Uttalande med anledning av den 8 mars

Uttalande den 8 mars 2014 av Danderyds arbetarekommun samlad till årsmöte denna dag. 

Stoppa rovdriften på lojala medarbetare!

I Danderyds kommun utsätter den politiska majoriteten de kommunala verksamheterna för hårda effektiviseringskrav. Effektivisering är ofta ett annat ord för att spara på personal både vad gäller löner och anställda. Det gäller främst områden där kvinnor är den dominerande gruppen anställda. Exemplen är många: Danderyd har ovanligt få pedagoger per barn, Socialkontorets personal dignar under allt hårdare lagstyrd verksamhet, på äldreboendena och i hemtjänsten finns lite tid över till viktiga sociala kontakter, administrationen i kommunen slimmas till det omöjligas gräns.  Att sparandet och gnetandet går ut över människors arbete, arbetsmiljö och trivsel talas det lite om.

Vi vill hävda att högre löner, tillräcklig bemanning och en god arbetsledning är det mest effektiva, lönsamma och framgångsrika sättet att driva kommunens verksamheter för medborgarnas bästa.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-10 13:15