Ekerö Arbetarekommun årsmöte 2008

Ekerö Arbetarekommun hade sitt årsmöte sista söndagen i mars. Inbjuden talare till mötet var riksdagens förre talman Björn von Sydow.

 Presidiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I presidiet satt Roger Axelsson, avgående ordförande för AK, Ulf Nilsson, socialdemokraternas gruppledare i Byggnadsnämnden och Margit Hammarström, Kommunals representant i Ak styrelsen.

Mötesdeltagare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På årsmötet deltog ca 25 medlemmar.

 

Handlingar studeras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Sirberg, Byggnadsnämnden,  och Lars Holmström, Socialnämnden, studerar handlingar inför årsmötet.

 

Karin bjuder på fika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår kanslist Karin Spångberg serverar tårta och kaffe.

 

Björn von Sydow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förre talmannen i riksdagen, Björn von Sydow, besökte årsmötet och talade om det politiska läget i landet.

 

Avtackning Margareta Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyvald ordförande Madeleine Mjöberg tackar av den tidigare ordförande Roger Axelsson.

 

Avtackning Margaretha Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var också dags att tacka av Margaretha Andersson, pensionärsrepresentant i styrelsen.

 

Nyvald styrelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmötet valde följande styrelse:
Övre raden från vänster - Sveneric Larsson, Lars Isaksson, Gunilla Jehrlinger, Hanna Svensson, Lars Holmström, Margit Hammarström och Lars Eriksson
Nedre raden från vänster - Johan Hammarström, Eleonor Eriksson och Madeleine Mjöberg

 

Fotograf - Lars Isaksson