nya pengar till driften av den nya sporthallen! Nämnden tog besparingarna på underhåll av anläggningarna 900 tkr, bibliotekets bokanslag 300 tkr och 170 tkr i minskat föreningsstöd och en avgiftshöjning på kulturskolan med 10 %. KS ordförande flyttar besparingen från underhållet till fritidsgårdarna som ska spara 580 tkr. (Se vår insändare i Mitti 25/10) Avgiften till kulturskolan höjs ”bara” med 5 % och budgeten tillförs 200 tkr i kompensation.
Barn- och utbildningsnämndens budget minskas med 0,6 mkr. Barnomsorgs- och skolpengen är uppräknad med 2 %. Men i övrigt innebär nämndens förslag inga satsningar trots att det finns en hel del missnöje hos föräldrar och personal. Vi socialdemokrater har reserverat oss i nämnden för en ökning av budgeten med 10,6 mkr främst på förskolan (7 mkr). Vi menar att främst barngrupperna måste minska och en satsning på vidareutbildning av personal och möjlighet till omsorg på kvällar och nätter.
Socialnämndens budget är på + 3,3 mkr över ram för främst volymökningar av antalet hemtjänst-timmar och indexuppräkning av avtal. KS ordförande accepterar resurstillskottet för dessa ändamål men drar samtidigt ner budgeten med 1,3 mkr genom att underkänna nämndens omprioriteringar inom ram.  Hemtjänsttaxan för kunderna föreslås  höjas med 5 %, liksom maten i boendena!
När nämnden tog sitt beslut föreslog vi socialdemokrater en höjning av hemtjänstchecken och äldrepengen med 3 % och en utökning av vårdpersonalen på boenden med personer med demenssjukdom. Vi vill också se mer kultur på dag-centraler och boenden och lägger tillbaka neddragningen på Idala, anhörigstöd och fältverksamheten.
Sammanlagt lade vi till 4,9 mkr, det måste kompletteras med de1,3 mkr som kommunstyrelsen skurit ner.

Vårt samlade budgetförslag till nämnderna skulle leda till en skattehöjning på 25 öre – det blir kanske mer. När kommunen sänkte skatten 2007 var det med 40 öre – det verkar vara precis det som fattas!

Vi hoppas att du tycker att det skulle vara roligt och komma att diskutera dessa frågor som åtminstone vissa av dem är viktiga för att Danderyd ska kännas som en bra kommun för alla.

Kom på möte den 3 nov. kl 18 på Kevinge värdshus och hjälp oss med våra prioriteringar!

Luftföroreningarna och bullret från trafiken på E18
En helt annan sak som vi måste ta tag i är luftföroreningarna kring E18 och hur det drabbar våra skolor och förskolor som ligger längs vägen. Främst Fribergaskolan är utsatt. Trafikverket har skrivit en rapport och Catharina har ställt en interpellation i frågan på fullmäktige i måndags till kommunstyrelsens ordförande vad han avser göra med anledning av rapporten. Ny forskning visar att den höga partikel-halten i luften drabbar barn och unga människor hårdast. Trafikverket kommer att sänka hastigheten från Inverness till Danderyds kyrka vintertid till 70 km, men det räcker inte.
Om du vill engagera dig i dessa frågor hör av dig!

Lördagen den 26 november kl 14 har vi Bergakaffe och medlemsmöte.
På medlemsmötet ska vi bestämma medlemsavgiftens storlek för 2012 och styrelsen föreslår 200 kr jämt. Då får föreningen 40 kr och distriktet och partiet 160 kr. Vi kommer också bjuda in en intressant gäst. I övrigt är det brasa, gott kaffebröd och lotteri som vanligt! Ring mig om du behöver skjuts!

Välkomna!

Ingar Beckman Hirschfeldt, ordf. ingar.beckman@transit.se,
telefon: 854942, 070 404 66 12

  

  

Medlemsbladet AK-tuellt
2011:5  

Nya gruppledare i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under Jennys föräldraledighet.
Under vårens sammanträden har Jenny Åkervall haft med sig lilla Sonja som praktiskt taget föddes på valdagen, men nu är det dags för Jenny att ta ut föräldraledigheten även när det gäller det politiska arbetet. Catharina Melian går in i Kommunstyrelsen och KSAU och Olle Johansson blir gruppledare i Kommunfullmäktige. Robert resp. Ingar kommer att få tjänstgöra som ordinarie i fullmäktige. Inga nya ersättare träder in eftersom Jenny bara är tjänstledig.

Distriktets vårkampanj
Vårkampanjen har inte satt så många spår i Danderyd men vi har två
flygblad som vi delat ut och som även kan duga till en höstkampanj! Ett flygblad handlar om behovet av flexibla öppettider inom barn-omsorgen och ett flygblad där vi argumenterar mot den så kallade Danderydsmodellen, dvs. att det är idrottsföreningarna, inte kommunen, som står för investeringarna i anläggningar och gräsmattor. Vi vänder oss mot de höga avgifterna i Danderyd som drabbar familjer som har barn som vill idrotta eller spela ett instrument.

Båtbryggor i Cedergrenska parken
I Stocksund har frågan om båtbryggor i Cedergrenska parken blåst upp till en ganska infekterad debatt där Danderydscentern har svårt att hantera frågan utifrån sin nya maktposition tillsammans med Moderaterna som lovat bryggor! Olle är vår hjälte i denna fråga där han balanserar på en knivsegg mellan olika intressen.

Stocksunds station
En trafikfråga som seglar upp och som kan bli besvärlig är SL:s förslag att slå ihop Stocksunds station och Mörby hållplats. Hur ska vi ställa oss till denna förändring? Busstrafiken i Stocksundsdelen är ju redan urusel, med förseningar och entimmestrafik tidigt på kvällen och på helger. Kom med synpunkter!

Solidaritetsprojektet med kvinnor i Palestina
Om du vill vara med anmäl dig till johntempel43@hotmail.com och  sätt in 100 kr/månad pg 403998-8 ange Palestina och ditt namn.

En skön sommar önskar jag er alla!

Ingar Beckman Hirschfeldt, ordf. ingar.beckman@transit.se,
telefon: 854942, 070 404 66 12

  

  

AK-tuellt från Danderyds AK
2011:4  
 

Första maj-möte kl 10.00 i Mörby Centrum med Conny Fogelström, oppositionsråd (S) i Täby.
Tal även av Danderyds AK:s ordförande och kaffe serveras och sång under fanorna. Välkomna!
De som vill gå med i tåget i Stockholm samlas i Humlegården   kl 13 för avmarsch mot Norra Bantorget kl 14.00. Kl 15.00 talar Tommy Waidelich på Norra Latin.

Missa inte att sätta på dig Första maj-märket 2011 Jämlikhet och utveckling som finns med i detta utskick!

Distriktskongressen 16 april
Catharina Melian, Robert Cloarec, Jan Lilja och Ingar Beckman Hirschfeldt tillbringade en solig lördag på Scandic Star i Sollentuna. Programmet var späckat . Håkan Juholt höll ett bejublat tal och han testade en ny liknelse för solidaritet tagen ur pingvinernas värld.
Många motioner blev ordentligt genomdiskuterade, bland annat en om att sluta med att ha etnicitets-begreppet som förklaringsgrund till alla samhällsproblem: Bemöt socioekonomiska problem med välfärdspolitik och ekonomiska reformer. Andra motioner som vi kan spinna vidare på i Danderyd var

fadderfamiljer för flyktingfamiljer, minska köttkonsumtionen i kommunal verksamhet, bättre återvinning och förbättra ljudnivån i skolan och verka för barnomsorg efter familjernas behov. Lång diskussion om utveckling av tjänstesektorn avslutade dagen.

Vill du stödja solidaritets-projektet för kvinnor i Palestina?
Täby AK har ett Internationellt utskott som håller i detta projekt. Finns det något intresse för att vi ska bilda en sådan grupp i Danderyd? Man kan också stödja det själv genom att sätta in ett belopp på pg 403998-8 ange Palestina och namn.

Distriktets vårkampanj
Vi inbjuder medlemmarna att föreslå aktiviteter som kan locka nya medlemmar och teman för flygblad!

Besök på riksdagen 12 maj
Den 12 maj kl 18 är vi inbjudna av riksdagens 1:e vice talman Susanne Eberstein att komma till riksdagen. Glöm inte att anmäla er till Ingar, eftersom vi måste föranmäla oss så att vi kommer in.
Ingar Beckman Hirschfeldt, ordf. ingar.beckman@transit.se,
telefon: 854942, 070 404 66 12  

AK-tuellt 2011:3 

Årsmötet 19 mars
Ett 25-tal medlemmar godkände under Åke Werners vana klubba verksamhetsberättelse och gav styrelsen ansvarsfrihet. En nygammal styrelse valdes med två nya namn: Inger Ruin och Ingrid Elmér som suppleanter.
Styrelsen ser ut som följer.
Ledamöter: Ingar Beckman Hirschfeldt ordförande, Jenny Åkervall vice ordförande, Jan Lilja kassör, Catharina Melian, sekreterare, Inger Jerstedt Ahl kontaktperson med Danderyds församling, Tove Sander och Olov Johansson. Suppleanter: Robert Cloarec, Taslima Moon Sheikh, Inger Ruin och Ingrid Elmér.
Till ABF Nordosts representantskap valdes Bengt Erik Thor till ordinarie. Styrelsen fick i uppdrag att komplettera vår representation och vi mottar tackamt förslag. Samma gäller valberedning. Tack till Sivert Svärling som avgående valberedare. Hör av er med förslag på namn!             
                                                        Före årsmötet berättade vår ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden Tove Sander om läget inom landstinget och sjukvården och efter ett intressant föredrag fick hon många frågor även av ditkomna ickemedlemmar.

Nästa medlemsmöte 7 april
7 april kl 19 på Kevinge värdshus kommer Kerstin Eriksson från Norrtälje AK och John Van Den Tempel Täby AK och berättar om ett solidaritetsprojekt för kvinnor i Palestina som de genomfört i samarbete bland annat med Olof Palme International Center. En inbjudan finns att vara med i ett nytt spännande projekt med start 2012.

Första Maj kl 10.00 i MörbyC
Oppositionsrådet Conny Fogelström från Täby är vår förstamajtalare. Vår egen Jenny Åkervall talar också. Styrelsen har beslutat att köpa första majmärken till sina medlemmar och skicka ut med nästa AK-tuellt.

Flygbladsutdelning i maj
Vi inbjuder medlemmarna att föreslå teman för vårens flygblad!

Besök på riksdagen 12 maj
Den 12 maj (obs nytt datum) kl 18 är vi inbjudna av riksdagens 1:e vice talman Susanne Eberstein att komma till riksdagen. Anmälan till Ingar.


Ingar Beckman Hirschfeldt, ordf. ingar.beckman@transit.se,
telefon: 854942, 070 404 66 12

 

 

 

 AK-tuellt från Danderyds AK
2011:2  

 
Årsmöte den 19 mars på Kevinge värdshus. Mötet inleds kl.11 som öppet möte med Tove Sander som talar om dagens sjukvårdspolitik  
 
Årsmötet
Årsmötet som följer efter Tove och kaffe och smörgås innehåller verksamhetsberättelsen, bokslut och rapport av kommunala gruppens ordförande Jenny Åkervall om det dagspolitiska läget i kommunen.

Valen gäller ordförande, kassör och två ledamöter på 2 år och 4 suppleanter, tre revisorer och en revisorssuppleant. Vi väljer också
ledamöter i Arbetarekommunens kommittéer: Informationskommittén och Arkivkommittén, fanbärare och valberedning. Vi ska också välja representanter till ABF Nordosts representantskap.
Valberedningens ordförande Sivert Svärling är intresserad att få in nomineringar till samtliga lediga poster! Vilka som sitter idag ser du i verksamhetsberättelsen som bifogas. Ring honom på 08/7555148 eller mejla honom på hans nya adress: sivert.svarling@telia.com

Extra kongressen
Tack för att ni röstade i valet av kongressombud. Tyvärr fick vi inte med någon från Danderyd. Vi hade 39 röstande, vilket ju är nästan hälften av vårt medlemsantal, men det behövdes fler. Nu får vi gå dit som åhörare – det är bara att anmäla sig på www.socialdemokraterna.se.

Övriga program för våren:
Kommunal grupp 17/3, 7/4, 19/5, 9/6.

Kvinnoprojekt i Palestina 7 april
7 april kl 19 kommer Kerstin Eriksson från Norrtälje AK och berättar om ett projekt som de har tillsammans med Täby AK bland kvinnor i Palestina. En inbjudan finns att vara med i ett nytt projekt på Västbanken 2012.

Besök på riksdagen den 3 maj
Den 3 maj kl 18 är vi inbjudna av riksdagens 1:e vice talman Susanne Eberstein att komma till riksdagen.


Ingar Beckman Hirschfeldt, ordf. ingar.beckman@transit.se,
telefon: 854942, 070 404 66 12

AK-tuellt från Danderyds AK 2011:1   

Val av kongressombud
Möte med Katarina Berggren i partiets valberedning den 14 februari kl 19!
  
Var med och rösta fram vilka vi ska skicka till den extra partikongressen?
Under tiden 2-16 februari ska vi välja kongressombud till extra partikongressen den 25-27 mars då partiet ska välja ny partiledare.

I detta utskick finns valsedel med namnen på kandidaterna i den valkrets vi tillhör. Valkretsen består av AK i Danderyd, Ekerö, Lidingö, Nykvarn, Salem, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna 
och Vaxholm. Vi ska välja 5 ombud och ni ombeds pricka för 5 namn varken mer eller mindre och stoppa det i ett innerkuvert.

Man kan poströsta med bifogade frankerade kuvert. Glöm inte att skriva avsändare på ytterkuvertet, så att vi kan pricka av.
Du kan också rösta personligen den 14 februari på medlemsmötet.
Bifogat finns också en presentation av de kandidater som nominerats av Danderyds AK.
Senast den 16/2 ska vi ha din röstsedel där du prickat för 5 kandidater. Hoppas du tar dig tid till detta. Det vore kul om vi fick med några från Danderyd!

Vem ska bli ny partiledare? Vi inbjuder till öppet möte måndagen den 14 februari, kl 19 på Kevinge värdshus då ledamoten av valberedningen, kommunalrådet i Botkyrka, Katarina Berggren kommer för att diskutera vilka krav vi ställer på ny partiledning och vilka namn vi vill framföra.

Övriga program för våren:
Kommunalgrupp/ medlemsmöte: 14/2,17/3, 7/4, 19/5, 9/6.

Information om ett projekt bland kvinnor i Palestina. Dag ej bestämd.

Årsmötet blir den 19 mars kl 11.

Den 3 maj kl 18 är vi inbjudna av riksdagens 1:e vice talman Susanne Eberstein att komma till riksdagen.

Ingar Beckman Hirschfeldt, ordf. ingar.beckman@transit.se, telefon: 854942, 070 404 66 12

  

AK-tuellt från Danderyds AK 2010:7 

God jul och gott nytt år!  

 
På fullmäktigemötet den 16 december valdes ledamöter till nämnder och styrelser. S har genom valsamverkan med Miljöpartiet fått följande platser:
I Kommunstyrelsen Jenny Åkervall
Kommunstyrelsens AU Jenny,
Revisor (vice ordf.) Inger Ruin,
Barn- och utbildningsnämnden Catharina Melian ordinarie,
Byggnadsnämnden Taslima Moon Sheikh ersättare, Fastighetsnämnden Jan Lilja ers.,
Kultur- och fritidsnämnden Karl Stenqvist ers. Produktionsstyrelsen Robert Cloarec ordinarie,
Socialnämnden Ingar Beckman Hirschfeldt ord., Ingrid Elmér Möller ers., Tekniska nämnden Olle Johansson ordinarie. Alla utom revisorerna väljs på två år i taget.

Vi har också genom samverkan med MP återfått platser i Valnämnden  Djursholms AB och Överförmyndarnämnden. Skulle du vara intresserad av att sitta i någon av dessa nämnder eller styrelse hör av dig till mig.

Årets första kommunstyrelse är den 10 januari och dessförinnan har vi kommunal grupp den 4 januari kl 18 på Kevinge värdshus.  Ärenden förutom att gå igenom  kommunstyrelselistan är nomineringarna till Valnämnden, Överförmyndarnämnden och Djursholms AB.

Ombud till extrakongressen Dessutom ska vi besluta hur vi ska förrätta valet av kongressombud till extra partikongressen den 25-27 mars då vi ska välja ny partiledning.
Vi föreslår poströstning och ett tillfälle att rösta ”i lokal”.

Nominering av kongressombud kan göras av alla medlemmar och ska vara partidistriktet tillhanda senast 25 januari. Partidistriktet samman-ställer valsedlar till valkretsarna. Därefter förrättas valet under perioden 2 – 16 februari. Senast den 18 februari ska rösterna ha räknats. Det vore kul om vi fick med någon från Danderyd! Glöm inte att nominera den kandidat du vill se på kongressen, och sedan rösta!

Jubileumsboken
Du har väl fått ditt exemplar av jubileumsboken. Ett ex är gratis följande 100 kr styck + ev. porto.
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR TILL ER ALLA!
Ingar Beckman Hirschfeldt, ordf.
ingar.beckman@transit.se , 854942

  

AK-tuellt från Danderyds AK

2010:6
Möte den 5 december på Berga gård.   
 
Välkomna till medlemsmöte den 5 december kl. 12.30 på Berga gård med efterföljande traditionsenligt Bergakaffe kl. 14.00.

 
På medlemsmötet hoppas vi kunna rapportera något om det något turbulenta läget i partiet.
I Danderyd är det nu mörkblå majoritet. Vi har genom sam-arbete med Miljöpartiet fått plats i nämnder och styrelser. Mötet nominerar 5 ordinarie och ersättare. Valberedningens ordf. är Sivert Svärling.
Bergakaffet blir som vanligt kl.14 med brasor, hembakt, lotteri och trevlig samvaro.

Vi har haft vårt första full-mäktigemöte. Jenny Åkervall valdes till gruppledare, Olov Johansson att sitta i val-beredningen. Tredje ledamot är Catharina Melian och de två ersättarna är Robert Cloarec och Ingar Beckman Hirschfeldt.

Jubileumsboken finns att hämta på Bergakaffet för de medlemmar som inte redan fått ett exemplar på 100-årsfesten. Extra exemplar kan man köpa för 100 kr.

Jubileumsfesten blev mycket lyckad. 62 personer samlades på slottet till dixilandsmusik och många gamla kamrater sågs för första gången på länge. Vi hade en lång rad talare. Sivert Svärling höll högtidstalet (se hemsidan), Olle Johansson skaldade till 100-åringen och Karin Löfdahl höll i en kavalkad av minnestalare från Bernt Hofström, Karl-Erik Mattsson, Tyko Niemi, Ingmar Matsson, Gun Fjällström till Krister Eduards. Det var väldigt roligt att höra. Helen Hellmark Knutsson, vice ordförande i distriktsstyrelsen höll ett inspirerande tal liksom Täbys AK-ordförande Magnus Hedberg.

Det var väl lite olika uppfattning om maten men stämningen var synnerligen god och middagen avslutades med Internationalen.

Vårt budgetförslag för 2011 kan du läsa på hemsidan och i annons i Mitt i den 23 november.

Ingar Beckman Hirschfeldt
Ordförande i Danderyds AK
ingar.beckman@transit.se  tel.: 070/ 404 66 12, 08/854942
2010:5   

Möte den 14 oktober med Olof Ruin.   
 
Välkomna till medlemsmöte den 14 oktober kl. 19.00 på Berga gård med Olof Ruin, som hjälper oss att analysera valutgången.

 
Vi hoppas också kunna rapportera något om läget i partiöverläggningarna och diskutera den uppkomna situationen att moderaterna och KD är i minoritet i Danderyd. I skrivande stund är det inte klart vad vi kan få för platser i nämnder och styrelser.

Vi tappade ju ett mandat. Våra fullmäktigeledamöter är Jenny Åkervall, gruppledare, Olov Johansson och Catharina Melian. Ersättare är Robert Cloarec och Ingar Beckman Hirschfeldt.
Jenny fick flest personröster följd av Ingrid Elmér Möller och Taslima Moon Sheikh. I landstingsvalet fick Tove Sander 523 röster varav 126 i Danderyd. Grattis!

På mötet ska vi också nominera till landstinget och nämndemän i domstolar och förvaltningsrätter. Kom på mötet om du är intresserad av att bli nominerad till ett uppdrag.

Glöm inte att anmäla dig till 100-årsfesten på slottet den 23 oktober kl 18.00, man anmäler sig genom att sätta in 100 kr på plusgirokonto 9 17 64-1. Glöm inte att skriva namn på inbetalningen!


Väl mött
Ingar Beckman Hirschfeldt
Ordförande i Danderyds AK
ingar.beckman@transit.se  tel.: 070/ 404 66 12, 08/854942

AK-tuellt från Danderyds AK

2010:4
Nu närmar sig valet och vi går in i valkampanjen. Välkomna att delta på olika sätt!

Lördagen den 21 augusti
Valstugan öppnar 11.00 i Mörby centrum. Hoppas att många har tillfälle att komma till valstugan och delta i vimlet, titta på valmaterialet och få en ros.
Vi har sedan öppet 11-19 varje dag fram till valet utom lördagar 11-14 och söndagar stängt. Vi hoppas att många vill vara med och stå i valstugan. Titta i din kalender och anmäl till mig vilka tider och dagar du kan stå!

Söndagen den 22 augusti
För att vara väl förberedda på frågor så har vi valarbetarutbildning söndagen den 22 augusti kl 16-18 på Berga gård.
Kom med! Jenny Åkervall och Tove Sander håller i utbildningen. Anmäl dig gärna till mig men det går bra att bara komma. Fika kommer att finnas.

Måndagen den 23 augusti
kommer riksdagsmannen Björn von Sydow och regionombudsmannen Ibrahim Abdallah till valstugan 12-14. Kom och diskutera med honom!

Tisdagen den 24 augusti
har facken aktiviteter vid Danderyds sjukhus 06.30-08.30. Häng på!

Fredagen den 27 augusti
Kommer Magnus Hedberg, AK- ordförande i Täby och riksdagskandidat för länet, till valstugan 18-19. Kom dit!
    
Den 1 september
Förtidsröstningen börjar på biblioteken och Information Danderyd.

Den 2 september
är det kommunal grupp/medlemsmöte på Berga kl 18.00.

Bord med valmaterial:
Lördagen den 28 augusti utanför Lidl
Lördagen den 4 september på Stocksunds torg (Torgets dag)
Lördagen den 11 september utanför lokalen i Rinkeby
Söndagen den 12 september mellan husen i Mörbylund
Måndagen den 13 september på Enebybergs torg
Lördagen den 18 september i Mörbylund, Sätra och Inverness.

Knacka dörr och lämna flygblad
Lördagen den 11 september i Rinkeby
Den 12,13 och 14 och den 19 september i Mörbylund
Den 15,16,17 september Mörbyskogen

Söndagen den 12 september
Rödgrön fest i Kungsträdgården kl 14

Valdagen den 19 september
Vi behöver också valsedelsutdelare och ”sista-minutenaktivister” för att visa att det finns socialdemokrater i Danderyd!

Kom med! Alla behövs!
Ring Ingar på 08/85 49 42 eller på mobilen 070 404 66 12 eller mejla till
ingar.beckman@transit.se
Ingar Beckman Hirschfeldt, ordf. AK

2010:3

Kära medlemmar!

Nu är sommaren här och det blir en paus i det politiska arbetet till augusti.
I kommunalpolitiken håller de olika nämndföreträdarna just nu på att formulera våra krav på budgeten för 2011. Majoriteten har (som vanligt) lagt snåla ramar för verksamheterna och vi har reserverat oss för ett större utrymme så att inte skola, vård och omsorg ska behöva sänka kvaliteten bara för att vi ska ha så låg skatt som möjligt. Nämndernas budgetar tas i augusti.

100 årsjubileum
Arkivkommittén är snart färdig med jubileumsskriften över Danderyds Arbetarekommun som fyller 100 år i år. Boka den 23 oktober för fest!

Lördagen den 21 augusti.
Valrörelsen börjar på allvar. Då ska vi affischera hela kommunen och vi behöver många hjälpande händer både med att spika och sätta upp. Anmäl dig till valledaren Jan Lilja telefon 755 89 31 eller på e-post jan.lilja@teliasonera.com

Valstugan öppnar denna lördag i Mörby centrum. Vi har sedan öppet varje dag fram till valet utom söndagar. Vi hoppas att många vill vara med och stå i valstugan.

Söndagen den 22 augusti
För att vara väl förberedda på frågor så har vi valarbetarutbildning söndagen den 22 augusti kl 16-19 på Berga gård.
Kom med! Jenny Åkervall och Tove Sander håller i utbildningen.
      Den 1 september
Förtidsröstningen börjar på biblioteken och Information Danderyd.
Den 2 september
är det kommunal grupp/medlemsmöte på Berga kl 18.00

Bord med sossematerial ute på olika platser i kommunen:

Lördagen den 28 augusti utanför Lidl
Lördagen den 4 september utanför Myran och på Stocksunds torg
Lördagen den 11 september utanför lokalen i Rinkeby
Söndagen den 12 september mellan husen i Mörbylund
Måndagen den 13 september på Enebybergs torg
Lördagen den 18 september Mörbylund, Sätra och Inverness

Knacka dörr och lämna flygblad
Lördagen den 11 september i Rinkeby
Den 12,13 och 14 och den 19 september i Mörbylund
Den 15,16,17 september Mörbyskogen
 
Kom med! Alla behövs!
Ring Ingar på 08/85 49 42 eller på 070 404 6612 eller mejla till ingar.beckman@transit.se
Alla medlemmar önskas en skön sommar - och välkomna i valarbetet i höst!
Ingar Beckman Hirschfeldt, ordf. AK

2010:3

 

2010:2
Årsmötet den 27 mars
Vi hade ett välbesökt årsmöte lördagen den 27 mars när vi valde ny styrelse, kandidater till fullmäktige och hörde ett inspirerande tal av Jan Eliasson om Sverige i världen och inte minst världen i Sverige. Vi var många som gick därifrån stärkta i vår socialdemokratiska identitet och smittade av passionen i beskrivningen av den nuvarande regeringen sätt att stjäla det socialdemokratiska språket
En rolig liknelse om rödluvan och vargen borde kunna utnyttjas i valrörelsen!

Arbetarekommunens styrelse 2010
Vi avtackade Sivert Svärling och Karin Löfdahl för förnämliga insatser i AK:s styrelse men gladde oss åt att de fortsätter, Sivert som vår kommunala gruppledare under 2010 och huvudskribent i vår 100-årsskrift och Karin som engagerad i informations- och arkivkommittéerna. Så här ser nya styrelsen ut:
Ingar Beckman Hirschfeldt ordförande, Inger Jerstedt Ahl, Olov Johansson, Jan Lilja, Catharina Melian, Tove Sander, Jenny Åkervall
Med ersättare: Robert Cloarec, Olga Eftholm, Ingrid Hårdstedt och Taslima Moon Sheikh

Kandidater till fullmäktige
Kandidatlistan följde så gott det gick resultatet av provvalet. Vissa som fått många röster ville inte stå så högt upp på listan men vi är glada över att så många vill vara med och stärka vårt lag i valrörelsen!


Jenny Åkervall, Olov Johansson, Catharina Melian, Robert Cloarec, Ingar Beckman Hirschfeldt, Jan Lilja, Ingrid Elmér Möller, Jan Lindström, Taslima Moon Sheikh
Sivert Svärling, Kerstin Eliasson, Carl Stenqvist, Olga Eftholm, Bernt Hofström, Ulla Lilja, Martin Hall, Inger Jerstedt Ahl, Tyko Niemi, Ingrid Hårdstedt, Åke Werner, Karin Löfdahl, Gunnar Melin, Margareta Schwartz, Hans Lemnelius, Anneli Hedman, Bengt Erik Thor, Inger Ruin, Åke Johansson 

Nu får vi se till att så många som möjligt blir invalda i fullmäktige och då måste vi jobba på med flygblad, torgmöten, dörrknackningar. Hoppas du vill vara med!

Medlemsmöte den 15 april på Kevinge värdshus kl 19.
 Den 15 april är också startskott för lilla valrörelsen, en månadslång kampanj för att hetta stämningen.

Den 1 maj har vi möte kl 11.30 i Mörby Centrum.
Vi har våra egna toppolitiker som talare och efter kaffe åker vi sedan med hyrd buss tillsammans med nordost- arbetarekommunerna in till Humle-gården där första- majtåget ska bli till en riktig fest för deltagarna men en skräckupplevelse för borgarna.
Kom med!

Ingar Beckman Hirschfeldt, ordf. ingar.beckman@tele2.se
2010:2

 

2010:1  

God fortsättning på det nya året!
Hoppas att ni är sugna på att delta i årets valrörelse som ju kommer att bli en rysare. Ja, kanske inte i Danderyd men det är viktigt att vi håller ställningarna och, om vi kan, flyttar fram positionerna. Åtminstone ska vi vara tydliga och närvarande. Har du lust att delta i dörrknackningar och medlemsvärvningar, så hör av dig!
Rådgivande provval
Detta första nummer av AK-tuellt innehåller en inbjudan till att delta i rådgivande provval av kandidater till fullmäktige. I år har vi fyra ledamöter i fullmäktige med två ersättare och vi vill gärna att det blir fler.
Pricka för 6 (3+3) namn på den bifogade listan med tillfrågade kandidater. Har du förslag på ytterligare namn som du vill ska vara aktiva i kommunalpolitiken 2011-2014 så lägg till dem. Arbetarekommunens styrelse har sedan i uppdrag att sätta samman en attraktiv lista med spridning i åldrarna och varannan damernas.
 Vi hoppas också att du vill pricka för de kommunala frågor som du tycker att vi ska prioritera i valrörelsen i Danderyd. Lämna också egna förslag!

Skicka dina svar i bifogade kuvert senast den 2 februari. Slutligt beslut om listans utseende tar vi vid årsmötet i den 27 mars. .

Medlemsmöte den 18 februari
Innan dess har vi ett medlemsmöte den 18 februari på Kevinge Värdshus kl 19, direkt efter kommunala gruppens möte, då vi ska diskutera upplägget av valrörelsen tillsammans med gamla och nya kandidater på fullmäktigelistan.

Årsmöte den 27 mars
Lördagen den 27 mars är det årsmöte. Separat kallelse kommer. Jan Eliasson kommer och peppar oss!

Välkomna!

För styrelsen
Ingar Beckman Hirschfeldt 
Meddela gärna din epostadress till ingar.beckman@tele2.se  eller ring 854942


Rådgivande provval i Danderyds Arbetarekommun 
Fullmäktigekandidater 2010 Kryssa 6 namn
 
Anneli Hedman 
Bengt-Erik Thor 
Bernt Hofström 
Catharina Melian 
Diana Rastegar 
Gunnar Melin 
Göran Bjugård 
Hans Lemnelius 
Ingar Beckman Hirschfeldt 
Inger Jerstedt Ahl 
Ingrid Elmér 
Ingrid Hårdstedt 
Jan Lilja 
Jan Lindström 
Jenny Åkervall 
Karin Löfdahl 
Karl Stenqvist 
Kerstin Eliasson 
Margareta Schwartz 
Martin Hall 
Olga Eftholm 
Olov Johansson 
Robert Cloarec 
Sivert Svärling 
Taslima Moon Shejkh 
Tyko Niemi 
Ulla Lilja 
Åke Johansson 
Åke Werner 
-------------------------------------------------------------------------

Listorna till Riksdag och landsting samt de etiska riktlinjerna för kandidatur är nu fastställda

Lördag den 21 november på sin valkonferens i Södertälje fastställde Socialdemokraterna Stockholms län sin riksdagslista, sina landstingslistor, sina toppkandidater till landstinget och sina valetiska riktlinjer för kandidatur. Riksdagslistans topp tre:
1. Thomas Bodström, Nacka
2. Maryam Yazdanfar, Solna
3. Mikael Damberg, Solna

Som toppnamn till landstinget utsågs Ilija Batljan, Nynäshamn, och som fyra ledande företrädare till landstinget (utan inbördes rangordning) utsågs Lars Dahlberg, Järfälla, Helene Hellmark Knutsson, Sundbyberg, Erika Ullberg, Huddinge, och Inger Ros, Botkyrka.

Tove Sander socialdemokrat i Danderyd toppar landstingslista Nordost. 
Tove Sander, Danderyd, valdes som första namn bland 22 kandidater på landstingslista Nordost. Tove Sander, 38 år och blivande jurist, sitter i landstinget idag och är en mycket aktiv andre vice ordförande i Sjukvårdstyrelse Norr.

Kontakt tove.sander@telia.com

tel 755 65 44

 

 

 

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Stockholm/Foreningmedlem-Ny/Stockholms-lans-medlemsinfo1/S-i-lanet-har-faststallt-sina-listor-till-riksdag-och-landsting/ 

 

 

AK-tuellt nr 5
Från Danderyds arbetarekommun i augusti 2009
. Redaktör: Ingar Beckman Hirschfeldt             

Välkomna hem efter sommaren som förhoppningsvis varit skön för alla. Nu är det dags att kasta sig in i politiken dels kommunalpolitiken med diskussioner om bland annat budgetnedskärningar men också för storpolitiken när vi nu går in i sista året före valet. Vi måste aktivera oss och hitta nya medlemmar bland alla som vi vet sympatiserar med vårt sätt att se på samhället där solidaritet och jämlikhet är viktigare än den egna vinningen.
Kyrkovalet
För alla ni som är medlemmar av Svenska kyrkan är det dags redan nu att tänka på hur viktigt det är att själv rösta, men att också få andra att rösta, socialdemokratiskt i kyrkovalet den 20 september. Vi bifogar vårt kyrkopolitiska program och valsedlar med de 9 kandidaterna. Du som vill vara med i valarbetet kom på kommunala gruppen den 3 september på Kevinge Värdshus kl 18 och samtala med våra kandidaterna om hur vi ska vinna röster i kyrkovalet. Väl mött! Om du inte kan vara med då men vill engagera dig ring Inger Jerstedt Ahl telefon 75510 67 eller Bernt Hofström 755 64 34. I Församlingens tidskrift Livet som kom i din brevlåda den 20 aug, finns god information om valet.
Valrörelsen startar den söndagen den 6 september i ABF-huset kl 10.
Tove Sander nominerad till att bli landstingsråd och Jenny Åkervall till riksdagsman
Medlemsmötet den 20 augusti nominerade kandidater till riksdagen och landstinget. Till landstinget beslöt vi att nominera Tove Sander till landstingsråd samt Conny Fogelström, Täby. Till riksdagen nominerade vi Jenny Åkervall samt Magnus Hedberg, Täby och Anders Lönnberg, Lidingö. Mötet valde 4 delegater till Stockholms läns partidistrikts valkonferens den 21 november 2009 i Södertälje: Ingar Beckman Hirschfeldt, Olov Johansson, Robert Cloarec och Catharina Melian. Till ersättare valdes Jenny Åkervall, Jan Lilja, Karin Löfdahl och Sivert Svärling. Konferensen ska fastställa valsedlar till riksdagen och landstinget valkretsar.
Rödgrön manifestation 6 september
Söndagen den 6 september drar valåret i gång med ett rödgrönt trepartimöte i Kungsträdgården. Det ska bli en jättemanifestation så det är nästan obligatorisk närvaro. Det börjar klockan 12.
Flygbladsutdelning
På vårt lokala plan börjar vi den 5 september med flygbladsutdelning som vanligt på lördagar kl. 11-13 i Mörby Centrum, södra ingången. Kom dit!
Kom på kommunala gruppen
Kommunala gruppen har sitt första möte den 3 september. Kom med och diskutera. Höstens neddragningar av verksamheterna kommer att bli en rysare!
Och så kyrkovalet förstås! Välkomna!

E-posta dina synpunkter och önskemål till ingar.beckman@tele2.se
Ingar Beckman Hirschfeldt , AK-ordf.
Här följer senaste och tidigare nummer av AKtuellt

 

Från Danderyds arbetarekommun i juni 2009. Redaktör: Ingar Beckman Hirschfeldt             

Informationsblad från arbetarekommunens styrelse. För att hålla dig uppdaterad, besök vår hemsida www.socialdemokraterna.se/danderyd 

EU-valets resultat en besvikelse
Antal röster på Socialdemokraterna i Danderyd minskade i årets val till Europaparlamentet från 6,1 % till 4,2. Vi måste låta detta bli en varningsklocka till riksdagsvalet 2010 och verkligen samla alla krafter för att få folk till valurnorna. I Danderyd är ju valdeltagandet högt även i EU-valet men i vårt bästa valdistrikt, Mörbylund (11,3 % av rösterna), var röstantalet mycket lägre än i andra delar av Danderyd.

Vi spurtade kanske lite för sent. Vi knackade aldrig dörr utan hade flygbladsutdelning i Mörby Centrum varje eftermiddag den sista veckan. Torgmötet med Jan Eliasson i Mörby Centrum lördagen den 16 maj var mycket lyckat.
Våra få men flitiga valarbetare stod också utanför vallokalerna (inte alla)för en sista påverkan. Tack alla som gjorde en insats trots iskyla.

Kallelse till medlemsmöte den 20 augusti på Berga gård
Medlemsmötet den 20 augusti ska nominera kandidater till landstingets valkrets NO och riksdagens valkrets Stockholms län. Mötet ska också lägga upp strategin för hur vi ska nå våra väljare i kyrkovalet. På mötet ska vi också välja 4 ombud med suppleanter till Stockholms läns partidistrikts valkonferens den 21 november 2009 i Södertälje. Konferensen ska fastställa valsedlar till riksdagens valkrets Stockholms län samt för landstingens valkretsar.
Vi kommer naturligtvis att nominera Tove Sander till landstingets NO men vi hoppas att det finns fler som vill aktivera sig i landstinget. Och har vi någon riksdags-kandidat för Stockholms län? Den som vi nominerar behöver inte vara boende i Danderyd utan i någon annan kommun i valkretsen. Kom med förslag!
Vi ska också diskutera och planera höstens verksamhet. Välkomna!

Flygbladsutdelning
Vi har flygbladsutdelning som vanligt på lördagsförmiddagarna mellan kl. 11 och
12.30 i Mörby Centrum, södra ingången.
Vi börjar igen den 29 augusti. Då kommer höstens budgetdebatt igång på riktigt när nämnderna har tagit sina bantade budgetförslag för 2010.

Kommunala gruppen
Kommunala gruppen har sitt första möte den 3 september. Kom med och diskutera. Höstens neddragningar av verksamheterna kommer att bli en rysare!

E-postadresser i medlemsregistret
Vi vill gärna ha din e-postsadress i medlemsregistret. Meddela den, och också eventuell adressförändring, till arbetarekommunens ordförande som har hand om medlemsregistret: ingar.beckman@tele2.se

Glad sommar!

Från Danderyds arbetarekommun i maj 2009. Redaktör: Ingar Beckman Hirschfeldt             

Informationsblad från arbetarekommunens styrelse. För att hålla dig uppdaterad besök vår hemsida www.socialdemokraterna.se/danderyd 

Val till Partikongressen
Val av kongressombud till partikongressen i Stockholm den 28/10-1/11. Fem ombud ska väljas i vår valkrets 1. Av misstag kom inte våra kandidater in i tid. Pricka för fem namn på valsedeln. Distriktets val-beredning har föreslagit följande namn, men man röstar ju som man vill.
Bohman, Margareta, Ekerö
Hedberg, Magnus, Täby
Lönnberg, Anders, Lidingö
Rundkvist, Eva, Upplands Väsby
Tilles, Jaana, Vallentuna
Röstning kan ske under maj månad. Den 14 maj 16-18 och den 16 maj 11-13 sitter vi på Information Danderyd och tar emot era röster. För frågor kontakta valledaren Jan Lilja, jan.lilja@teliasonera.com

EU-val
Spurten inför EU-valet den 7 juni sätter igång den 16 maj. Vi kommer att knacka dörr och vara mer i Mörby Centrum den sista veckan. Hör av dig till Jan Lilja om du vill engagera dig i EU-valkampanjen. 

För att elda skarorna har Jan Eliasson lovat att vara med på ett torgmöte i Mörby Centrum lördagen den 16 maj 11.30-12.30.

Den 21 april hörde vi på Marita Ulvskog vår socialdemokratiska toppkandidat i EU-valet. Mötet som arrangeras av Täby
arbetarekommun var välbesökt och inspirerande.


Medlemsmöte om kyrkovalet
Samma dag beslöt medlemsmötet fastställa kandidatlistan till kyrkovalet och anta det kyrkopolitiska programmet.

Första Maj
Vi räknade in 37 deltagare i första maj-firandet i Mörby Centrum. Niclas Palmér, SSU-distriktets nya ordförande höll ett inspirerande tal. Vi sjöng Till seger! Sivert Svärling beskrev den besvärliga kommunpolitiken med nedskärningar redan under 2009 och budgetrestriktioner för 2010. Ingar Beckman Hirschfeldt talade om behovet av visioner och citerade Tage Danielssons Junker Morgonröd.

Flygbladsutdelning
Vi har flygbladsutdelning som vanligt på lördagsförmiddagarna mellan kl. 11 och
12.30 i Mörby Centrum, södra ingången.
Våra flygblad tar upp chockhöjningen av hemtjänsttaxan, behovet av kommunalt stöd till breddidrotten och ramarna för budgeten 2010. Kom och var med oss där!

Avslutningsfest
Avslutning den 16 juni på Hamnkrogen i Stocksund kl. 19. Anmälan till ordföranden ingar.beckman@tele2.se eller tel.85 49 42

E-postadresser
Vi vill gärna ha era e-postsadresser. Skicka din till arbetarekommunens sekreterare Jan Lilja jan.lilja@teliasonera.com

 

 

Från Danderyds Socialdemokratiska arbetarekommun i april 2009              

Arbetarekommunens årsmöte valde ny styrelse och utsåg en ny ordförande. Många nya medlemmar har kommit till de senaste åren och vi välkomnar dem i vårt arbete att göra en bra kommun bättre!

På årsmötet
På årsmötet valdes en ny ordförande Ingar Beckman Hirschfeldt, Stocksund. Jenny Åkervall och Olov Johansson avtackades för deras förtjänta tid som ordföranden. De kvarstår dock i styrelsen.
Styrelsen består i övrigt av Inger Jerstedt Ahl, Jan Lilja, Karin Löfdahl och Sivert Svärling. Till ersättare valdes Tove Sander, Åke Johansson, Catarina Melian och Robert Cloarec.
På årsmötet bildades också en ny arkivkommitté med Karin Löfdahl som sammankallande. Arbetet syftar till att skapa en skrift till 100-årsjubileet 2010.
Vi har mycket spännande arkivmaterial i föreningsarkivet.  Om du vill vara med i det arbetet anmäl intresse till karin.lofdahl@tele2.se.

Kongresser
På distriktskongressen den 18 april representeras vi av Jenny Åkervall och Olov Johansson Robert Cloarec och Catharina Melian med ersättare Tage Larsson och Karin Löfdahl. Till partikongressen i Stockholm den 28 oktober till 1 november har vi nominerat Jenny Åkervall och Tove Sander. Fyra ombud ska väljas i vår valkrets av små blå och val av ombud kommer att äga rum under maj månad. Motioner till partikongressen skall vara partiet tillhanda senast den 29 april men vi vill ha dem till vår partiexpedition före den
25 april eller till ingar.beckman@tele2.se.
 
EU-val och kyrkoval
Två val kommer att äga rum under detta år med vidhängande valrörelser.
Söndagen den 7 juni hålls val till Europaparlamentet. Det är viktigt för oss med ett högt valdeltagande. För att elda skarorna har Jan Eliasson lovat att vara med på ett torgmöte i Mörby Centrum lördagen den 16 maj.

Men redan den 21 april beger vi oss till sällskapsrummet i Tibble kyrka i Täby och träffar Marita Ulvskog vår socialdemokratiska toppkandidat i EU-valet. Mötet som arrangeras av Täby arbetarekommun börjar kl 19.
Redan kl. 18.30 på samma plats träffas vi i Danderyds Socialdemokratiska arbetarekommun för ett kort medlemsmöte för att fastställa vårt kyrkopolitiska program och kandidatlista till kyrkovalet.

Vårens övriga verksamhet
Vi har flygbladsutdelning som vanligt på lördagsförmiddagarna mellan kl 11 och
12.30 i Mörby Centrum, södra ingången.
Våra flygblad tar upp chockhöjningen av hemtjänsttaxan, om kommunalt stöd till breddidrotten och om nya Mörby Centrum. Kom och träffa oss där!

1a maj kommer att firas traditionsenligt i Mörby Centrum med början kl.11. Väl mött under fanorna!

 

Februari 2009

2009 är ett händelserikt år i partiarbetet. Två kongresser skall hållas, en distriktskongress. som vanligt i april, och en partikongress i september. Därtill kommer två val som kommer att föregås av sedvanliga valrörelser med utåtriktat arbete


Kongresser
I år kommer partiet att hålla både en distriktskongress den 18 april och en partikongress i Stockholm den 28 okto-
ber till 1 november. De fyra ombuden
till distriktskongressen valdes redan
vid förra årsmötet..

Nomineringar av ombud till partikon-
gressen sker på årsmötet den 28 mars,
se separat kallelse, och val av våra om-
bud till partikongressen kommer att.
äga rum under maj månad. Motioner
till kongressen skall vara partiet till-
handa senast den 29 april men vi vill
ha dem till vår partiexpedition före den
25e. Först vid partikongressen sker det officiella valet av ny partisekreterare.
 
EU-val och kyrkoval
Två val kommer att äga rum under detta
år med vidhängande valrörelser. Sönda-
gen den 7 juni hålls Europaparlamentsval. Det är viktigt för oss med ett högt val-deltagande. För att elda skarorna har Jan Eliasson lovat att vara med på ett torgmöte i Mörby Centrum lördagen den 16 maj.

Den 13 september är det dags för kyrkoval . Vi vill redan nu ta tillfället i akt och rikta en uppmaning till alla som är intresserade av kyrko- och församlingsarbete att med-dela någon i arbetarekommunens styrelse om detta.

Vårens verksamhet
Vi återupptar vår flygbladsutdelning på lördagsförmiddagarna mellan kl 11 och
13 i Mörby Centrum, södra ingången.
Vårt första flygblad tar upp chockhöj-ningen av hemtjänsttaxan.

Vår avgående partisekreterare Marita Ulvskog besöker Täby arbetarekommun den 21 april kl 19.00. Lokal: Tibble kyrka Attundav 3 Övriga arbetarekommuner i Nordostsektorn är välkomna. Man kan väl gissa att hennes anförande kommer att handla en hel del om Europafrågor. Vi planerar också ett annat samarbete med Täby arbetare-kommun. Vi skall ge ut en gemensam inbladad i Täby-Danderyd tidning inför EU-valet.

1a maj kommer att firas traditionsenligt i Mörby Centrum med början kl11.Gäst-talare är ännu inte klar.


Förra året avslutade vi vårens verksamhet med en uppskattad träff och måltid på hamnkrogen i Stocksund. Den vill vi gärna upprepa även i år. Mer om detta i senare utskick.

Arbetarekommunen 100 år
Danderyds arbetarekommun fyller 100 år 2010. Vi har mycket spännande arkivma-terial i föreningsarkivet och tänker föreslå årsmötet att bilda en arkivkommitté som går igenom detta. Anmäl intresse!

Kallelse till årsmöte 2009


Medlemmarna i Danderyds arbetarekommun inbjuds till  årsmöte

lördag den 28 mars 2009 kl 11.00 på Kevinge värdshus, Edsviksvägen 1 A

På dagordningen:
                                   
Ove Andersson tidigare chefredaktör för bl a Aktuellt i politiken och 
Stockholms Tidningen, numera kanslichef förArbetarörelsens tankesmedja, kommer till vårt årsmöte. Han har arbetat med rapporten ”Ta tillbaka demokratin” och kommer att tala om privatiseringar inom vård, omsorg och skola.
Kaffe och smörgås                                          ¨  Årsmötesförhandlingar                                      
Nomineringar till partikongressen
   
                   
VÄLKOMNA
Styrelsen

 

2008:3  
Kallelse till MEDLEMSMÖTE                          

”Diskussionen om utbyggnaden av Mörby Centrum har under våren enbart handlat om höghus eller inte höghus. Denna fokusering av debatten har gjort att övriga synpunkter kommit bort. Vart har diskussionen om den övriga centrumbebyggelsen tagit vägen och framför allt om funktion och innehåll i byggnaderna?”

Så skrev vi i ett flygblad som vi nyligen delade ut vid Stocksunds torgs dag. Vi behöver inom vårt parti diskutera hur vi vill ha en framtida utbyggnad av Mörby Centrum. Vi har inte sagt nej till höghuset men vi behöver återigen ta ställning till hur vi skall ställa oss till detta, inte minst i ljuset av den heta debatt och det ”folkliga uppror” som pågår just nu. För att diskutera dessa och andra frågor kring ett framtida Danderyds centrum inbjuder vi till medlemsmöte på temat

Hur vill vi ha Mörby Centrum?

Måndag den 22 september kl. 19.00 på Kevinge värdshus

VÄLKOMNA!

Styrelsen

Dyster nyhet
Jenny Åkervall, vår unga och duktiga ordförande, har fått ett nytt jobb, vilket är glädjande för henne men mindre bra för oss. Hon kan nämligen inte kombinera sin framträdande roll i partipolitiken med sin nya journa-listtjänst. Eftersom hon tillträder omgående, har hon i praktiken redan lämnat ordförandeposten. Jenny sitter dock kvar i arbetarekommunens styrelse och i socialnämnden. Lyckligt nog har vi en vice ordförande, Olle Johansson, som förklarat sig beredd att träda in som ny ordförande fram till årsmötet i mars, något som styrelsen trots allt finner som en mycket bra lösning.

2008:2

Partikamrat!
När till och med läkarsläktingar – som normalt röstar blått – klämmer in argsinta kommentarer om Vårdval Stockholm i det årliga julbrevet (”att ta från de sjuka och fattiga och ge till de rika och friska”) börjar jag förstå vidden av reformens impopularitet. Systemskifte är ett slitet begrepp i politiken. Men Vårdval Stockholm är ett klockrent systemskifte. Från principen om vård efter behov till principen om vård efter efterfrågan.

Årets första maj-talare i Danderyd är vår egen Tove Sander, ledamot i Stockholms landstingsfullmäktige. En inte alltför vild gissning är att vi får höra mer om detta stockholmshögerns gigantiska omfördelningsprojekt då.

Årsmöte
Lördagen den 29 mars kl 11.00 har Danderyds AK årsmöte. Inbjuden gäst är riksdagsledamoten Mikael Damberg. Plats: Kevinge Värdshus, Edsviksvägen 1, dörren ska vara öppen.

Premiär för ny hemsida
Lagom till årsmötet kommer Danderyds arbetarekommun att få en ny hemsida under www.socialdemokraterna.se/danderyd. Kolla på den gamla hemsidan för länk!

Första maj i Mörby C
Torsdagen den 1 maj, kl 11.00 samlas vi i Mörby C, södra ingången, för ett traditionsenligt möte med tal, sång och hembakat. Vår S-gruppledare i kommunfullmäktige,  Sivert Svärling, talar. Liksom SSU:s ordförande Jasmin Rastegar och Tove Sander. Vi hoppas på vackert väder!

Filmafton med (s)-valfilmer
Onsdagen den 23 april kl 19.00 kommer dokumentärfilmaren Curt Strömblad på besök för att visa en sammanställning av gamla socialdemokratiska valfilmer - från 40-talets animationer till Roy Andersson. Mötet äger rum på fritidsgården ”Pavven”, Viktorydbergsväg 29, Djursholm.

Fiskafänge i Vaxholm
Söndagen den 8 juni är vi inbjudna till Vaxholms AK för gemensamt ”röstfiske”. Vi fiskar strömming och väljare under trevliga former. Mer info kommer.

Våravslutning i Cedergrenska
Torsdagen den 12 juni ordnar vår ledamot i kultur- och fritidsnämnden Karin Löfdahl en visning av Cedergrenska tornet. Därefter samlas vi i den nyrenoverade Hamnkrogen för vårens sista kommunala gruppmöte och fika.

Jenny Åkervall, ordf.

2008:1

Kära medlemmar!
Sverige har nu levt under borgerligt styre under drygt ett år. Det börjar kännas – inte minst bland dem som redan har det tufft. På tolvslaget avskaffades förmögenhetsskatten, en vinstlott för många som bor i vår kommun. Samtidigt ser vi hur de fattiga bara blir ännu fattigare. Klyftorna ökar. Så ser det nya moderaternas Sverige ut och det ska vi fortsätta att protestera mot under 2008 - ökad orättvisa inte är svaret på framtidens utmaningar! Det gäller såväl Sverige som Danderyd.

Hösten 2007
På det lokala planet har hösten präglats av budgetarbete, författarträffar på Djursholms slott, rådslagsarbete och politiska diskussioner med våra medborgare. Varje lördag har socialdemokraterna funnits på plats i Mörby centrum för att svara på frågor och diskutera politik. Värdefulla samtal som vi hoppas kunna fortsätta föra under 2008!

I oktober besökte före detta statssekreterare Lars Danielsson oss och talade om sin bok ”I skuggan av makten” och i november höll förre utbildningsminister Carl Tham ett intressant föredrag om tysk inrikespolitik med anledning av sin nyutgivna bok ”Berliner Republik”. Under våren får vi förhoppningsvis även besök av tidigare statsminister Göran Persson.

Året avslutades traditionellt med Bergakaffe och medlemsmöte på Berga gård i början december. Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2008 ska vara oförändrade 150 kronor.

Distriktskongress 2008
Under två dagar, 19-20 april, har Stockholms läns partidistrikt kongress på Scandic Star Hotell i Sollentuna. Danderyd AK har rätt att skicka fyra ombud och sista dag för motionsinlämning till distriktskongressen är den 18 januari 2008.

Medlemsmöte den 15 januari
Med anledning av distriktskongressen hålls ett medlemsmöte den 15 januari kl 19, Kevinge äldreboende, Edsviksvägen 1, portkod: 1028. Förutom en diskussion om aktuella politiska frågor i kommunen utser vi då även ombud till distriktskongressen samt behandlar motioner till densamma.

Vill du att någon särskild fråga ska tas upp av distrikskongressen? Skicka in ditt förslag till: sivert.svarling@danderyd.se senast den 10 januari.

Varmt välkoma till medlemsmötet och till ännu ett år av politiskt arbete i Danderyd Arbetarekommun!

Jenny Åkervall, ordf.

2007

2007:4

Nyligen gick det ut inbetalningsaviseringar med på tok för höga avgifter till arbetarekommunens medlemmar. I samband med partiets omläggning av avgiftssystemet blev summan tyvärr fel och vi uppmanar er därför att INTE BETALA dessa. En ny avi med den korrekta avgiften kommer att skickas ut i juni.
Vi beklagar det inträffade och är det någon som redan har betalat vänligen kontakta vår kassör Sivert Svärling, tele: 755 51 48, e-post: sivert.svarling@danderyd.se, så att vi kan kreditera beloppet.


Kamrater!

Solen och Sahlin kom samtidigt och plötsligt känns framtiden ljusare än på länge. Redan i den första tevedebatten mot Reinfeldt visade Mona att hon är rätt kvinna på rätt plats. Vi är många som gläds!

Arbetarekommunen har även hållit årsmöte den 22 mars. Ett trettiotal medlemmar närvarade. En ny styrelse valdes och Lotta Fogde avtackades för sitt utomordentliga arbete som arbetarekommunens ordförande. Ny ordförande för Socialdemokraterna i Danderyd blev jag, Jenny Åkervall. Jag sitter idag som ersättare i Socialnämnden i Danderyd och har ett förflutet som chefredaktör för SSU:s tidning Frihet samt som talskrivare hos tidigare statsministern och partiordföranden Göran Persson. Före årsmötet besökte även Leif Pagrotsky arbetarekommunen och berättade om sin syn på valnederlaget 2006 samt hur han anser att socialdemokratin behöver förnyas för att återta regeringsmakten 2010.

I den nya styrelsen ingår: Jenny Åkervall, Olov Johansson, Sivert Svärling, Jan Lilja, Jasmin Rastegar, Åke Johansson, Inger Jerstedt-Ahl, Karin Löfdahl, Iraj Oraji, Annelie Hedman och Ingar Beckman Hirschfeldt.

Första maj-firandet närmar sig med stormsteg. Vi socialdemokrater i Danderyd kommer som vanligt att samlas till traditionsenligt möte. Mer information kommer inom kort.

Till sist, den 20 oktober fyller partidistriktet 100 år och redan nu kan ni rita in en röd ros i almanackan den dagen. Alla partisympatisörer hälsas nämligen välkomna till festligheterna som också gästas av bland annat Mona Sahlin och Margot Wallström. En mer utförlig inbjudan kommer längre fram.

 

2007:03

Partikamrat!

Globaliseringen av ekonomin innebär hårdare konkurrens för företagen och därmed snabbare och mer drastiska förändringar. Fler människor kommer att behöva söka nytt jobb i framtiden, kanske omskola sig, byta bransch eller inriktning. I det läget är det obegripligt hur regeringen kan välja att göra det dyrare att vara medlem i a-kassan, det trygghetssystem som ska se till att människor vågar ta risker och har möjlighet att komma igen på arbetsmarknaden. Resultatet blir såklart att många väljer bort tryggheten. För de enskilda individerna kan det innebära ekonomisk katastrof, för Sverige som land innebär det att vi tillsammans blir mindre flexibla och sämre rustade att möta den internationella konkurrensen.

Torsdagen den 22 mars kl 18.30 har Danderyds Arbetarekommun årsmöte. Inbjuden gäst är förre närings-, handels-, kultur- och utbildningsministern Leif Pagrotsky. Han kommer att ge sin syn och diskutera hur socialdemokratin ska möta framtiden och vilka förändringar som behövs för att återvinna väljarnas förtroende i nästa val. Vi möts i Stora Salen, 1 trappa upp, på Kevinge äldreboende, Edsviksvägen 1A i Mörby. Portkod 1028.

Årsmötet äger rum veckan efter den extra partikongressen, då ny partiordförande ska väljas. Danderyd har i år fått med ett ombud till kongressen. I vår valkrets, där även Vaxholm, Vallentuna, Salem idingö, Upplands-Bro, Ekerö och Nykvarn ingår, valdes Håkan Heglert , Upplands-Bro, Ing-Marie Elfström, Vallentuna, och Lotta Fogde, Danderyd, till ombud. Femtio giltiga röster kom in från medlemmar i Danderyds AK. Det är betydligt fler än förra gången. Tack ska ni ha! Marginalen var bara två röster till fjärdeplatsen. Heglert fick 128 röster, Elfström 125 och Fogde 110 stycken. Tove Sander och Sivert Svärling samlade 71 respektive 70 röster.

Men redan onsdagen den 14 mars står Danderyds AK som värd för ett offentligt möte med förre utrikesministern, diplomaten och numera FN-sändebudet tillika stocksundsbon Jan Eliasson. Mötet äger rum i Cedergrenska tornet och börjar kl 19.

I kommunalpolitiken är för närvarande den hetaste och principiellt intressantaste frågan om Viktor Rydbergs gymnasium ska få ta över Vasaskolan. Viktor Rydberg har kommit med en förfrågan till kommunen. Om kommunen säger ja innebär det att 80 procent av grundskoleplatserna i Djursholm drivs i privat regi. Moderaterna har inte satt ned foten i frågan, men ur ett socialdemokratiskt perspektiv är det lätt att se riskerna med att en kommundel inte längre kan erbjuda utbildning i egen regi till alla invånare om de önskar det. Dessutom vore det kapitalförstöring om en privat aktör kan få ta över en väl fungerande kommunal verksamhet bara genom att peka på den. Ska någon skola i Danderyd privatiseras bör det ske genom en offentlig upphandling där alla intresserade kan vara med och tävla.

Lotta Fogde, Ordf.

2007:01

Partikamrat!

År 2007 kommer att bli ett spännande år för oss socialdemokrater.

Här i Danderyd börjar arbetet med delvis ny besättning i de kommunala nämnderna. Alla som har ett kommunalt uppdrag för (s) i Danderyd träffas som regel en torsdagskväll i månaden klockan 18 för att gå igenom bland annat de ärenden som är aktuella i kommunstyrelsen. Årsmötet 2006 gav arbetarekommunens styrelse i uppdrag att se till att alla medlemmar känner till att de är välkomna på kommunala gruppens möten. I vår kommer kommunala gruppen att mötas fem gånger:

8 februari 22 mars 19 april 15 maj 12 juni.

Eftersom Kevinge äldreboende renoveras för närvarande återkommer vi med information om lokal. Vill du ha kallelse per e-post till mötena, hör av dig till vår kommunala gruppledare på sivert.svarling@danderyd.se.

På riksplanet har vi att se fram emot den extra partikongressen i mars som ska utse ny partiledare. Om en dryg vecka kommer du som är medlem i Danderyds Arbetarekommun att få valsedlar med posten. Vi ska välja vilka som ska representera oss på partikongressen. Det är inte självklart att någon från Danderyd kommer med, eftersom vi ingår i en valkrets med sju arbetarekommuner som ska samsas om tre ombud. Men det är inte heller omöjligt. Om valdeltagandet blir högt har våra kandidater en chans. Arbetarekommunens medlemsmöte den 3 december nominerade Lotta Fogde, Tove Sander och Sivert Svärling.

Valet av kongressombud kommer att äga rum per poströstning under vecka 3. Senast söndag 21 januari måste arbetarekommunen ha fått din röst med posten. Vill du hellre rösta tillsammans med andra, går det bra lördagen den 20 januari. Då har vi medlemsmöte hemma hos Ingar Beckman-Hirschfeldt klockan 11. Ingar bor på Stockholmsvägen 74 i Stocksund. Om hennes julgran inte har barrat alldeles förfärligt passar vi även på att kasta ut den då. God fortsättning!

Lotta Fogde, ordf.

2006

2006:4
God sensommar! Valrörelsen är igång, och den senaste tidens dåliga opinionssiffror på riksplanet sporrar till nya ansträngningar. Alla krafter behövs här i Danderyd för att vi ska få en bra valrörelse där så många kommuninvånare som möjligt får information om vad vi gör och vad vi vill. Har du aldrig bidragit förut, men känner att nu kan det vara dags, kom in i valstugan i Mörby Centrum och prata med oss!

Några centrala datum att hålla reda på fram till valet:

Augusti

17 Öppet möte med kommunala gruppen på Kevinge kl 18, lilla salen
19 Valstugan öppnar vid Mörby Centrums södra entré
20 Affischeringen börjar
22 Valupptakt
26 Flygbladsutdelning
31 Landstingsrådet Inger Ros besöker Danderyds sjukhus.
September

2 Flygbladsutdelning
3 Stocksunds torgs dag, politikerdebatt
9 Flygbladsutdelning
16 Flygbladsutdelning

Som ni ser planerar vi att vara aktiva på lördagarna genom att dela ut flygblad på olika håll i kommunen. Var och vem bestämmer vi på vår valupptakt på Kevinge äldreboende, Edsviksvägen 1, tisdagen den 22 augusti kl 18. Då är ni även välkomna att skriva upp er på listan för att tjänstgöra i valstugan, och för att dela ut valsedlar utanför vallokalerna på valdagen. Vi har nya fina röda jackor!

Den valplattform som många av er varit med och diskuterat fram under maj/juni kommer att skickas ut till samtliga hushåll i Danderyd första veckan i september. Ett valnummer av vår kommunala (s)-tidning skickar vi ut till hushållen sista veckan före valet. Den som vill medverka och skriva får gärna kontakta Karin Löfdahl på tel. 85 87 29.

Känner ni någon som behöver en trevlig friggebod till bra pris senast den 25 september – be honom/henne kontakta vår valledare Jan Lilja på jan.lilja@teliasonera.com.

Nu spurtar vi!

Lotta Fogde, ordf.

2006:02

Våren och därmed första maj rycker närmare. Vi socialdemokrater i Danderyd samlas till traditionsenligt förstamajmöte kl 11 utanför Mörby Centrums södra entré. Huvudtalare i år är Maryam Yazdanfar, riksdagskandidat för Stockholms län. Hon flankeras av vår egen kommunala gruppledare Sivert Svärling och av Jasmin Rastegar som är SSU Danderyds ordförande. Det blir även trubadur och fika. Vi ses där!

Arbetet med att ta fram vår kommunala valplattform har börjat. Arbetsgrupper har bildats och den 18 maj kl 18 har vi medlemsmöte på Kevinge äldreboende, Edsviksvägen 1, portkod 1028, om resultatet av deras arbete. Hjärtligt välkommen dit för att delta i diskussionen. Vill du dessutom delta i en arbetsgrupp ska du kontakta Tove Sander, e-post tove@sander.se, tel 755 65 44. Informationskommittén kommer sedan att ta vid och forma politiken till slagkraftiga broschyrer och affischer inför valrörelsen.

Innan dess kommer vi emellertid att ha några utåtriktade aktiviteter. Lördagen den 22 april blir det flygbladsutdelning utanför Mörby Centrum. Jan Lilja, tel 755 89 31, e-post jan.lilja@teliasonera.com, ansvarar för denna. Ring eller e-posta gärna Jan om du vill medverka. Dessutom kommer våra representanter i kommunstyrelsen, Sivert Svärling och Tove Sander, att ha förannonserade informationstillfällen i olika kommundelar helgen 6-7 maj . Sivert och Tove behöver sällskap av fler danderydssossar vid dessa tillfällen. Det handlar om att visa upp oss, bjuda på kaffe och informera om kommunalpolitiken. Lördagen den 6 maj syns vi på lekplatsen i Mörbylund kl 10.30-12.00 samt vid Närlivs i Rinkeby kl 12.30-14.00. Söndagen den 7 maj tar vi med oss parasollet och de röda jackorna till lekplatsen i Lillkalmar kl 10.30-12.00 och till Närlivs i Sätra kl 12.30-14.00.

Arbetarekommunens årsmöte hölls den 12 mars. Trettio medlemmar närvarade. Styrelse valdes och socialdemokraterna i Danderyds lista i kommunfullmäktigevalet i höst fastställdes.

Styrelsen: Lotta Fogde, ordförande, Olov Johansson, vice ordförande, Sivert Svärling, kassör, Jan Lilja, sekreterare och valledare, Diana Rastegar, studieledare, Åke Johansson, facklig ledare, Inger Jerstedt-Ahl, ledamot, Karin Löfdahl, medlemsansvarig, Annelie Hedman, ersättare, Ingar Beckman Hirschfeldt, ersättare.

Fullmäktigelistan: 1. Sivert Svärling, 2. Tove Sander, 3. Olov Johansson , 4. Inger Ruin, 5. Ingar Beckman Hirschfeldt, 6. Jan Lilja, 7. Diana Rastegar, 8. Karin Löfdahl, 9. Hans Lemnelius, 10. Lotta Fogde, 11. Bernt Hofström, 12. Inger Jerstedt-Ahl, 13. Tyko Niemi, 14. Kerstin Eliasson, 15. Åke Johansson, 16. Annelie Hedman, 17. Iraj Oraji, 18. Maria Ingelman-Sundberg, 19. Åke Werner, 20. Jenny Åkervall, 21. Karl Stenqvist, 22. Kristina Rönn, 23. Jacob Lagercrantz, 24. Gunilla Sundberg, 25. Gunnar Melin, 26. Börje Johanson.

Till sist: Om du funderar på att köpa en friggebod i år kan det vara en god idé att anmäla intresse för en bättre begagnad valstuga som kommer att finnas tillgänglig den 18 september i Mörby Centrum och som säljes till förmånligt pris. Tala med vår valledare Jan Lilja.

Lotta Fogde, ordf

 

2005

2005:4

Det lackar mot jul, och vi socialdemokrater i Danderyd har ännu en aktiv höst bakom oss samtidigt som vi ser fram emot valåret 2006. Vår valledare Jan Lilja har gått på kurs hos partidistriktet, och i månadsskiftet november/december var det övningskampanj ett par lördagar med flygbladsutdelning utanför Mörby Centrum. Tack till alla som deltog i den.

Inför ett valår har vi självklart mycket att fundera på när det gäller kommunalpolitiken, men ett som är säkert är att den tidning vi delade ut första numret av till samtliga hushåll i Danderyd i slutet av november kommer att bli ett viktigt instrument för att upplysa danderydsborna om det socialdemokratiska alternativet i kommunala frågor. Första numret, som du förhoppningsvis fick hem i brevlådan (om inte – låt oss veta!), handlade om vår syn på den kommunala budgeten. Istället för moderaternas och kristdemokraternas skattesänkning på 57 öre nästa år, vill vi satsa mer resurser på framförallt barn, ungdomar och äldre. Det finns stora behov i skolor och fritidsverksamhet, och när det gäller äldreomsorgen vill vi se en rejäl satsning på kommunens dagcentraler.

Danderyds ekonomi har förbättrats de senaste åren. Kommunalskatten har legat på en mer realistisk nivå än tidigare, samtidigt som utjämningssystemet behandlat Danderyd något mildare och statsbidragen ökat. Därmed finns just nu tillfälle att stabilisera kommunens ekonomi och slippa de ständiga underskott som vi vant oss vid i Danderyd. Vår socialdemokratiska kommunala grupp har kommit fram till att pengarna ändå skulle räcka till en mindre skattesänkning år 2006 på 27 öre. Det är vårt alternativ till majoritetens sänkning på 57 öre, som sannolikt innebär en återgång till svältkost för många kommunala verksamheter. Helt i onödan, menar vi, som tycker att behoven hos barn och äldre bör gå först och skatten bestämmas sedan.

Eftersom det är valår nästa år har arbetet med partiets olika listor kommit igång. På Stockholms läns partidistrikts extrakongress den 26 november beslutades glädjande nog att Tove Sander från Danderyd toppar landstingslistan nordost och Diana Rastegar står på plats nio. På riksdagslistan återfinns ingen danderydsbo. Extrakongressen gav dock upphov till en hel del funderingar i danderydsdelegationen kring arbetsformer och arbetarekommunernas delaktighet i listutformningen, och vi kommer troligen att skriva en motion till nästa distriktskongress med krav på rådgivande provval och delvis förändrad arbetsordning nästa gång det är dags.

Nya listor ska vi även upprätta själva inför nästa års kommunalval. Dem fastställer vi på arbetarekommunens årsmöte i mars. Även om styrelsen hoppas och tror att många trotjänare kommer att vilja fortsätta en mandatperiod till, kommer vi att behöva nya förmågor i olika nämnder. Tveka inte att låta styrelsen veta om du är intresserad i allmänhet eller av något särskilt förtroendeuppdrag. Alla goda krafter behövs!
God jul och Gott Nytt År!
/Lotta Fogde
Ordf.

 

 

 

 

 

 

 


fullmäktige att höja checken med 1%, en kostnad på ca 850 tkr som ska belasta socialnämndens ram 2012.

Roslagsbanans utbyggnad
De politiska partierna var inbjudna den 29 maj till ett opinionsmöte om utbyggnaden av Roslagsbanan etapp 2 av föreningen Danderydsbor mot buller. Det gällde främst bullret i Ekeby och protester mot en planskild korsning vid Ekebyskolan. Siv Sahlström var publikens hjälte då hon länge jobbat mot en sådan utbyggnad och nu släpat moderaterna och KD med sig. Catharina Melian framförde att upp-rustningen av Roslagsbanan är nödvändig och bra, men att det finns frågetecken som måste redas ut om kostnader och buller, då ekonomin är svag tack vare borgarnas politik. Signalsystemet på röda linjen är socialdemokraternas i landstinget första prioritet.   Mötet avslutades med ett beslut att ha ett nytt möte med landstingets Trafiknämnds ledamöter, då man förstått efter påpekande av Catharina, att Danderyds kommun inte kan hindra en utbyggnad av Roslagsbanan.

Kalle efter Kalle
AK:s styrelse utsåg Kalle Hindrikes, SSU att efterträda Kalle Stenqvist som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

Nästa fullmäktige den 11 juni
Då kommer två av våra motioner upp om flexibel barnomsorg och om Danderyds-modellens avskaffande. Kom och heja på!

Ingar Beckman Hirschfeldt, ordf.
ingar.beckman@tele2.se 
08 854942, 070 4046612

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-05 10:44