Första Maj 2007

Se bilder från årets Första Maj demonstration. Vi var ca 20 partisympatisörer som samlades vid kommunhusets, målade plakat och marscherade sen mot Ekerö Centrum. Väl framme hade några fler vänner hittat till torget så vi blev närmare ett 30-tal mötesdeltagare. Vår huvudtalare var f.d. (och blivande) riksdagsledamoten Mariam Osman Sherifay.

Johan Hammarström, ordförande i SSU Ekerö, var först ut bland årets Första Maj talare. Han pratade om tre områden inom politiken som låg honom närmast om hjärtat: Demokrati, Ungdomar och Rättvisa.

Ulric Andersen, vårt oppositionsråd Ekerö, var näste talare med en beskrivning av det politiska läget i Ekerö kommun och vad vi socialdemokrater vill och försöker åstadkomma i kommunen.

Roger Axelsson, ordförande i Ekerö Arbetarekommun, både inledde och avslutade Första Maj.

Mellan varje tal var det sångstund där socialdemokraterna naturligtvis avslutade med sedvanlig Internationalen.

 

Socialdemokraternas demonstrationståg
Socialdemokraternas demonstrationståg.

Johan Hammarström talar
Johan Hammarström, SSU, först maj-talar.

Ulrica Andersen talar
Ulric Andersen, oppositionsråd, första maj-talar.

 Ulric Andersen och Roger Axelsson sjunger
Ulric Andersen och Roger Axelsson sjunger kampsånger.

Mariam Osman Sherifay talar
Mariam Osman Sherifay första maj-talar.

Första Maj demonstrant Margaretha Andersson
Margaretha Andersson demonstrerar.

Mariam Osman Sherifay med vänner
Mariam Osman Sherifay med vänner sjunegr Internationalen.

Ulric Andersen och Roger Axelsson sjunger internationalen
Oppositionsrådet och arbetarekommuns ordförande sjunger Internationalen.

Fotograf: Lars Isaksson