Medlemsmöte 19 januari 2015


Kallelse till medlemsmöte och röstning på ombud till partikongressen

Måndagen den 19 januari 2015 kl 19:00 i fikarummet i våra lokaler på Bryggavägen 5. (Klicka för karta)

Om du behöver hjälp med skjuts, hör av dig till Lars Holmström, 073 660 41 75.


På dagordningen:

  • Genomförande av vallokalsröstning av ombud till partikongressen
  • Diskussion och reflektion över den politiskt händelserika hösten


För er som hellre vill rösta per post har i kallelse per post sänts ut valsedel, innerkuvert och adresserat svarskuvert. Du skall på valsedeln markera tre (3) ombud, varken mer eller mindre, som du vill ska väljas, lägga valsedeln i innerkuvertet utan några övriga markeringar på varken valsedel eller kuvert, sedan läggs innerkuvertet i det adresserade svarskuvertet och skicka detta per post. Det ska vara oss till handa senast 25:e januari.

Här finns en länk till kandidatpresentationer för den valkrets Ekerö Arbetarekommun tillhör. Dessvärre har vi inga egna nominerade kandidater.


Väl mött den 19 januari!


Varmt välkomna önskar styrelsen för Ekerö Arbetarekommun