Barn- och utbildningsnämnden

Socialdemokraternas företrädare i Barn- och Utbildningsnämnden under mandatperioden 2015 - 2018 är:

Ordinarie ledamöter
Johan Hammarström, gruppledare, 2:e vice ordförande
Jan Finnerman

Ersättare
Kaan Gentele
Jennie Forsberg