Medlemsmöte med s-gruppledare

S-föreningarna i Ekerö och Färingsö hade ett gemensamt medlemsmöte 10 maj där de socialdemokratiska gruppledarna för de olika nämnderna berättade om arbetet i respektive nämnd.

 

Elisabeth Palm, miljönämnden
Elisabeth Palm, socialdemokratisk gruppledare i Miljönämnden.

Fredrik Sirberg, byggnadsnämnden
Fredrik Sirberg, ledamot i Byggnadsnämnden.

Sveneric Larsson socialnämnden
Sveneric Larsson, socialdemokratisk gruppledare i Socialnämnden.

Marianne Jakobsson barn och ungdomsnämnden
Anders Österberg, Marianne Jakobsson - socialdemokratisk gruppledare i Barn- och Ungdomsnämnden, Margit Hammarström.

Fotograf: Lars Isaksson