Kontakt

Johan Hammarström
Ordförande i Socialdemokraterna i Ekerö - Ekerö Arbetarekommun
Mobil: 073-674 07 67
E-post: johan.p.hammarstrom@gmail.com

Leif Johansson
Sekreterare i Socialdemokraterna i Ekerö - Ekerö Arbetarekommun
Mobil: 070-546 22 12
E-post: leif.johansson@politik.eke ro.se

Hanna Svensson
Oppositionsråd (s) i Ekerö kommun         
Mobil: 073-660 41 75
E-post: hanna.svensson@politik.ekero.se

 

Postadress: 
Ekerö Arbetarekommun
Box 288
178 24 Ekerö


Besök oss på Facebook!