Borgarna säljer ut Ekerö Bostäder!

Allianspartierna har idag, 17 oktober, i Kommunstyrelsen vid sittande bord lagt förslag att Ekerö Bostäder ska säljas ut.

Man fattade också beslut om omedelbar justering, vilket innebär att frågan kommer att tas upp till behandling redan vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober.

Detta visar återigen att borgarna har ofattbart bråttom i sin strävan att frånhända sig inflytandet över möjligheten att erbjuda kommunens medborgare hyresbostäder till rimliga hyror. Dessa är viktiga för bl a äldre, yngre och mindre hushåll, men också för socialt utsatta grupper. Handlandet markerar återigen att alliansen inte anser att Ekerö ska vara en kommun för alla!

Socialdemokraterna har i Kommunstyrelsen yrkat på avslag på förslaget i sin helhet och krävt att frågan återremitteras för bättre beredning.

 - Hela hanteringen av frågan belyser tydligt borgarnas brist på respekt för demokratin och för Ekerö kommuns innevånare, säger Lars Holmström, oppositionsråd (S).

För ytterligare frågor och kommentarer, kontakta Lars Holmström på
073-660 41 75 eller 08-560 391 75.Sidan uppdaterades senast: 2011-10-17 22:33