Ordinarie ledamöter och ersättare i fullmäktige och nämnder

Catharina Melian är gruppledare Jan Lilja och Anette Jellve fullmäktigeledamöter med Olov Johansson och Karsten Inde somersättare..

Tove Sander är ledamot av Hälso-och sjukvårdsnämnden HSN och sammankallande i Framtidens hälso- och sjukvårdsutskott.

Vi delar platserna i nämnder och styrelser med Miljöpartiet. Kontakta gärna våra representanter i olika nämnder och kom gärna med förslag till motioner och annan aktivitet.

Kommunstyrelsen (KS)  
Ordinarie Catharina Melian catharina.melian@danderyd.se  Ersättare Jan Lilja 444lilja@telia.com

KSAU Ordinarie Catharina Melian catharina.melian@danderyd.se

Barn- och utbildningsnämnden (BUN)

 Ordinarie Catharina Melian catharina.melian@danderyd.se

Byggnadsnämnden (BN)
Ersättare Bernt Hofström bernt.hofstrom@gmail.com

Fastighetsnämnden  

Ordinarie, 2 vice ordf. Anette Jellve anette.jellve@bredband.net

Kultur- och fritidsnämnden 

Ersättare Karsten Inde karsten.inde@olivia.se

Produktionstyrelsen 

Ordinarie, 2 vice ordförande Robert Cloarec robert-c@telia.com

Socialnämnden  (SN)

Ersättare Ulla Lilja 444lilja@telia.com

Tekniska nämnden
Ordinarie Olov Johansson j.o.s.johansson@telia.com

Miljö- och hälsoskyddsnämnden                                                

Ersättare Jan Lilja 444lilja@telia.com

Revisorer 

Ordinarie (vice ordf.) Sivert Svärling sivert.svarling@telia.com

Valnämnden Jan Lilja 444lilja@telia.com

Djursholms AB Karl Stenqvist karl.stenqvist@telia.com

 


Kyrkofullmäktige

Inger Jerstedt-Ahl  inger.ahl@telia.com

Bernt Hofström bernt.hofstrom@gmail.com

Ersättare Jan Lilja 444lilja@telia.com


Stockholms läns landsting

Tove Sander tove.sander@telia.com 

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-25 11:52