Årsmöte 24 mars 2013


Härmed kallas Du som medlem i Socialdemokratiska partiet i Ekerö till årsmöte i Ekerö Arbetarekommun


ÅRSMÖTET

äger rum söndagen den 24 mars 2013 kl 13:00 i Adelsö hembygdsgård.

Färjan till Adelsö avgår 5 minuter efter varje hel- resp halvtimme (ex 12.35 passar för detta möte)

Kontakta Lars Holmström 073-660 41 75 vid behov av hjälp med samåkning/skjuts


Ur programmet:

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Gästföreläsare från partidistriktet kring Framtidstrategier, Lotta Håkansson Harju

Kaffe med dopp och kamratligt umgänge


Motioner till årsmötet mottas t o m den 15 mars 2013. Kontakta Liisa Ödén Vento 070-582 74 06 eller nybyggetorp@gmail.com

Övriga årsmöteshandlingar finns tillgängliga fr o m den 4 mars hos Lars Holmström (073-660 41 75) samt i möteslokalen.Väl mött den 24 mars 2013!

Styrelsen


Sidan uppdaterades senast: 2013-03-14 01:11