Årsmöte 20 mars 2016


Kallelse till årsmöte samt information om motionsstopp till årsmöte

Ekerö Arbetarekommun håller årsmöte söndagen den 20 mars 2016 kl 14:00 i Stockbygården, Klyvarestigen 1, 179 61 Stenhamra. (Klicka för karta)


Dagordning

1.    Årsmötets öppnande

2.    Fråga om kallelse behörigen skett

3.    Val av mötesordförande

4.    Val av mötessekreterare

5.    Val av 2 protokollsjusterare tillika rösträknare

6.    Godkännande av röstlängd

7.    Godkännande av dagordning

8.    Inbjuden gäst

9.    Styrelsens årsredovisning

10. Revisorernas berättelse

11. Fastställande av Resultat- och Balansräkning, samt disponering av årets resultat

12. Styrelsens ansvarsfrihet

13. Arvoden mm för Arbetarekommunens förtroendevalda

14. Kommunala S-gruppens verksamhetsredovisning

15. Arbetarekommunens Verksamhetsplan 2015 och Budget 2016

16. Behandling av inkomna motioner

17. Val
a) Ordförande
b) Kassör
c) Ledamöter
d) Ersättare
d) Revisorer
e) Ersättare
e) Valberedning

18. Beslut om Arbetarekommunens firmatecknare

19. Anmälan av eventuella ärenden att hänskjutas till styrelsen för beredning

20. Årsmötets avslutning

 

Övriga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga från den 4 mars, via e-post. Om ni behöver dem på annat sätt var god hör av er till Johan Hammarström, tel 0736-740 767

========================================

Motionsstopp för motioner till årsmötet är den 19 februari 2016 kl 00.00. Motioner skall sändas per post till

Ekerö Arbetarekommun
Box 288
178 24 Ekerö

alternativt per e-post till

johan.p.hammarstrom@gmail.com

 

Väl mött den 20 mars!

Varmt välkomna önskar Ekerö Arbetarekommuns styrelse!
1.    Årsmötets öppnande

2.    Fråga om kallelse behörigen skett

3.    Val av mötesordförande

4.    Val av mötessekreterare

5.    Val av 2 protokollsjusterare tillika rösträknare

6.    Godkännande av röstlängd

7.    Godkännande av dagordning

8.    Inbjuden gäst

9.    Styrelsens årsredovisning

10. Revisorernas berättelse

11. Fastställande av Resultat- och Balansräkning, samt disponering av årets resultat

12. Styrelsens ansvarsfrihet

13. Arvoden mm för Arbetarekommunens förtroendevalda

14. Kommunala S-gruppens verksamhetsredovisning

15. Arbetarekommunens Verksamhetsplan 2015 och Budget 2016

16. Behandling av inkomna motioner

17. Val
a) Ordförande
b) Kassör
c) Ledamöter
d) Ersättare
d) Revisorer
e) Ersättare
e) Valberedning

18. Beslut om Arbetarekommunens firmatecknare

19. Anmälan av eventuella ärenden att hänskjutas till styrelsen för beredning

20. Årsmötets avslutning

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-25 20:45