Årsmöte 22 mars 2015


Ekerö Arbetarekommuns årsmöte hålls söndagen den 22 mars 2015 kl. 14:00 i Kullens samlingslokal, Ekuddsvägen 54, Ekerö (klicka för karta).

Observera att felaktig adress tyvärr angivits i utsänd kallelse!!Vid årsmötet ska, förutom övriga ärenden, följande behandlas:

1. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år

2. Rapport från kommunfullmäktigegruppen

3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

4. Val av styrelse och suppleanter

a) Ordförande

b) Övriga styrelseledamöter

c) Suppleanter

5. Val av revisorer och suppleanter

6. Val av valberedning

7. Riktlinjer för den kommande verksamheten

Årsmöteshandlingarna har sänts ut per e-post till alla medlemmar som har uppgivit en e-postadress. Om du vill ha tillgång till handlingarna innan årsmötet, kontakta Lars Holmström på 073-660 41 75 alternativt lars.holmstrom@politik.ekero.se

Handlingarna kommer i övrigt att finnas att tillgå vid årsmötet.


Kontakta Lars Holmström 073-660 41 75 vid behov av hjälp med samåkning/skjuts

 


Väl mött den 22 mars 2015!

Styrelsen