Ombud till partikongressen i vår

Valkrets 1 Danderyd, Lidingö, Nykvarn, Salem, Vallentuna, Vaxholm får gemensamt skicka tre ombud som väls av medlemmarna i de olika arbetarekommunerna under perioden 12 -25 januari.

I Danderyd röstar vi per post. Valsedel med svarskuvert skickas ut i vecka 2. Man måste pricka för tre kandidater.

Kandidater till att vara ombud till Socialdemokraternas kongress 29-31 maj 2015.

Dahlberg, Märta Nykvarn

Elfström, Ing-Marie Vallentuna

Färm, Daniel Vallentuna

Inde, Karsten Danderyd

Jellve, Anette Danderyd

Larson, Daniel Lidingö

Lindqvist, Katherine Vaxholm

Melian, Catharina Danderyd

Närström, Arne Salem

Tilles, Jaana Vallentuna

Här en presentation av våra kandidater:

Danderyds nomineringar till partikongressen 2015

  Karsten Inde, Danderyd karsten.inde@olivia.se

Jag vill arbeta utifrån ett barnperspektiv som formats av Barnkonventionen. Den styr min agenda. Därför vill jag bevaka barnens rättighet att leva ett liv i trygghet och med ett framtidsperspektiv som är möjlig att nå. Det innebär att vi måste lösa barnfattigdomen som ökar. Familjer med låg eller ingen inkomst skapar en otrygg uppväxt för barn och ungdomar.

Barn från resurssvaga familjer har sällan möjligheter att leva sina drömmar inom idrott, musik, teater eller skapande och kreativt arbete. Det skapar utanförskap och i sin tur till ett beteende och aktiviteter som är destruktiva – och kostsamma för samhället. Ungdomar måste också få framtidstro. Det sker genom arbete och en möjlighet till egen försörjning och en chans att bilda familj. Här finns många trådar att dra i. Det vill jag göra.

  Anette Jellve, Danderyd anette.jellve@bredband.net

Jag vill jobba för ett mer regelrätt inflytande för facken!

När MBL kom så började samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer ta fart. På de flesta ställen blev det bättre och bättre inflytande. 1997 kom på det statliga området avtalet Samverkan för utveckling, detta skulle öka inflytandet för de anställda. Tyvärr blev det inte så. Inflytandet för de anställda - på i stort sett hela arbetsmarknaden - har istället minskat. Delaktighet gör att de anställda mår bättre och presterar ett bättre jobb.

  Catharina Melian, Danderyd catharina.melian1@gmail.com

Jag är oroad över jobben i välfärden. Förändringarna som skett påverkar framförallt kvinnors arbetssituation negativt. Arbete i vård och omsorg är tungt och slitsamt. Kvinnor är stressade och underbetalda. Arbetet måste organiseras så att fler kan erbjudas heltider - egentligen heltidslön eftersom få idag orkar att jobba heltid. I takt med att vi alla förväntas jobba mer och längre än vi gör idag så måste jobbet organiseras så att vi orkar. Vi ska ha valfrihet och såväl privata som kommunala utförare. Därför måste vi ha tydliga regler för kvalitet och kollektivavtal som garanterar goda och likvärdiga förutsättningar

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-13 16:04