Medlemsmöte med Sven-Erik Österberg

Den 24 maj besökte f.d. Kommun- och Finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg Ekerö Arbetarekommun och berättade om Ansvarskommitténs rapport om en ny regionindelning av Sverige.

 Svenerik Österberg
Sven-Erik Österberg förklarar tanken med Sveriges nya regionindelning.

Svenerik Österberg med flera medlemmar fikar
Madeleine Mjöberg-Quanne, Sven-Erik Österberg, Johan Hammarström, Eleonor Eriksson, Gun Häll och Karin Spånberg tar paus i diskussionerna.

Svenerik Österberg och Roger Axelsson
Arbetarkommuns ordförande Roger Axelsson lyssnar noga på Sven-Erik Österbergs utläggning om Ansvarskommittén.

Svenerik Österberg tackas av Roger Axelsson
Arbetarekommuns ordförande Roger Axelsson tackar Sven-Erik Österberg för en informativ och intressant kväll.

Fotograf var som vanligt Lars Isaksson.