Forum för debatt

Medlemsmöte/kommunal grupp äger rum torsdagar kl 19.00 före Kommunstyrelsens sammanträde då ärendena på kommande kommunstyrelse diskuteras och en socialdemokratisk ståndpunkt i de olika frågorna formeras. Kommunala gruppledaren kallar.till möte den 11 februari 2016 på Kevinge värdshus.

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-22 12:26