Ny ordförande 2014

Vid Ekerö arbetarekommuns årsmöte 8 mars 2014 bytte ordförande och vice ordförande plats i styrelsen.

Ny ordförande efter Hanna Svensson, som bett att få lämna uppdraget, är Johan Hammarström.

Johan ingår i kommunfullmäktige, Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden, där han också är andre vice ordförande.

Hanna är kvar i styrelsen som vice ordförande.

Resten av styrelsen hittar du här.